Arbetsdryg höst i riksdagen

11.09.2017 kl. 09:01
Förra veckans tisdag körde riksdagens hösttermin igång. De senaste veckorna har riksdagsgrupperna hållit externa gruppmöten, regeringen budgetförhandlat och den årliga ambassadörsveckan hållits. Nu väntar dock de vanliga rutinerna, vilka inkluderar utskottsmöten och plenum fyra gånger per vecka. Detta i ett nyrenoverat riksdagshus.

Det egentliga riksdagshuset har varit stängt i två och ett halvt år för en totalrenovering. Huset öppnades på nytt i tisdags. Förutom ett uppenbart ansiktslyft syns knappt några ändringar utåt, men på insidan har rör, elledningar, kablar och ventilation bytts och förnyats.

 

Den politiska hösten i det nygamla huset kommer att bli intensiv. Regeringen har passerat halvtid, men många stora reformer är fortsättningsvis på hälft. Slitningarna mellan regeringspartierna syns också allt tydligare utåt.

 

En del av vård- och landskapsreformen bereds för tillfället på nytt efter grundlagsutskottets utlåtande i somras. Centern och Samlingspartiet har dock olika prioriteringar i arbetet. Medan flera av de för Centern viktiga delarna ligger vilande i riksdagen ska valfrihetsmodellen, den del som är viktigast för Samlingspartiet, beredas helt på nytt. Det är inga finjusteringar som ska göras, utan en helt ny modell ska tas fram och presenteras redan i oktober. Klockan tickar nu snabbt och om inte tidtabellen håller kommer reformen som helhet riskera att hamna i farozonen.

 

Vid sidan av vårdreformen är beredningen av nya självstyrelselagen den i särklass viktigaste frågan för Åland under hösten. Här tickar också klockan. Ålandskommitténs betänkande är på remissrunda och svaren ska in senast inkommande fredag. Därefter ska svaren behandlas och propositionen beredas klart i justitieministeriet. Regeringen meddelade förra veckan officiellt att planen är att överlämna propositionen till riksdagen redan vecka 5 nästa år.

 

Då självstyrelselagen förnyades förra gången var justitieministeriets beredningsarbete mycket arbetsdrygt och leddes av en arbetsgrupp med Leif Sevón i spetsen. Arbetsgruppen hade också åländsk representation. Det är oerhört viktigt att också kommande beredningsarbete har åländsk representation och insyn för att garantera att kärnan och balansen i Ålandskommitténs betänkande inte rubbas.

 

I höst har regeringen också sagt att man ska inleda arbetet med en familjevårdsreform. En sådan är mycket behövlig, inte minst för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Regeringen är dock själv splittrad i ambitionsnivån och man har (sannolikt därför) valt att inte bilda en parlamentarisk arbetsgrupp i frågan. En parlamentarisk arbetsgrupp blir det däremot kring företagsstöd. Det arbetet blir också viktigt för Åland då de så kallade sjöfartsstöden sannolikt kommer tangeras i gruppen.

 

Första nya stora lagförslaget som landar på riksdagens bord i höst är förslaget till ny alkohollag som regeringen väntas avge nu på torsdag. Förslaget splittrar riksdagsgrupperna internt och riksdagsbehandlingen av lagen kommer således bli mycket intressant.

 

Beredningen av en ny spaningslag fortsätter också och den inre säkerheten kommer få mycket utrymme under riksdagshösten.

 

Sist och slutligen blir det intressant att se hur dynamiken utvecklas mellan Sannfinländarna, nu i opposition, och avhopparna som bytt namn till De blåa. Om inte utbrytargruppens opinionssiffror snart lyfter över 2 % i gallupundersökningarna kommer det sannolikt att börja synas i regeringsarbetet. Det blir en spännande höst.

Mats Löfström

Gruppanföranden

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
17.02.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik 2016.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Carl Haglund 9.2 2016. (Talat ord gäller)
09.02.2016 kl. 15:04

Riksdagsgruppens alternativbudget

Vårt förslag innebär lika stora inbesparingar som regeringens alternativ, men våra tyngdpunkter och prioriteringar skiljer sig
15.12.2015 kl. 15:10

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen, 15.12 2015

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
15.12.2015 kl. 15:00