Det gäller att se ”megatrenderna”

15.02.2015 kl. 08:00I Norden är vi experter på att klaga. Vi har en tendens att piska oss själva, fastän vi lever i några av de mest välmående länderna i världen. Så inledde Henrik Mitelman, kolumnist på Dagens Industri och av många ansedd som Sveriges främsta analytiker, sitt anförande på ett tillfälle som jag ordnade för ett par veckor sedan. Likaså är det viktigt att beslutsfattare och samhällspåverkare är "lyhörda för megatrender", som Mitelman uttryckte det. Att helt enkelt se framåt och göra förutseende beslut.

En megatrend, som vi i Finland redan i viss grad har förberett oss på, är det faktum att människor idag lever längre än någonsin tidigare. Jag brukar säga att det är beviset för att den nordiska välfärdsmodellen burit frukt. Vi lever längre och mår bättre, vilket ju varit vårt mål med välfärdssamhället. De äldre ska inte beskyllas för att de blir fler. Fatalt vore det om trenden var den motsatta.

En annan trend enligt Mitelman är också att allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Den nya tekniken kan säkert effektivera t.ex. vårdsektorn, men jag är helt övertygad om att inget kan ersätta mänsklig kontakt inom vården. I och med att vi lever längre behövs fungerande lösningar fo?r hemservice och hemsjukvård så att det ska vara möjligt att bo hemma så länge man vill och kan. Även satsningar på förebyggande åtgärder i olika former hjälper människor att må bättre, vilket ger mer livskvalitet och sparar resurser.

Närståendevårdarna kommer med all säkerhet att bli fler framöver. Det är en grupp som vi i SFP är övertygade om att måste få den uppskattning och uppbackning de förtjänar. Finlands äldrevård vore i kris utan närståendevårdarnas insats. Jag kan inte heller låta bli att påtala att närståendevårdarna behöver behandlas jämlikt i hela landet. Idag är det inte så. Nu varierar praxis beroende på i vilken kommun man råkar bo. Därför behöver systemet reformeras. En klar förbättring vore att na?rsta?endeva?rdarnas ersättning skulle beviljas utgående från samma kriterier och överföras till FPA, anser jag och SFP. Närståendevårdarna behöver även få avlastning i hemmet så att de även i praktiken kan ta ut sin lagstadgade ledighet.

En annan stor trend som Henrik Mitelman var inne på är de oändliga möjligheter som nu växer fram för bl.a. livsmedelssektorn. Vi vet att världens befolkning ökar och vi vet att det behövs mer mat i världen. Dessutom vet vi att allt fler vill ha säker mat. Här har vi i Norden alla möjligheter att också dra nytta av tillväxten i Asien. Vi har en ren natur och genom trygga produktionsmetoder producerar våra jordbrukare råvaror som har konstaterats vara bland de renaste i Europa. Livsmedelsklustret i Österbotten har därför goda förutsättningar att växa och skapa nya arbetsplatser i framtiden.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna.

Gruppanförande 8.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
08.10.2019 kl. 13:00

Interpellation om regeringens ekonomiska politik och sysselsättningen

Gruppanförande 1.10.2019, Svenska riksdagsgruppen, Joakim Strand
01.10.2019 kl. 15:00

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Gruppanförande 19.9.2019, svenska riksdagsgruppen, Anders Adlercreutz
19.09.2019 kl. 18:01

Regeringen Rinnes regeringsprogram

Gruppanförande hållet av gruppordförande, riksdagsman Anders Adlercreutz,11.6.2019
11.06.2019 kl. 21:09

Svenska riksdagsgruppens svar på regeringssonderarens frågor 30.4.2019

Den finskspråkiga versionen är den officiella
30.04.2019 kl. 10:43

HEMSIDAN UPPDATERAS UNDER APRIL MÅNAD

Svenska riksdagsgruppen består efter riksdagsvalet 2019 av följande ledamöter:
23.04.2019 kl. 08:50