Matlandet Finland

25.01.2019 kl. 11:45
Som bäst pågår världens största matmässa, Grüne Woche, i Berlin

Mässan besöks under tio dagar av över 400 000 besökare och 4 000 journalister.  För de företag som deltar är de viktigaste besökarna yrkesmänskorna i livsmedelsbranschen. Uppköpare för grossister och varuhuskedjor, toppkockar och storköksföreståndare besöker årligen mässan för att pejla trender och hitta nya produkter att ta in i sortimentet. Drygt 70 länders jordbruksministrar är på plats och i anknytning till mässan hålls också många politiska möten med både EU-kommissionärer, -parlamentariker.

I år är Finland partnerland. Det är en storsatsning som innebär att över 80 finländska livsmedelsföretag presenterar sig i en egen hall och att Finland syns i all marknadsföring av mässan. Initiativet till Finlands partnerskap togs av producentorganisationerna MTK och SLC. Avsikten är att öka den finländska livsmedelsexporten genom att bjuda enskilda företag både en plattform att komma in på den enorma tyska livsmedelsmarknaden men också att få in foten på övriga länders livsmedelsmarknad.

Det finns en stor potential i att öka Finlands livsmedelsexport. Under 2017 så importerade vi mat och dryck för 4,7 miljarder euro medan vår export uppgick endast till 1,6 miljarder euro. Hela sektorn är överens om att vi ska kunna bättre än så. Om vi skulle klara av att öka exporten 15 procent per år så betyder det en fördubbling på fem år. Den målsättningen är kanske orealistiskt hög men väl värd att eftersträva.

Finland är världen nordligaste land med en mångsidig, kommersiell jordbruksproduktion. Vår korta sommar begränsar vad vi kan odla och påverkar naturligtvis skördenivåerna. Däremot så ger de långa ljusa sommarnätterna bra aromer och god smak i våra grödor. Vår vinter tar kål på många skadegörare och sjukdomar. Vi har världens renaste mat. Vi har en god djurhälsa och lite växtsjukdomar. Nivån på djurens välbefinnande är av toppklass. Vi kan leverera köttprodukter där djuren garanterat inte fått någon antibiotika.

Det satsas friskt på exportfrämjande åtgärder för tillfället. Ett av regeringens spetsprojekt har handlat om att öka livsmedelsexporten. Både vårt nya Livsmedelverk och organisationen för exportbefrämjande Business of Finland har fått ökade resurser via statsbudgeten. Regeringens redogörelse om Finlands livsmedelspolitik fram till 2030 som gavs till riksdagen 2017 togs väl emot. När det gäller målsättningen att kraftigt öka exporten var alla riksdagspartier eniga.

Idag går endast 15 procent av livsmedelsföretagens produktion på export. Om vi ska kunna stärka branschen så måste den siffran öka och det kräver målmedvetet arbete. Inte ens den bästa av produkter säljer sig själv. Vi har trumf på hand; spårbarhet från jord till bord, smak och arom av världsklass och en trygg och hållbar produktion där allt kan dokumenteras. Satsningen på Grüne Woche handlar om att sätta mat-Finland på världskartan. Nu gäller det för företag med exportpotential att följa upp satsningen.

Mats Nylund

Gruppanföranden

Ramarna för statsfinanserna 2015 – 2018

Gruppanförande 8.4 2014, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
08.04.2014 kl. 15:00

Statsrådets demokratipolitiska redogörelse.

Gruppanförande, statsrådets demokratipolitiska redogörelse 2014, 18.3.2014 Riksdagsledamot Elisabet Nauclér.
18.03.2014 kl. 15:00

EU-toppmötet och situationen i Ukraina.

Statsministerns upplysning om EU-toppmötet och situationen i Ukraina. Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.3 2014, riksdagsledamot Christina Gestrin
12.03.2014 kl. 15:00

Kommunpolitik.

Gruppanförande/ Interpellationsdebatt om kommunpolitiken 26.2 2014 Riksdagsledamot Thomas Blomqvist/ Svenska riksdagsgruppen
26.02.2014 kl. 15:00

Medborgarinitiativet om jämlik äktenskapslag.

Remissdebatt 20.2.2014. Lagutskottets viceordförande Stefan Wallin höll Svenska riksdagsgruppens första inlägg i debatten.
21.02.2014 kl. 13:58

Statsrådets skogspolitiska redogörelse.

Gruppanförande, statsrådets skogspolitiska redogörelse 2050. Riksdagsledamot Mats Nylund, 19.2.2014
19.02.2014 kl. 15:00

EU-politik.

Gruppanförande framtidsdebatt EU 12.2 2014 Riksdagsledamot Christina Gestrin
13.02.2014 kl. 08:52