Förnuftet segrade – Kvarkenprojektet lever vidare!

25.02.2016 kl. 10:23
Det man snabbt får lära sig i politiken, är att ensam kommer man inte långt. Samarbete är nyckelordet till framgång och det gäller att kunna samarbeta såväl inom den egna gruppen som med andra gruppers ledamöter.

Att Kvarkenprojektet Midway Alignment fick grönt ljus av Finlands regering senaste vecka strax före tidsfristen att sända in handlingarna till EU-kommissionen gick ut, är ett skolexempel på just detta. Man kunde nästan tro, att det handlade om en film, där tittaren intill det sista skulle leva i spänning. Men manuset hade inte riktigt någon given författare för det sista kapitlet och finalen. Det hela påminde mera om reality-tv. Det var också därför som varje enskild insats på slutrakan blev så värdefull.

 

I flere år har projektet beretts och städerna Vasa och Umeå har visat framfötterna liksom också Kvarkenrådet. Man har skapat en klar gemensam vision för Kvarken-regionen på bägge sidor av havet. En vision som bygger på att man tillsammans är starkare, att en god färjeförbindelse mellan Sverige och Finland är av väsentlig betydelse för näringslivet och för invånarna i bägge länderna. Att det handlar om skapande av förutsättningar för en gynnsam utveckling på bägge sidor, som i det långa loppet också har såväl nationell som internationell betydelse. Planerna på en ny färja byggd enligt principerna för hållbar utveckling har bottnat i insikten om att det skall byggas för framtiden och med den modernaste tänkbara tekniken. Inte att undra på att man också i EU-kommissionens korridorer fått upp ögonen för projektet. EU skall ju sammanbinda och underlätta medborgarnas, varornas och tjänsternas rörelse i Europa.

 

Av någon anledning var det ändå svårt att på finska sidan få regeringen med på noterna. Den svenska regeringens positiva besked, att man deltar med 35 miljoner euro, var därför ytterst viktigt. Också de lokala aktörernas insats för att samla ihop tio miljoner euro till under de sista dagarna hade stor betydelse. Vasa valkrets riksdagsledamöter har sällan varit så eniga som då vi samlades för ett par veckor sedan för att gemensamt ännu försöka påverka regeringen. Alla drog åt samma håll, oberoende av parti. Åtskilliga är de samtal som förts. Klart att också trycket på regeringen blev hårt. Men med all orsak. Kvarkenprojektet var för bra för att få sidsteppas. Regeringen och statsminister Sipilä har hela tiden talat för att vi måste satsa på tillväxt och åtgärder som skapar arbetsplatser. Hade man sagt nej nu, och därmed också nej till att kunna utverka ca fyrtio miljoner euro EU-medel, ja då hade trovärdigheten lidit ofantligt.

 

Glädjen var inte att ta miste på då beskedet sedan kom sent på tisdag för en vecka sedan. För SFP och Svenska riksdagsgruppen var det oerhört viktigt att det blev ett Ja. I alla de regeringsprogram vi varit med och skrivit, har det funnits en rad om att trygga Kvarkentrafiken. Någon sådan text finns inte i regeringen Sipiläs regeringsprogram. Hade en sådan formulering funnits, skulle upptakten inte heller behövt bli så dramatisk. Hur som helst. Nu är det slutresultatet som räknas och regeringen skall ha ett tack. Det goda förarbetet samt samarbetet på slutrakan gav resultat, och jag är den första att gratulera min goda kollega Joakim Strand i Vasa för en gedigen insats. Vasa, Umeå, Österbotten, Västerbotten, Finland och Sverige är alla vinnare. Härifrån är det gott att jobba vidare- tillsammans!

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Interpellationsdiskussion kring Finlands riktning.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Anna-Maja Henriksson 18.5 2016
18.05.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om statens ägarstyrningspolitik

Gruppanförande 17.5 2016, Carl Haglund
17.05.2016 kl. 15:00

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2017–2020

Gruppanförande 19.4 2016, Joakim Strand
19.04.2016 kl. 15:05

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00