Naturvetenskap eller EU-vetenskap

09.09.2017 kl. 07:59
Finlands skogar växer mera än någonsin tidigare. Enligt Naturresursinstitutet Lukes uppgifter så ligger den årliga tillväxten nu på 110 miljoner kubikmeter.

 

Det är dubbelt mera än för 50 år sedan och tre gånger så mycket som för 100 år sedan. Att skogens tillväxt ökat är i huvudsak resultatet av god och ansvarsfull skogspolitik och skogsskötsel. Eftersom vi kommer att avverka endast cirka 70 miljoner kubikmeter i år så ökar alltså vårt skogsbestånd kraftigt. Förutom att en ökad tillväxt skapar möjligheter för ökad avverkning så binder våra skogar massor av koldioxid. Detta är ett naturvetenskapligt faktum och hållbar utveckling när den är som bäst.

Den största orsaken till klimatuppvärmningen är förbränning av fossila bränslen. Att ersätta olja och kol med förnyelsebara råvaror som trä är alltså en klimatgärning av rang. I EU har man dock en annan syn. När EU-parlamentets miljöutskott i juni röstade om LULUCF, dvs. mark- och skogsanvändningens roll i EU:s klimatpolitik, så beslöt man i strid med naturvetenskapliga fakta. Finlands skogar, som är en väldig kolsänka, blir enligt EU-vetenskapen till en utsläppskälla om vi ökar de årliga avverkningarna jämfört med åren 2000-2012! Utskottets ställningstagande är vetenskapsfientligt och vänder vitt till svart.

EU-parlamentet i sin helhet kommer att rösta om ärendet nästa vecka. De finländska parlamentarikerna med SFP:s Nils Torvalds i spetsen har ett digert jobb framför sig när de ska övertyga sina kolleger om att det enda sättet att minska koldioxidutsläppen är att se framåt, inte bakåt. Deras arbete underlättas inte av att två av de finländska parlamentarikerna, Grönas Heidi Hautala och Samlingspartiets Sirpa Pietikäinen, har uttalat stöd för miljöutskottets vetenskapsfientliga linje.

Miljöskyddsorganisationerna som ännu för ett par år sedan pläderade starkt för en övergång från fossila till förnyelsebara bränslen har nu bytt fot. Nu är det skogsskydd och minskade avverkningar som gäller och vad som händer med världen efter år 2030 vill de helst inte tala om. De två som driver denna linje till sin spets är WWF och vår finlandssvenska Natur och Miljö rf. Jag kan inte annat än förundras över Natur och Miljö. Organisationen sparar inte någon möda när de försvarar varje enskild skarvs rätt till liv och vill minska avverkningen av skog som de själva nedlåtandet kallar för trädåkrar. I ställer för att bifalla den finländska linje som bygger på naturvetenskapen och där kolbindningen ökar kraftigt på sikt så tycks NoM vika ner sig för EU-vetenskapen  och vara villiga att offra mänsklighetens framtid på skogsskyddets altare.

Mats Nylund

Gruppanföranden

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
17.02.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik 2016.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Carl Haglund 9.2 2016. (Talat ord gäller)
09.02.2016 kl. 15:04

Riksdagsgruppens alternativbudget

Vårt förslag innebär lika stora inbesparingar som regeringens alternativ, men våra tyngdpunkter och prioriteringar skiljer sig
15.12.2015 kl. 15:10

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen, 15.12 2015

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
15.12.2015 kl. 15:00