BB-förordningen värd ett bättre öde

05.12.2015 kl. 12:29


Riksdagen sa på onsdagen nej till medborgarinitiativet om att ändra jourförordning för förlossningssjukhus. I medborgarinitiativet insisterar man på att kravet på tusen förlossningar per år slopas.

Flera förlossningsenheter i landet, bland annat BB i Borgå, är på fallrepet genom denna rigida bestämmelse i jourförordningen.

 

Det finns all orsak att ifrågasatta den absoluta gränsen på 1000 förlossningar i jourförordningen. Hittills har ingen kunnat presentera statistik eller undersökningar som skulle bevisa att större sjukhus skulle vara mera patientsäkra än mindre förlossningssjukhus med exempelvis runt 800 förlossningar.

Då avstånden mellan förlossningssjukhusen blir längre sänks samtidigt patientsäkerheten och risken för födslar längs vägarna ökar. Enligt THL har födslarna utanför förlossningssjukhus och på vägarna ökat mellan åren 2012-2014. Längre avstånd mellan förlossningssjukhusen sätter kvinnorna i en osäker och ojämlik ställning.

Patientsäkerheten har inte varit ett problem när det gäller förlossningar i Finland. Vi kan inte godkänna att man nu tar till det argumentet för att skapa större enheter och öka avstånden.

Svenska riksdagsgruppen har arbetat hårt för att det numeriska kravet på tusen födslar per år ska slopas, eftersom vi ser att följden blir att välfungerande och medicinskt trygga enheter kommer att stängas.

På onsdagen röstade riksdagen om SFP:s reservation, som förkastades med rösterna 146–23. Av de andra partierna var det bara KD som grupp, fem från Vänsterförbundet och enstaka ledamöter från andra partier som backade upp reservationen som i likhet med medborgarinitiativet krävde att gränsen på tusen födslar upphävs.

Socialdemokraterna och andra partier har lokalt talat sig varma för att bevara förlossningsenheten i Borgå, som också för sin tvåspråkighet har ett omistligt värde. Var fanns stödet nu?

Det är även anmärkningsvärt och skäl att notera att Sannfinländarna i sitt valprogram gick ut med kravet att den strikta tusengränsen ska slopas. Nu sitter partiet på social- och hälsovårdsministerposten och riksdagsgruppen röstar för jourförordningen med hull och hår.

 

Anna-Maja Henriksson (SFP)

Mikaela Nylander (SFP)

Anna-Maja Henriksson, Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella-selonteko

Lähetekeskustelu/remissdebatt 13.12.2018.    Ledamot Stefan Wallin
13.12.2018 kl. 17:31

Aktuell debatt om den framtida utvecklingen i EU

Gruppanförande 12.12.2018, Eva Biaudet
12.12.2018 kl. 14:38

Redogörelsen om idrottspolitik

Gruppanförande, Mikaela Nylander
20.11.2018 kl. 14:56

Alternativa budgeterna 14.11.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson,
14.11.2018 kl. 14:37

Vi kan bättre.

Svenska riksdagsgruppens alternativa budget 2019
07.11.2018 kl. 14:44

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57