66976.jpg

Rehn-Kivi orolig för de allra svagaste i samhället

20.12.2018 kl. 15:00
Inkomstnivån har generellt sett stigit i vårt land, men trots det har bland annat barnfattigdomen stigit och situationen för pensionärerna har försämrats under denna regeringsperiod.

Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi efterlyser tilläggssatsningar på så väl ensamförsörjartillägg i barnbidraget som en höjning av garantipensionen och folkpensionen i nästa års statsbudget. Rehn-Kivi pekade i dagens budgetdebatt i riksdagen ut vikten med att se till att de som har det allra svårast i vårt samhälle inte glöms bort.


- Barnfattigdomen är allra vanligast i ensamförsörjarfamiljer och var femte ensamförsörjarfamilj kämpar med sin dagliga ekonomi. Genom en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg och genom att bryta kopplingen mellan utkomststödet och barnbidraget kan vi förbättra tusentals barnfamiljers vardag. Det kan inte vara så att man höjer på ett bidrag men samtidigt minskar på ett annat. Vi måste se till att de svagaste i samhället sköts om på ett humant sätt, säger Rehn-Kivi.

Rehn-Kivi träffade också idag representanter från invalidförbundet och de synskadades förbund för att diskutera den nya handikapplagen.

- Denna lag är en klar förbättring till de handikappades situation överlag i vårt land. Därför är det speciellt viktigt att vi skulle hinna godkänna denna efterlängtade reform ännu under denna riksdagsperiod, säger Rehn-Kivi.

Förutom dessa ärenden lyfte Rehn-Kivi också upp vikten med att öka vaccinationsupplysningen och i att sätta in en tilläggssatsning på arbetsvälmåendet.

 
Veronica Rehn-Kivi

Gruppanföranden

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37