Vi behöver våra lokala sjukhus

01.02.2019 kl. 15:57
De mindre sjukhusen på olika håll i svenskfinland har under de senaste åren varit hårt angripa. Servicen har naggats i kanterna och oron har stigit bland befolkningen.

- BB lades ner i både Raseborg och Borgå. Gynekologiska operationer flyttades bort från Borgå och vid Malmska sjukhuset i Jakobstad slutade man utföra dagskirurgiska ingrepp. De räcker nu, dessa sjukhus ska utvecklas och inte avvecklas om vi vill ha levande regioner även i framtiden, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander från Borgå


Alla ska ha rätt till högklassig vård, oberoende var du bor. De lokala sjukhusen spelar en viktig roll i detta pussel.

- Då du blir sjuk ska du snabbt kunna komma till läkare. Tillgång till vård utan dröjsmål ska inte betyda att du behöver en tjock plånbok. Vård på eget modersmål ska vara möjligt. Vi behöver våra lokala sjukhus, säger Nylander.

Finland behöver en vårdreform, men syfte måste vara att göra vården bättre, inte sämre.

- Det skådespel som pågått i flera år från regeringens sida gällande vårdreformen är ansvarslöst. När maktpolitiska intressen tar över de verkliga behoven har det gått för långt. Vi behöver högt specialiserade universitetssjukhus och välfungerande centralsjukhus men verksamheten i de mindre sjukhusen så som i Borgå, Raseborg och Jakobstad bör även de tryggas.

- Vi löser inget genom att skapa ny förvaltning och de ger oss inte kortare vårdköer. De olika regionernas särdrag och behov måste beaktas då vården organiseras, säger Nylander

 
Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare

Anställningstid 15.8.2019-30.6.2020
03.07.2019 kl. 15:12

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00