Mera pengar behövs nu för bättre övervakning

06.02.2019 kl. 15:00
Anna-Maja Henriksson i riksdagens debatt om äldreomsorgen:

Svenska folkpartiets ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen utan dröjsmål ger en tilläggsbudget med resurser för bättre övervakning så att vanvård inom äldreomsorgen kan förebyggas i tid.

Finland satsar cirka 20 årsverken på att övervaka kvaliteten på åldringsvården, de flesta arbetar på regionförvaltningsverken.

– Efter att jag tog upp resursfrågan på riksdagens frågetimme har det kommit fram att på riksplanet är det endast en person på Valvira som arbetar med övervakningen. Jag upprepar: bara en person. Det är fullständigt ohållbart och måste åtgärdas omgående, säger Henriksson.

I sitt inlägg i riksdagens interpellationsdebatt på onsdagen om situationen inom äldreomsorgen betonade Henriksson att mer händer behövs inom vården och att man nu måste gå till botten med problemen.

Hon understryker att de som jobbar inom vården är värda all uppmuntran för sitt värdefulla arbete och nu gäller det att ta det politiska ansvaret för att reparera de fel som finns.

– Vi behöver en personaldimensionering som skrivs in i lag. Vi behöver en äldreombudsman i Finland med ett ordentligt mandat och som rapporterar till riksdagen. Vi behöver upphandlingsprocesser som fokuserar på kvalitet. Vårdbolagen måste bevisa att deras främsta syfte är att erbjuda service av god kvalitet, inte att maximera vinsterna på patienternas bekostnad, säger Henriksson.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare

Anställningstid 15.8.2019-30.6.2020
03.07.2019 kl. 15:12

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00