Österbotten visar vägen

13.09.2018 kl. 15:04
Wärtsiläs meddelande om en 200 miljoners investering skapade omedelbart positiva vibbar även i huvudstaden.

Att den preliminära tidtabellen för färdigställandet av det nya teknologicentret sammanfaller med vår tidsplan för nya Kvarkenfärjans jungfrufärd gör inte saken sämre. Därmed var det extra trevligt att på hemmaplan diskutera nordisk samverkan och vara värd för gallupledaren och statsministerkandidaten Antti Rinne samt övriga i SDP:s riksdagsgrupp då de besökte Vasa dagen efter Wärtsiläs pangnyhet. Även en pilotanläggning för tillverkning av avancerade batterier kommer att förläggas till Vasa. Entreprenören har deltagit i Vasaregionens acceleratorprogram Energyspin. Jag har själv träffat många innovatörer från årets upplaga av Energyspin och är övertygad om att många av dem kommer att generera nya arbetsplatser i Österbotten.

 

En annan positiv sak som noterats nationellt är den nya digitaliseringsakademi som sparkar igång med Devatus, Merinova, regionens högskolor och energiteknologibolagen i spetsen. Att vi i Österbotten har en mångsidig och dynamisk näringsstruktur råder det ingen tvekan om. Besökte själv senaste vecka bland annat de utmärkta bolagen LKI Käldman, Sundström och Herrmans i Pedersöre. Det gick inte att ta miste på den mycket positiva och företagarvänliga atmosfär som råder i Pedersöre. Företagens globala framgångar innebär dock inte per automatik statliga etableringar. Att det nya domstolsämbetsverket – vilket skulle passa som hand i handske som en del av Vasas juridiska infrastruktur – föreslås förläggas till Vanda är ett färskt exempel. Det enda som gäller även här är dock att kavla upp ärmarna och fortsätta göra allt vi bara kan även regionalt.

 

Att kommunerna med Vasa i spetsen investerar 130 nya miljoner vid VCS – samtidigt som staten vill förbjuda Österbotten att såväl upprätthålla omfattande jourverksamhet som avancerade social- och hälsovårdstjänster – är ett tecken på korrekt proaktiv inställning. Som en arbetsseger för SFP nationellt bör nämnas nya vassare formuleringar kring den språkliga dimensionen av framtidens vårdservice. En sak som visar hur man innanför ring 3 kan ha otur när man tänker är rapporten kring det tänkta stomvägsnätverket. Att stora delar av riksåttan lämnats utanför är helt enkelt oacceptabelt och bör rättas till. Det positiva i sammanhanget är dock att man i kontakt med såväl ledande tjänstemän som ministrar märker att det finns en äkta vilja till fortsatt öppen och seriös diskussion och nytänk.

 

Olika initiativ till åtgärder för förebyggande av överskuldsättning – bland annat ett så kallat positivt kreditregister – tog i och med justitieminister Häkkänens ställningstagande i veckan flera steg framåt. Jag hoppas även att den lagmotion som vi arbetat fram över partigränserna och som berör utvecklandet av betalningsanmärkningssystemet snabbt behandlas i positiv anda. Det är såväl dålig ekonomisk politik som rent omänskligt att betalningsanmärkningar kan bli kvarhängande länge efter att själva skulden betalts. Vill man förebygga utanförskap och utslagning bland unga vuxna är detta en sak som bör åtgärdas omedelbart.

 

Att västra Finland ska få en egen vargkontaktperson kan ses som ett annat exempel på budskap som börjar gå hem. Det är dock viktigt att till denna post utse en person med stark lokal förankring och kapacitet att dels kommunicera befolkningens uppfattningar vidare till myndigheterna samt även med sin substanskunskap kunna stöda polisen i farosituationer som kräver snabba och effektiva åtgärder. Det bör än en gång upprepas att vargen inte hör hemma i tätbebyggda områden eller längs med barns skolvägar.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03

Interpellationsdebatt om jordbruket 14.6 2016

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
14.06.2016 kl. 15:00

Jämställdhetens roll för stabiliteten och utvecklingen i samhället.

Jubileumsplenum med anledning av 110 år av kvinnlig rösträtt. Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
01.06.2016 kl. 14:45

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om den inre säkerheten 24.5 2016

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
24.05.2016 kl. 15:00

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00