Språkförsöket är ett steg i fel riktning

16.12.2017 kl. 16:20
Det har varit tuffa dagar i riksdagen under denna vecka. Veckans ljuspunkt var att få njuta av en vackert sjungande Finlands lucia Anna-Kajsa Edström med följe på onsdagen.

Tyvärr avslutades också behandlingen av regeringens språkförsök denna vecka. Språkförsöket tvingades igenom av regeringspartierna Centern, Samlingspartiet och De blå, förstärkta med sannfinländarna. Språkförsöket innebär att 2200 skolelever i årskurs 5 och 6 kan välja bort undervisningen i svenska. Försöket träder i kraft till hösten. SFP och hela oppositionen röstade emot försöket.

 

Regeringen talar om breddade språkkunskaper som om kunskaper i till exempel kinesiska och svenska stod i ett motsatsförhållande till varandra. Svenskan är ju ett av republikens nationalspråk, det är varken ryskan eller kinesiskan.

 

Finland behöver fler svenskkunniga människor i framtiden – inte färre. Barnen borde få lära sig svenska tidigare, varför inte redan i dagis, med hjälp av språkduschar och språkbad.

Norden erbjuder många arbetstillfällen för finländare och språkkunskaperna har alltid varit en konkurrensfördel för att få ett jobb. Det ligger i hela landets intresse att en större del av folket också har kunskaper i svenska.

 

Det är klart att unga som inte kan någon svenska har en sämre ställning på arbetsmarknaden.

Det är också mycket beklagligt att man vill försvaga svenskan uttryckligen i samband med att Finland fyller 100 år. Det är ett tydligt tecken på att regeringen är totalt likgiltig då det gäller att värna om landets tvåspråkighet på bästa sätt.

 

Samtidigt som Samlingspartiet och Centern inte orkar bry sig tycks De blå i sin desperation över de dåliga opinionssiffrorna inte hitta något annat än att fortsätta gå åt svenskan. Det är en sorglig situation.

 

Tänk vilken möjlighet vi skulle ha i vårt land, bara alla såg den. För språk öppnar alltid fler dörrar och ger en konkurrensfördel. Nåja, vi jobbar vidare och jag hoppas att många föräldrar tänker annorlunda än riksdagen, så att slutresultatet blir att så få barn som möjligt väljer bort svenskan. Inte minst för deras egen skull.

 

SFP fortsätter att jobba för tidigare läggning av inlärningen av alla språk. Min förhoppning är att det småningom också skulle växa fram flera politiker i statsmannaklass som t.e.x. Paavo Lipponen och Martti Ahtisaari. Det är hela nationens sak att jobba för en levande tvåspråkighet.

 

Jag önskar er alla läsare en riktigt god och avkopplande julhelg! 

 

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om den nationella energi- och klimatstrategin fram till 2030.

Gruppanförande, Joakim Strand, Svenska riksdagsgruppen, 30.11 2016
30.11.2016 kl. 14:42

Debatt om oppositionsgruppernas alternativbudgetar 9.11.2016

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson
09.11.2016 kl. 14:30

Extremrörelser och våld, aktualitetsdebatt 5.10 2016

Gruppanförande, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
05.10.2016 kl. 15:00

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017

Gruppanförande 20.9 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
20.09.2016 kl. 13:00

Statsministerns upplysning med anledning av folkomröstningen i Förenade kungariket

Gruppanförande 1.7 2016, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
01.07.2016 kl. 10:36

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2017-2020.

Gruppanförande, Svenska riksdagsgruppen ledamot Mats Nylund 22.6 29016
22.06.2016 kl. 14:05

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Gruppanförande 21.6 2016, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
21.06.2016 kl. 15:03