Ett bättre alternativ

19.11.2017 kl. 06:56
I onsdags presenterade oppositionspartierna sina alternativa budgetförslag, så kallade skuggbudgeter. SFP:s skuggbudget är ett omfattande dokument på nästan femtio sidor som det tagit flera månader att arbeta fram

För att en skuggbudget ska vara trovärdig så krävs det att den bygger på realistiska bedömningar. I en skuggbudget kan man naturligtvis föreslå skattehöjningar och på så vis räkna med att det flyter in stora belopp till statskassan,  men i praktiken kan en stor skattehöjning ibland till och med ge motsatt effekt. Den kan försämra konkurrenskraften och bromsa den ekonomiska utvecklingen. Med vår modell så lönar det alltid att arbeta - och det är uttryckligen genom arbete vi skapar välstånd.

 

Vi i SFP föreslår en skatteväxling i vår skuggbudget. Vi sänker skatten på arbete i alla inkomstklasser och ökar därmed löntagarnas och pensionärernas köpkraft markant. Vi finansierar detta genom en liten höjning av momsen med en halv procentenhet. Många politiker brukar påstå att en höjning av momsen slår hårt mot de som har små inkomster.  Vi visar att kombinerat med kloka socialpolitiska satsningar så är det inte så. Vi föreslår att frysningen av folkpensionens index slopas och att vi höjer garantipensionen mera än regeringen. Vi höjer studiepenningen och vi stärker den sociala tryggheten genom en satsning på ensamförsörjarna. Vi föreslår att arvs- och gåvoskatten för generationsväxlingar i familjeföretag slopas. Vi godkänner inte regeringens massiva nedskärningar i utbildningen utan återtar bland annat frysningen av universitets- och högskoleindexet. Vi satsar i regional tillgänglighet för andra stadiets utbildning och vi ökar anslagen för det fria bildningsarbetet.

 

De här satsningarna ska naturligtvis betalas för. SFP:s skuggbudget ökar inte på statens skuldsättning mer än vad regeringen gör. Vi finansierar satsningarna på mänskor och bildning bland annat genom att skära i regeringens spetsprojekt och genom att skära ner skatteåterbäringen för den energiintensiva industrin.

 

I regeringens budgetförslag så sjunker köpkraften för de grupper som har de lägsta inkomsterna. Med SFP:s modell så ökar köpkraften för alla inkomstgrupper. Vi visar att den ekonomiska politiken handlar om värderingar och att det alltid finns alternativ. Genom satsningar på kunskap och arbete har vi lyft Finland från att ha varit ett fattigt utvecklingsland för hundra år sedan till den nivå vi har idag. Samma koncept gäller ännu.

Mats Nylund

Gruppanföranden

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57