Vargen ut, EGTS in

18.02.2018 kl. 07:41
Efter årsskiftet och presidentvalet förflyttas politikens fokus igen mera mot inrikesärenden.

I onsdags fördes en diskussion på basen av statsministerns upplysning om regeringens politik och de viktigaste propositioner som kommer att överlämnas till riksdagen under året. Förra veckan hann vi också med ett mycket intressant besök till Moskva med de ”unga” riksdagsledamöternas internationella nätverk. Vi hade blivit inbjudna av senator Aleksei Puškov från parlamentets överhus och programmet bestod av besök till den finska ambassaden, möten med representanter från Rysslands parlaments båda kammare, centralvalnämnden samt utrikesministeriet. Detta svarsbesök till Moskva har planerats sedan en grupp unga ryska ledamöter besökte Finlands riksdag i november 2013. Båda våra länders presidenter har bidragit till att få utbytet till stånd.

 

En sak många unga i vårt land kämpar med är kombinationen studier och jobb. Enligt Yles nyheter tvingas nämligen närapå 35 000 studerande att betala tillbaka studiestöd på sammanlagt över 45 miljoner euro från år 2016. Detta betyder samtidigt att det årligen används ett stort antal onödiga arbetstimmar till studiestödets återbetalningsbyråkrati. I synnerhet eftersom nuvarande regering skurit hårt i studiestödet vore det logiskt och självklart att höja inkomstgränserna. Studerandes behov av att jobba ökar naturligtvis av personliga ekonomiska orsaker och samtidigt bör vi komma ihåg att all arbetserfarenhet är oerhört värdefull med tanke på framtiden.

 

En strategisk viktig framtidsfråga undertecknad och många andra arbetat länge för är möjligheten att få juridisk specialstatus – EGTS - för Kvarkenregionen inom EU. Målet med EGTS – Europeiska Grupperingar för Territoriellt Samarbete - är att underlätta gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna eller mellan deras regionala och lokala myndigheter. Genom att omvandla föreningen Kvarkenrådet - som kan sägas bestå av gamla Vasa län och motsvarande område på svenska sidan – kan vi bilda Europas nordligaste och mest energiska EGTS-gruppering och därmed ge en extra kick åt såväl våra långsiktiga infrastrukturprojekt som samverkan inom områden för forskning, utbildning, vård och kultur. Naturligtvis skulle detta även knyta Finland starkare till det övriga Norden och den vägen även ha direkta positiva effekter för svenskan i Finland.

 

Något som däremot förvånat är att man under senaste veckor fått motta en del anonyma gliringar om att i onödan "skrämma upp" folk bara för att jag krävt att vargstammen bör decimeras. Min hälsning till de anonyma vargvännerna är att det nog torde vara färska vargspår runt människors husknutar och invid barnens skolväg som - med all rätt! - gjort folk oroliga - inte mina ställningstaganden. I ett land som fyllt 100 - med lagstiftning om obligatoriskt koppel på hundar i tätort - känns det helt sjukt om man inte skall kunna plocka bär, gå till skolan eller bedriva jakt och viltvård utan att vara livrädd för vargar. Avslutningsvis är det bara att önska vår utmärkta president Niinistö - som höll ett fenomenalt installationstal i riskdagen - varmt lycka till de kommande sex åren.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57