Ett omfattande program för att begränsa möjligheterna för illvilliga krafter att påverka valresultatet

04.01.2019 kl. 11:41
En kritisk media och en väljarkår som är på sin vakt mot alla typer av illvilliga påverkningsförsök är den bästa garantin för ett rättvist val och ett demokratiskt samhälle

Justitieministeriets val- och demokratiavdelning inleder valåret 2019 bland annat med ett omfattande program för att begränsa möjligheterna för illvilliga krafter att påverka valresultatet i både riksdagsval och EU-parlamentsval. Enligt valdirektör Arto Jääskeläinen kommer man bland annat att utbilda partierna och riksdagskandidaterna om valpåverkan. Med facit i hand från valresultaten i andra länder finns det all orsak att vara på sin vakt. Förutom kandidater och väljare finns det också anledning för de traditionella medierna att passa sig.

I huvudsak är det naturligtvis nätet och de sociala medierna som gett en helt ny plattform för både statliga aktörer, demokratimotståndare och mer eller mindre förvirrade privatpersoner att försöka påverka. Registret för påverkan är brett. Ett exempel är helt eller delvist påhittade och vilseledande nyheter som publiceras på webbplatser utan ansvarig utgivare och som sedan sprids som fakta. Ett annat är så kallade nättroll som helt anonymt eller under ett flertal olika pseudonymer dagligen kommenterar olika artiklar i etablerade medier och den vägen försöker skapa en bild av en allmän opinion. Ett tredje exempel och en mera svårhanterlig utmaning är den riktade reklamen via sociala medier. Alla annonsörer vill givetvis nå en möjligast mottaglig målgrupp men exempel från USA och Sverige visar att de snävt riktade budskapen i flera fall varit högst tvivelaktiga.

När det gäller anonyma inlägg har de svenskösterbottniska tidningarna valt en ansvarsfull linje genom att slopa de anonyma kommentatorsfälten. Alla tidningshus har inte samma policy. En av de värre avarterna hittas i vissa tidningars anonyma textmeddelandespalter som till råga på allt publiceras i den tryckta tidningen. Att Yle fortfarande upprätthåller anonyma kommentatorsfält finner jag högst tvivelaktigt, eftersom jag tycker det kan ifrågasättas om en skattefinansierad public service ska fungera som en tummelplats för anonyma kommentatorer vars bidrag till samhällsdebatten är mycket litet. En viss förbättring uppnåddes när Svenska Yle började kräva inloggning då man kommenterar på nätet.  

Själv är jag fortfarande övertygad om att de traditionella, seriösa nyhetsmedierna fortsättningsvis har en avgörande roll i vårt demokratiska samhällsbygge. Det gäller inte minst lokaltidningarna som har fingret på pulsen i sitt eget närsamhälle och känner mänskornas vardag. För de allra flesta är det betydligt viktigare med riksåttans status eller hur social- och hälsovården fungerar i hemkommunen än huruvida den som äter julskinka och har julgran är klimatbovar. En kritisk media och en väljarkår som är på sin vakt mot alla typer av illvilliga påverkningsförsök är den bästa garantin för ett rättvist val och ett demokratiskt samhälle.

 

Mats Nylund

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00