Hårt arbete för riksåttan gav resultat!

25.11.2018 kl. 07:01
I veckan blev det offentligt att hela riksåttan blir en del av stomvägsnätverket

Detta innebär att vi kan förvänta oss förbättringar och investeringar på ett helt annat plan än om denna status uteblivit. Vägen är en livsnerv för hela det avlånga Österbotten samt livsviktig för såväl enskilda människor som vårt lands exportindustri. Av vissa naturliga orsaker ligger även de viktiga hamnarna just vid kusten.

 

Jag vill för egen del tacka alla som deltagit i lobbandet. Såväl kolleger, österbottniska kommuner som Österbottens Handelskammare med Juha Häkkinen i spetsen har gjort ett fantastisk arbete. Minister Berner har under hela processen visat stor förståelse för denna sak och jag vill passa på att tacka henne varmt. Riksåttans nya status, kvarkensfärjans finansiering samt de investeringar näringslivet i Österbotten aviserat gör att vi kan jobba vidare med stor energi och entusiasm för vårt Österbotten.

 

Det framhångsrika arbetet för just riksåttan och bl.a. kvarkenfärjan visar även att vi som på riksplanet representerar mindre partier verkligen kan påverka - i synnerhet när det görs i samverkan med såväl goda kolleger i andra partier som med representanter för kommuner och näringsliv. Man kan förstås ha nytta av att vara medlem i ett större parti - men det kräver att man verkligen kan påverka inifrån partiet. I ett lite mindre parti är fördelen bl.a. den att det är lätt att skapa kontakter och påverka andra partiers nyckelpersoner genom att vara del av olika delegationer, forum samt olika parlamentariska grupper. Jag har själv under denna period varit med i parlamentariska arbetsgrupper för bekämpning av grå ekonomi, utredning av företagsstöd samt i gruppen för statens ägarstyrning.

Summa summarum: Regionens styrka och enda sätt att vara framgångsrik är att vi även i fortsättningen gör systematiskt och positivt samarbete över partigränserna på både det nationella och internationella planet. Krafter som håller Österbotten framme behövs i alla partier och i alla möjliga forum, eftersom man i andra delar av landet inte följer vår lokalmedia. Farligt för regionen skulle förstås vara om det även i nästa regering skulle sitta flera sådana större partier, som inte prioriterar utvecklandet av t.ex. akutsjukvården i Österbotten. Det är med andra ord oerhört viktigt att få in Sfp i nästa regering. 

Österbotten har det som konststerat väl förspänt men vi bör fortsätta att göra allt som står i vår makt för att vara en utmärkt omgivning för såväl människor och företag - och även locka hit nya investeringar och kunnig arbetskraft. 

Joakim Strand

Gruppanföranden

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01