Kvarkenmiljoner och cirkulär ekonomi

11.11.2018 kl. 11:47
För en dryg vecka sedan offentliggjordes även den efterlängtade tilläggsbudgeten med en rejäl summa av de av staten utlovade eurona till kvarkenprojektet

Själva principbeslutet togs redan i februari år 2016 och vi har i Vasa och Umeå under denna vår förbundit oss att bära det ekonomiska huvudansvaret för kvarkenprojektet. Men det har krävts mycket arbete även av många tjänstemän för att sy ihop de sista budgettekniska lösningarna, och jag vill ge en eloge åt alla de som i olika roller medverkat till detta positiva beslut. Det är omöjligt att räkna upp alla goda krafter man stött på och det har varit en glädje att jobba med projektet såväl i riksdagen som via Vasa stad och styrelserna för Kvarkenrådet och Kvarken Link Ab. Projektet är oerhört viktigt för hela Österbotten och västra Finland. Vi har beredskap att beställa färjan inom kort och det känns fint att t.o.m. samlingspartiet via betalda annonser på facebook nu lyfter fram projektet. Jag är även mycket glad över det goda samarbete vid haft med Jakobstads-Karlebyregionen och ser framemot ännu djupare gemensam nordisk samverkan inom ramen för det nya EGTS-område vi ska grunda.

 

Själv spenderade jag nyligen ett par dagar i Yokohama på världens främsta evenemang för cirkulär ekonomi, World Circular Economy Forum. Konferensen samlade över tusen beslutsfattare, experter samt innovativa representanter från näringslivet från ca 100 länder och var ett utmärkt tillfälle att marknadsföra det kunnande vi har i Österbotten samt knyta nya kontakter. 

 

Vid tillfället undertecknade även ministrarna Kimmo Tiilikainen och kollegan Yoshiaki Harada på plats i Yokohama ett samarbetsavtal länderna emellan gällande just miljöfrågor. Finland och Japan har länge haft goda relationer och mångsidiga handelsförbindelser. I och med Finlands EU-ordförandeskap och Japans G20 - värdskap 2019 har vi en unik möjlighet att tillsammans visa globalt ledarskap inom bl.a. cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi innebär även en stor potential för den finländska landsbygden - liksom många andra globala megatrender. Att Google köper vindkraft från Närpes - en stad som redan ifjol fick Unicef-utmärkelse för flyktingintegrering - och som nu tack vare positiv befolkningsutvceckling och hög sysselsättninggrad fångat nordiska forskares intresse är ett tecken på just detta och något vi alla får vara stolta över.

 

När vi nu fått nya uppgifter kring vargstammen är det bara att än en gång upprepa: stammen måste decimeras. Vargen hör inte överhuvudtaget hemma i tätbebyggda områden!

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om läget i Afghanistan

Jörn Donner 26.11 2014, Svenska riksdagsgruppen
26.11.2014 kl. 15:00

Statsrådets naturresursredogörelse

Uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse ”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi”, 25.11 2014 Gruppanförande, Lars-Erik Gästgivars, Svenska riksdagsgruppen
25.11.2014 kl. 15:00

Mänskliga rättigheter

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Gruppanförande 11.11 2014, Svenska riksdagsgruppen, Stefan Wallin
11.11.2014 kl. 15:00

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00