Svenska riksdagsgruppen presenterar ett bättre alternativ för alla

26.10.2016 kl. 10:45
Politik handlar framförallt om värderingar. Även i ekonomiskt svåra tider är det möjligt att satsa på ökad sysselsättning och bättre socialt ansvar. I vår alternativa budget visar vi att det går att föra en ansvarsfull ekonomisk politik utan massiva och kortsiktiga nedskärningar i utbildning, studiestöd eller bistånd

-Vår budget skapar bättre förutsättningar för tillväxt och därmed för nya jobb. Vi vill också göra det lättare att kombinera familj och arbete samt minska löne- och pensionsskillnaderna mellan kvinnor och män, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

Vi behöver en familjepolitisk helhetsreform.

Reformen består av familjeledigheter enligt 6 + 6 + 6 modellen, förkortat hemvårdsstöd och av att varje barn som är över tre år har rätt till fyra timmar avgiftsfri småbarnspedagogik.

 

Nya jobb leder till bättre ekonomi och välfärd.

Vi föreslår ett sysselsättningspaket med tio åtgärdsförslag för att förbättra sysselsättningen. Vi vill också införa ett nationellt program för arbetsvälmående.

 

Utbildning, kunnande och forskning är nyckeln till Finlands framgång.

Vi avstår från nedskärningarna i universitet, högskolor och forskningsanslag samt indexfrysningar. Vi satsar på det fria bildningsarbetet, kvaliteten i grundskolan samt andra stadiets yrkesutbildning.

 

Finland ska inte vända ryggen till dem som har det allra sämst ställt i världen.

Vi föreslår att biståndsanslagen höjs med 213 miljoner euro, och en höjning av flyktingkvoten från 750 till 2500.

 

Beskattningen bör sporra till arbete.

Vi föreslår att mervärdesskatten höjs med 0,5 procentenheter och att inkomstskatten sänks med ca 400 miljoner euro. För att skapa företagande och nya arbetsplatser höjer vi hushållsavdraget.

 

De mest utsattas situation ska underlättas.

Vi vill slopa kopplingen mellan barnbidragets ensamförsörjartillägg och utkomstödet, grunda 25 nya skyddshem och våldtäktskriscenter, samt satsa på uppsökande ungdomsarbete och missbrukarvård.

 

Våra seniorer ska ha rätt till en trygg ålderdom.

Vi vill inte minska antalet personal inom äldrevården.  Samtidigt vill vi höja garantipensionen samt inför ett gemensamt tak för kostnader som hänför sig till sjukvård.

 

Studiestödet bör bibehållas och inkomstgränserna höjas.

Vi vill bibehålla högskolestuderandes studiestöd på nuvarande nivå och vill inte att studerande ska bestraffas för att de jobbar. Därför föreslår vi att studiestödets inkomstgränser höjs med 50 procent.

 

Mindre byråkrati och mer effektivitet.

Vi godkänner inte båtskatten, anser att Landsbygdsverket MAVI borde avskaffas och ökar stödet för frivilliga kommunsammanslagningar. Vi vill konkurrensutsätta delar av arbetsförmedlingen.

 

Rättsvården, polisen och bekämpningen av den gråa ekonomin kräver resurser Vi vill öka rättsvårdens, polisens, åklagarväsendets, domstolsväsendets, tullens och skatteförvaltningens resurser.

 

Det handlar om att prioritera.

Vi föreslår en halvering av regeringens spetsprojekt, anser att energiskattestödet, bilskattesänkningen och kompensationsstödet för utsläppshandel ska slopas, samt vill slopa skattefriheten för köp av första fastighet.

 

- Det finns alltid alternativ i politiken. Vi visar att det genom att prioritera är möjligt att genomföra nödvändiga reformer såsom den familjepolitiska helhetsreform vi föreslår. Vår alternativa budget ökar inte upplåningen mer än vad regeringens budgetförslag gör, och är ett bättre alternativ för hundraåriga Finland, säger Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin.

 

SFP och Svenska riksdagsgruppen presenterade sin alternativa budget idag.

Svenska riksdagsgruppen

Gruppanföranden

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50

Responsdebatt statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi
04.03.2019 kl. 13:00

Interpellation om läget i äldreomsorgen

Interpellationsdebatt 6.2.2019. Gruppanförande hållet av Anna-Maja Henriksson,
06.02.2019 kl. 15:00

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31