Hårt arbete för riksåttan gav resultat!

25.11.2018 kl. 07:01
I veckan blev det offentligt att hela riksåttan blir en del av stomvägsnätverket

Detta innebär att vi kan förvänta oss förbättringar och investeringar på ett helt annat plan än om denna status uteblivit. Vägen är en livsnerv för hela det avlånga Österbotten samt livsviktig för såväl enskilda människor som vårt lands exportindustri. Av vissa naturliga orsaker ligger även de viktiga hamnarna just vid kusten.

 

Jag vill för egen del tacka alla som deltagit i lobbandet. Såväl kolleger, österbottniska kommuner som Österbottens Handelskammare med Juha Häkkinen i spetsen har gjort ett fantastisk arbete. Minister Berner har under hela processen visat stor förståelse för denna sak och jag vill passa på att tacka henne varmt. Riksåttans nya status, kvarkensfärjans finansiering samt de investeringar näringslivet i Österbotten aviserat gör att vi kan jobba vidare med stor energi och entusiasm för vårt Österbotten.

 

Det framhångsrika arbetet för just riksåttan och bl.a. kvarkenfärjan visar även att vi som på riksplanet representerar mindre partier verkligen kan påverka - i synnerhet när det görs i samverkan med såväl goda kolleger i andra partier som med representanter för kommuner och näringsliv. Man kan förstås ha nytta av att vara medlem i ett större parti - men det kräver att man verkligen kan påverka inifrån partiet. I ett lite mindre parti är fördelen bl.a. den att det är lätt att skapa kontakter och påverka andra partiers nyckelpersoner genom att vara del av olika delegationer, forum samt olika parlamentariska grupper. Jag har själv under denna period varit med i parlamentariska arbetsgrupper för bekämpning av grå ekonomi, utredning av företagsstöd samt i gruppen för statens ägarstyrning.

Summa summarum: Regionens styrka och enda sätt att vara framgångsrik är att vi även i fortsättningen gör systematiskt och positivt samarbete över partigränserna på både det nationella och internationella planet. Krafter som håller Österbotten framme behövs i alla partier och i alla möjliga forum, eftersom man i andra delar av landet inte följer vår lokalmedia. Farligt för regionen skulle förstås vara om det även i nästa regering skulle sitta flera sådana större partier, som inte prioriterar utvecklandet av t.ex. akutsjukvården i Österbotten. Det är med andra ord oerhört viktigt att få in Sfp i nästa regering. 

Österbotten har det som konststerat väl förspänt men vi bör fortsätta att göra allt som står i vår makt för att vara en utmärkt omgivning för såväl människor och företag - och även locka hit nya investeringar och kunnig arbetskraft. 

Joakim Strand

Gruppanföranden

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15