En ovärdig slutvinjett

13.03.2015 kl. 15:13
Det säger svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander efter att regeringspartiernas gruppledare i riksdagen uppmanat talmannen att dra bort lagförslaget om ratificeringen av ILO-konventionen om ursprungsfolk och lagförslaget om ändring av studiestödet.

– Jag beklagar att slutvinjetten blev så ovärdig som den blev.

Det säger svenska riksdagsgruppens ordförande Mikaela Nylander efter att regeringspartiernas gruppledare i riksdagen uppmanat talmannen att dra bort lagförslaget om ratificeringen av ILO-konventionen om ursprungsfolk och lagförslaget om ändring av studiestödet.

– Vi är ledsna att sametingslagen och ILO föll. Vår grupp har arbetat oerhört hårt för att få riksdagen att ta detta steg, säger Nylander

Trots att ratificeringen ILO-konventionen inte helt förfaller, då det handlar om ett internationellt avtal, ser Nylander de politiska chanserna som små att driva igenom det färdiga lagpaketet i nästa regering.

Till följd att man brutit mot de gemensamt överenskomna spelreglerna mellan regeringspartierna – att solidariskt stödja enhälligt avgivna regeringspropositioner i riksdagen – meddelade Mikaela Nylander att hon gett gruppens medlemmar fria händer i omröstningen om studiestödet.

– Smärtgränsen är för vår del nådd. Jag beklagar ändå att det måste gå såhär. För oss som grupp har det alltid varit viktigt att man kan lita på att alla regeringspartier följer spelreglerna.

– Som regeringsparti kan man inte bara sätta tummen ned för enhälligt avgivna regeringspropositioner, såsom samelagen och ILO, om inte grundlagshänsyn kräver det. Det var inte nu fallet, säger Nylander.

Mikaela Nylander

Gruppanföranden

Remissdebatt om planen för de offentliga finanserna 2018 – 2021

Gruppanförande 3.5.2017, Svenska riksdagsgruppen, Mats Nylund
03.05.2017 kl. 14:16

Interpellation om regeringens social- och hälsovårdsreform

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen 4.4. 2017
04.04.2017 kl. 15:00

Interpellation om nedskärningarna i yrkesutbildningen

Gruppanförande 15.3 2017, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
15.03.2017 kl. 15:00

Regeringens försvarspolitiska redogörelse

Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin 8.3.2017
08.03.2017 kl. 15:04

Remissdebatt om landskapsmodellen

Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen 7.3 2017
07.03.2017 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik

Gruppanförande, Thomas Blomqvist, Svenska riksdagsgruppen 1.3 2017
01.03.2017 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om beredningen av lagstiftningen

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande, riksdagsledamot Eva Biaudet 21.2.2017
21.02.2017 kl. 15:00