Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet.

05.02.2019 kl. 13:45
Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år.

Det är ohållbart att blunda för detta mänskliga lidande. Vi måste ta tag i problemet, annars står vi inför stora utmaningar.

- Tyvärr har den mentala hälsan blivit i skymundan i vårdreformen. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid hälsocentralerna, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Vi bör fästa uppmärksamhet vid psykisk hälsa redan vid ett tidigt skede. Mera händer behövs bland annat i familjerådgivningen, skolorna och bashälsovården för att stödja psykisk hälsa och identifiera risker.

- Större satsningar speciellt på ungdomars psykiska hälsa behövs bl.a. i elevvården. Finland behöver lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när hon eller han behöver hjälp, säger Rehn-Kivi.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak att personer står utanför arbetsmarknaden. Situationen är allvarlig. 

- Att söka hjälp ska vara en självklarhet för alla oberoende ålder. Psykisk hälsa är något som vi borde tala mera om. Ingen ska behöva känna skam för att söka hjälp eller rädsla för social utfrysning, säger Rehn-Kivi

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare

Anställningstid 15.8.2019-30.6.2020
03.07.2019 kl. 15:12

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00