SFP om interpellationen: Vi delar oron – men har egna verktyg för att lösa problemen

24.11.2017 kl. 09:57

SFP deltar inte i den interpellation som på fredag lämnas in av Sdp, De gröna och Vänsterförbundet. SFP kommer däremot att lämna en egen misstroendekläm under interpellationsdebatten och rösta för misstroende mot regeringen.

SFP delar oron om den ökade ojämlikheten i samhället. Vi kan inte omfatta regeringens linje, vi behöver förstärka den sociala tryggheten. Men det som skiljer oss från de övriga oppositionspartierna är synen på vad som är de rätta verktygen för att lösa problemen. Vi har nyligen presenterat vår skuggbudget och den är en naturlig grund för vår kritik mot regeringen, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

SFP:s alternativa budget innehåller ett omfattande åtgärdsprogram för att förbättra situationen för det mest utsatta i samhället.

Vi höjer bland annat garantipensionen och barnbidragets ensamförsörjartillägg mer än vad regeringen gör, vi slopar indexfrysningen av folkpensionerna och höjer studiestödet till den nivå den var före regeringens nedskärningar. Samtidigt föreslår vi höjda anslag för att öka jämlikheten inom den grundläggande utbildningen. Grunden för barns jämlika förutsättningar skapas redan inom småbarnspedagogiken. Därför föreslår vi också att alla barn ska ha rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per dag, säger Henriksson.

Den psykiska ohälsan är ett allt större samhällsproblem, som tyvärr blivit i skymundan i regeringens vårdreform. Därför föreslår SFP ett långsiktigt nationellt program för mental hälsa, men också omedelbara satsningar på tidigt ingripande och ett tillräckligt antal psykiatriska sjukvårdare vid hälsocentralerna.

 

SFP:s alternativa budget skiljer sig från den övriga oppositionen fram för allt gällande synen på beskattning. Enligt en utredning av Akava är SFP:s alternativa budget den enda som minskar skattegraden för alla löntagare, också jämfört med regeringens förslag.

Till skillnad från många andra oppositionspartier tror vi inte att en ökad progression och skattehöjningar är den rätta lösningen på samhällsproblemen. Vi tycker tvärtom att totalskattegraden fortfarande är hög. Vi anser att det är rätt att sänka skatten på arbete, bara det sker på ett socialt rättvist sätt. Därför föreslår vi större lättnader i förvärvsinkomstbeskattningen än vad regeringen gör. Samtidigt minskar vårt förslag inkomstklyftorna jämfört med regeringens förslag, säger gruppordförande Stefan Wallin.

SFP:s alternativa budget presenterades i oktober. Riksdagens utredningstjänst har utrett den sammantagna effekten av ändringarna i inkomstbeskattningen, mervärdesskattehöjningarna och de inkomstöverföringar som ingår i SFP:s alternativa budget. Den visar att SFP:s modell ökar de disponibla inkomsterna i förhållande till regeringens budgetförslag i alla inkomstgrupper och särskilt i de två lägsta.

 

SFP:s alternativa budget 2018 Ett bättre alternativ hittas här:

http://www.sfp.fi/sites/default/files/Skuggbudgeter/SFP_Skuggbudget_webb.pdf

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00