Skritligt spörsmål: Polisens verksamhetspunkter i östra Nyland

17.03.2017 kl. 13:59
Riksdagsledamot Mikaela Nylander inlämnade i dag ett skriftligt spörsmåk gällande polisservice i östra Nyland

 

Till riksdagens talman

 

Enligt uppgifter i offentligheten (tidningen Keski-Uusimaa och Svenska Yle) kommer polisstationerna i Lovisa, Träskända och Nurmijärvi att mista största delen av kundservicen och endast bli arbets- och pauslokaler för poliser.  Full polisservice skulle i östra Nyland i framtiden enbart finnas i Borgå, Hyvinge och Vanda. Enligt det uppgifter som finns i offentligheten skulle detta föreslås i en intern utredning som gjorts av en Vandabaserad arbetsgrupp inom polisen.

 

Svenska riksdagsgruppen har under flera riksdagsperioder godkänt olika reformer inom polisförvaltningen. Reformerna har haft som entydig målsättning att trygga resurserna för polisens fältarbete och serviceverksamheten i regionerna.

 

Ifall flera av polisen verksamhetspunkter i östra Nyland nu nedmonteras i enlighet med den interna rapporten, är utvecklingen helt motstridig med de tidigare reformernas syfte. Detta är ytterst oroväckande. Vad är det som sker inom polisförvaltningen jus nu? Håller man på att utan någon offentlig debatt centralisera verksamheten till färre verksamhetspunkter?

 

Servicen inom polisväsendet bör tryggas i hela Nyland. Samtidigt bör också den svenskspråkiga befolkningens rätt till service på sitt eget modersmål tryggas.

 

Med hänvisning till det som anförs ovan får jag i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till den minister som saken gäller:

 

 

Hur ämnar regeringen säkerställa att hela Nyland, inklusive östra Nyland, har tillgång till polisservice? Hur ämnar ministern säkerställa att tillgången till svenskspråkig service tryggas i Nyland?

 

 

Helsingfors den 17 mars 2017

Mikaela Nylander /sv

Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Interpellation om ungas framtid            

Gruppanförande hållet av ledamot Henrik Wickström.
21.11.2023 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.1.–30.6.2024

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
15.11.2023 kl. 15:08

Interpellation om social- och hälsovården

Gruppanförande, hållet av ledamot Henrik Wickström.
18.10.2023 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2024   

Gruppanförande hållet av riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson.
10.10.2023 kl. 13:00

Statsrådets meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och ickediskriminering i det finländska samhället

Gruppanförande hållet av gruppordförande Otto Andersson.
06.09.2023 kl. 15:00

Regeringen Orpos regeringsprogram

Gruppanförande, Otto Andersson, Svenska riksdagsgruppen 21.6.2023
21.06.2023 kl. 14:00

Svar till regeringssonderare Orpo

18.04.2023 kl. 12:16