Jord- och skogsbruket är en del av lösningen i kampen mot klimatförändringen

09.01.2019 kl. 16:28
I det finländska skogsbruket har man gjort klimatgärningar redan under hundra års tid konstaterade Svenska riksdagsgruppens ordförande Thomas Blomqvist i dag i en klimatpanel ordnad av Maaseudun Tulevaisuus och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

- Våra välskötta skogar är vår största och viktigaste kolsänka. Skogsskötseln i Finland har på många sätt varit och är fortfarande en framgångssaga. Vi har under de senaste 100 åren lyckats öka tillväxten och virkesinnehållet i våra skogar. Det har varit av stor betydelse för samhällsekonomin, men det har också varit en stor klimatgärning, säger Blomqvist.

- För att bromsa klimatförändringen är det viktigt att vi kan öka kolbindningen både inom skogsbruket och i jordbruket. Vi behöver ändå ännu mer forskning och kunskap om speciellt hur vi bättre kan binda kol i odlingsmarken. De enskilda skogsägarna behöver också ha tillräckliga ekonomiska incitament för att utföra alla åtgärder i skogen som krävs för att öka tillväxten i skogarna, säger Blomqvist.

I klimatpanelen var de olika partierna eniga om många frågor.

- Klimatförändringen är en ödesfråga för mänskligheten och klimatpolitiken är en av de centrala valfrågorna i vår. Åtgärderna brådskar för att bromsa klimatförändringen. Därför skulle en så stor enighet som möjligt mellan partierna vara önskvärd och skapa förutsättningar för ambitiösa skrivningar om klimatpolitiken i nästa regeringsprogram, säger Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Gruppanföranden

Svenska riksdagsgruppen söker lagstiftningssekreterare

Anställningstid 15.8.2019-30.6.2020
03.07.2019 kl. 15:12

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00