Livsmedelsexport

21.04.2018 kl. 11:08

Handelsbalansen i livsmedelsbranschen i Finland är skev. Under 2017 så importerade vi mat och dryck för 4,7 miljarder euro medan vår export uppgick till 1,6 miljarder euro. Hela sektorn är överens om att vi ska kunna bättre än så. Under 2016 ökade livsmedelsexporten med 11 procent. Om vi klarar av att öka exporten 15 procent per år betyder det att den fördubblas inom fem år.

Vi har världens renaste mat. Vi har en god djurhälsa och lite växtsjukdomar. Nivån på djurens välbefinnande hör också till den bästa i världen. Sedan någon månad kan köttföretaget Atria leverera köttprodukter där djuren garanterat inte fått någon antibiotika. Trots det så har vi låga priser och jordbrukarna kämpar med stora lönsamhetsproblem. Den inhemska marknaden växer mycket långsamt och den domineras av två stora kedjor och en mindre som konsekvent ökar andelen private label-produkter i sitt sortiment, det vill säga handelns egna varumärken där råvaran är utbytbar.

Det satsas i alla fall friskt i exportfrämjande åtgärder för tillfället. Ett av regeringens spetsprojekt handlar uttryckligen om att öka livsmedelsexporten och både livsmedelssäkerhetsverket Evira och organisationen för exportbefrämjande Business of Finland har fått ökade resurser. Ifjol gav regeringen en redogörelse om Finlands livsmedelspolitik fram till 2030. Rapporten togs väl emot i riksdagen och när det gäller målsättningen att kraftigt öka exporten var alla riksdagspartier eniga.

Exporten kräver oftast både tillstånd av myndigheter och en kartläggning över hur varan producerats innan den slipper in på en ny marknad. I onsdags så presenterade Finlands och Sveriges jordbruksministrar en gemensam samarbetsstrategi med målsättningen att stärka båda ländernas konkurrenskraft i livsmedelskedjan i förhållande till våra europeiska grannländer.

Producentorganisationerna MTK och SLC har tagit en aktiv roll genom partnerskapsavtalet med världens största livsmedelsmässa, den internationella Gröna veckan i Berlin i januari nästa år. Där hoppas vi på att österbottniska livsmedelsföretag med exportambitioner ska delta och de kommer att bli kontaktade inom de närmaste veckorna. Produktionen av mat och dryck är stark i Österbotten och potentialen att öka exporten är stor.

Idag går endast 15 procent av livsmedelsföretagens produktion på export. Om vi ska kunna stärka branschen så måste den siffran öka och det kräver målmedvetet arbete. Inte ens den bästa av produkter säljer sig själv. Vi har trumf på hand; spårbarhet från jord till bord, smak och arom av världsklass och en trygg och hållbar produktion där allt kan dokumenteras. Nu gäller det att kavla upp ärmarna och sätta mat-Finland på världskartan!

Mats Nylund

Gruppanföranden

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00