Livsmedelsexport

21.04.2018 kl. 11:08

Handelsbalansen i livsmedelsbranschen i Finland är skev. Under 2017 så importerade vi mat och dryck för 4,7 miljarder euro medan vår export uppgick till 1,6 miljarder euro. Hela sektorn är överens om att vi ska kunna bättre än så. Under 2016 ökade livsmedelsexporten med 11 procent. Om vi klarar av att öka exporten 15 procent per år betyder det att den fördubblas inom fem år.

Vi har världens renaste mat. Vi har en god djurhälsa och lite växtsjukdomar. Nivån på djurens välbefinnande hör också till den bästa i världen. Sedan någon månad kan köttföretaget Atria leverera köttprodukter där djuren garanterat inte fått någon antibiotika. Trots det så har vi låga priser och jordbrukarna kämpar med stora lönsamhetsproblem. Den inhemska marknaden växer mycket långsamt och den domineras av två stora kedjor och en mindre som konsekvent ökar andelen private label-produkter i sitt sortiment, det vill säga handelns egna varumärken där råvaran är utbytbar.

Det satsas i alla fall friskt i exportfrämjande åtgärder för tillfället. Ett av regeringens spetsprojekt handlar uttryckligen om att öka livsmedelsexporten och både livsmedelssäkerhetsverket Evira och organisationen för exportbefrämjande Business of Finland har fått ökade resurser. Ifjol gav regeringen en redogörelse om Finlands livsmedelspolitik fram till 2030. Rapporten togs väl emot i riksdagen och när det gäller målsättningen att kraftigt öka exporten var alla riksdagspartier eniga.

Exporten kräver oftast både tillstånd av myndigheter och en kartläggning över hur varan producerats innan den slipper in på en ny marknad. I onsdags så presenterade Finlands och Sveriges jordbruksministrar en gemensam samarbetsstrategi med målsättningen att stärka båda ländernas konkurrenskraft i livsmedelskedjan i förhållande till våra europeiska grannländer.

Producentorganisationerna MTK och SLC har tagit en aktiv roll genom partnerskapsavtalet med världens största livsmedelsmässa, den internationella Gröna veckan i Berlin i januari nästa år. Där hoppas vi på att österbottniska livsmedelsföretag med exportambitioner ska delta och de kommer att bli kontaktade inom de närmaste veckorna. Produktionen av mat och dryck är stark i Österbotten och potentialen att öka exporten är stor.

Idag går endast 15 procent av livsmedelsföretagens produktion på export. Om vi ska kunna stärka branschen så måste den siffran öka och det kräver målmedvetet arbete. Inte ens den bästa av produkter säljer sig själv. Vi har trumf på hand; spårbarhet från jord till bord, smak och arom av världsklass och en trygg och hållbar produktion där allt kan dokumenteras. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och sätta mat-Finland på världskartan!

Mats Nylund

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om läget i Afghanistan

Jörn Donner 26.11 2014, Svenska riksdagsgruppen
26.11.2014 kl. 15:00

Statsrådets naturresursredogörelse

Uppdatering av riktlinjerna i statsrådets naturresursredogörelse ”Smart och ansvarsfull naturresursekonomi”, 25.11 2014 Gruppanförande, Lars-Erik Gästgivars, Svenska riksdagsgruppen
25.11.2014 kl. 15:00

Mänskliga rättigheter

Statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna 2014 Gruppanförande 11.11 2014, Svenska riksdagsgruppen, Stefan Wallin
11.11.2014 kl. 15:00

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen

Regeringens ekonomiska politik och den ekonomiska utvecklingen i Finland, interpellation Gruppanförande 5.11 2014/ Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
05.11.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Den samlade energipolitiken

Gruppanförande Christina Gestrin, Svenska riksdagsgruppen Statsministern upplysning om den samlade energipolitiken 7.10 2014
07.10.2014 kl. 15:00

Ökad ojämlikhet

Interpellationen om den ökande ojämlikheten och låginkomsttagares försörjningsproblem. Gruppanförande 23.9 2014, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen
23.09.2014 kl. 15:00