67516.jpg

Psykisk hälsa bör göras till en nationell prioritet.

05.02.2019 kl. 13:45
Psykisk ohälsa förorsakar mänskligt lidande och miljardkostnader åt samhället varje år.

Det är ohållbart att blunda för detta mänskliga lidande. Vi måste ta tag i problemet, annars står vi inför stora utmaningar.

- Tyvärr har den mentala hälsan blivit i skymundan i vårdreformen. Vi behöver ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid hälsocentralerna, säger riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi.

Vi bör fästa uppmärksamhet vid psykisk hälsa redan vid ett tidigt skede. Mera händer behövs bland annat i familjerådgivningen, skolorna och bashälsovården för att stödja psykisk hälsa och identifiera risker.

- Större satsningar speciellt på ungdomars psykiska hälsa behövs bl.a. i elevvården. Finland behöver lågtröskelmottagningar dit vem som helst kan gå när hon eller han behöver hjälp, säger Rehn-Kivi.

Psykisk ohälsa är en vanlig orsak att personer står utanför arbetsmarknaden. Situationen är allvarlig. 

- Att söka hjälp ska vara en självklarhet för alla oberoende ålder. Psykisk hälsa är något som vi borde tala mera om. Ingen ska behöva känna skam för att söka hjälp eller rädsla för social utfrysning, säger Rehn-Kivi

Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
16.04.2019 kl. 03:26

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56