Sjukvårdspolitik är näringslivspolitik

14.11.2015 kl. 07:44
Under veckan som gått har vårdreformen samt de framtida självstyrande landskapen diskuterats flitigt. Det är ingen hemlighet att ett visst parti nu kör stenhårt för att förverkliga planer som funnits i skrivbordslådan en längre tid. De beslut som nu bereds kommer att ha verkningar mycket långt in i framtiden på olika plan.

Det är också mer än förståeligt att de första uppgifterna som läckte ut samt spekulationerna kring eventuellt framtida status för olika sjukhus väckt stor oro bland befolkningen. Även om minister Rehulas besök i Vasa samt de diskussioner jag själv fört med tjänstemän och representanter för regeringspartierna ger för handen att vi kommer att ha mångsidig jour och verksamhet vid Vasa centralsjukhus även framöver, så är det nu hög tid att vi sliter oss loss ur denna eviga förvarsposition. Sjukvårdsservicen – liksom alla andra områden i Österbotten - skall naturligtvis utvecklas – inte avvecklas.

 

Förutom att blotta tanken på att försvaga sjukvården i Österbotten rent språkligt sett torde vara grundlagsstridig är den också ur ekonomisk synvinkel helt galen – något som är oerhört viktigt att lyfta fram. Det är hög tid att vi i Finland lär oss att all politik har direkt koppling till näringslivets verksamhetsförutsättningar, dvs. skapandet av nya resurser och jobb. Om vi vill åstadkomma en miljö där ungdomar i framtiden vill bo och bolag kan utvecklas, så måste vi sluta behandla sjukvårds-, utbildnings- och övriga frågor i något slags gammaldags vakuum. Enligt samma logik kan vi inte heller förvänta oss att ha ett sjukhus av toppklass om vi inte utvecklar högskolorna, fritids- och kulturutbudet mm. Allting hänger ihop, och vi har i vår region en unik chans att själva åstadkomma mycket positivt utan inblandning eller direkt hjälp från statligt håll.

 

Regeringen konstaterar i sitt program helt riktigt att ”exporten inte drar”. Vidare konstaterar man att man skall ”genomföra strukturella reformer som främjar sysselsättning, företagande och ekonomisk tillväxt”. Kunnandet ska enlig regeringen även ”samlas i internationellt sett konkurrenskraftiga kluster”. Att ens leka med tanken att skära i ett sjukhus i det område som idag via exporten och industrins exceptionellt höga förädlingsvärde skapar mest nya resurser i landet är helt ofattbart och helt i strid med det som står i regeringsprogrammet. Centralsjukhuset är en central del av t.ex. energiklustret. Världens bästa bolag vill inte vidareutvecklas eller söka sig till områden med haltande vård. Faktum är att värdet på exporten i landskapet Österbotten redan år 2012 (enl. statistikcentralen) var mer än 1 miljard euro högre än i fem andra landskap sammanlagt (!). Dessutom stod enbart bolagen i Vasa för 80 % av Österbottens export och över 30 % av hela landets energiteknologiexport. Den som tänker tanken på att skära i grundläggande infrastruktur – i form av t.ex. Vasa centralsjukhus – är därmed fullständigt ute och cyklar gällande näringslivspolitik. Jag hoppas innerligen att regeringen inser vilken betydelse exporten, industrins höga förädlingsvärde och den i Österbottens överlag goda sysselsättningen har för för resten av landet. För oss österbottningar gäller det nu att tillsammans modigt utveckla alla olika samhällsområden. På det sättet stärker vi även sjukhuset.

Joakim Strand

Gruppanföranden

Statsrådets bostadspolitiska redogörelse

Gruppanförande hållet av rikdagsledamot Mikko Ollikainen.
02.03.2022 kl. 16:06

Statsministerns upplysning om utrikes-och säkerhetspolitiska läget 23.2.2022

Gruppanförandet hållet av ledamot Eva Biaudet.
23.02.2022 kl. 15:00

Svar på interpellation om bränsle- och energipriserna 22.2.2022

Gruppanförandet hölls av ledamot Sandra Bergqvist
22.02.2022 kl. 14:56

Statsministerns upplysning - Översikt över det utrikes- och säkerhetspolitiska läget 22.2.2022

Ledamot Anders Adlercreutz höll gruppanförandet.
22.02.2022 kl. 14:11

Människorättspolitiska redogörelsen

Gruppanförandet hölls av ledamot Biaudet
16.02.2022 kl. 15:41

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Gruppanförandets talare ledamot Rehn-Kivi
09.02.2022 kl. 15:00

Riksmötets öppningsdebatt 8.2.2022

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz.
08.02.2022 kl. 15:00