Tvåspråkighet inte det främsta hotet

11.06.2015 kl. 10:33
Insändare i Hufvudstadsbladet torsdag 11 juni 2015

Tom Sörhannus uttrycker i Hbl (7.6.2015) sin oro över svenskans framtid i Finland. Farhågorna över förutsättningarna för en levande svenskhet i landet är synnerligen befogade och delas av Svenska folkpartiet. Sörhannus utmålar de tvåspråkiga och tvåspråkigheten som det svenska språkets stora hotbilder i Finland. Jag tror det är viktigt att inse att allt fler familjer lever sin vardag på både finska och svenska. Det är en lycka för svenskan i Finland att många tvåspråkiga familjer väljer den svenska skolan för sina barn. Tvåspråkigheten som sådan är inte ett hot mot svenskan. Hotbilden består i avoga enspråkiga attityder som motarbetar två levande nationalspråk i landet.

 

Den avoga enspråkighetslinjen förfäktas av enskilda personer och i vissa fall även på partinivå. SFP å sin sida stöder levande tvåspråkighet genom att arbeta för att båda nationalspråken syns, hörs och accepteras. Eftersom svenskan är det mindre språket i landet är det naturligt att vår uppmärksamhet ägnas åt politik som stärker, stöder och tryggar just det språket. Genom SFP:s historia har vi jobbat för lösningar inom exempelvis vården, utbildningen, polisväsendet och regionförvaltningen, som på lång sikt tryggar det svenska i Finland.

 

Svenska folkpartiet var pådrivande när det gällde att få till stånd landets första nationalspråksstrategi under den förra riksdagsperioden. Nationalspråksstrategin avser att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland och den innehåller konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. SFP värnar strakt om verkställande och uppföljande av strategin och anser att strategiarbetet behöver få en fortsättning. Frågan är nu om det i den nya regeringen finns ett tillräckligt intresse och kunskap för att fortsätta arbetet med Nationalspråksstrategin.  

 

För SFP har det alltid varit viktigt att slå vakt om starka svenska strukturer inom speciellt utbildningen för att på lång siktigt garantera levande tvåspråkighet och en livskraftig svenska i vårt land.

 

 

Anna-Maja Henriksson

Ordförande för Svenska riksdagsgruppen

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Agenda 2030 – mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Gruppanförande 4.11.2020 hållet av ledamot Mikko Ollikainen.
04.11.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2021

Gruppanförandehölls av grupordförande Anders Adlercreutz.
07.10.2020 kl. 11:21

Interpellationsdebatten 30.9.2020

Gruppanförandet hölls av ledamot Anders Norrback
30.09.2020 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om EU:s återhämtningsfond

Gruppanförande hållet av ledamot Eva Biaudet.
09.09.2020 kl. 14:53

Remissdebatt om den femte tilläggsbudget

Grupprepresentanterna gavs möjlighet till 2 minuters kommentar. Gruppordförande Anders Adlercreutz höll Svenska riksdagsgruppens taltur.
08.09.2020 kl. 16:16

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30