Det gäller att se ”megatrenderna”

15.02.2015 kl. 08:00I Norden är vi experter på att klaga. Vi har en tendens att piska oss själva, fastän vi lever i några av de mest välmående länderna i världen. Så inledde Henrik Mitelman, kolumnist på Dagens Industri och av många ansedd som Sveriges främsta analytiker, sitt anförande på ett tillfälle som jag ordnade för ett par veckor sedan. Likaså är det viktigt att beslutsfattare och samhällspåverkare är "lyhörda för megatrender", som Mitelman uttryckte det. Att helt enkelt se framåt och göra förutseende beslut.

En megatrend, som vi i Finland redan i viss grad har förberett oss på, är det faktum att människor idag lever längre än någonsin tidigare. Jag brukar säga att det är beviset för att den nordiska välfärdsmodellen burit frukt. Vi lever längre och mår bättre, vilket ju varit vårt mål med välfärdssamhället. De äldre ska inte beskyllas för att de blir fler. Fatalt vore det om trenden var den motsatta.

En annan trend enligt Mitelman är också att allt som går att digitalisera kommer att digitaliseras. Den nya tekniken kan säkert effektivera t.ex. vårdsektorn, men jag är helt övertygad om att inget kan ersätta mänsklig kontakt inom vården. I och med att vi lever längre behövs fungerande lösningar fo?r hemservice och hemsjukvård så att det ska vara möjligt att bo hemma så länge man vill och kan. Även satsningar på förebyggande åtgärder i olika former hjälper människor att må bättre, vilket ger mer livskvalitet och sparar resurser.

Närståendevårdarna kommer med all säkerhet att bli fler framöver. Det är en grupp som vi i SFP är övertygade om att måste få den uppskattning och uppbackning de förtjänar. Finlands äldrevård vore i kris utan närståendevårdarnas insats. Jag kan inte heller låta bli att påtala att närståendevårdarna behöver behandlas jämlikt i hela landet. Idag är det inte så. Nu varierar praxis beroende på i vilken kommun man råkar bo. Därför behöver systemet reformeras. En klar förbättring vore att na?rsta?endeva?rdarnas ersättning skulle beviljas utgående från samma kriterier och överföras till FPA, anser jag och SFP. Närståendevårdarna behöver även få avlastning i hemmet så att de även i praktiken kan ta ut sin lagstadgade ledighet.

En annan stor trend som Henrik Mitelman var inne på är de oändliga möjligheter som nu växer fram för bl.a. livsmedelssektorn. Vi vet att världens befolkning ökar och vi vet att det behövs mer mat i världen. Dessutom vet vi att allt fler vill ha säker mat. Här har vi i Norden alla möjligheter att också dra nytta av tillväxten i Asien. Vi har en ren natur och genom trygga produktionsmetoder producerar våra jordbrukare råvaror som har konstaterats vara bland de renaste i Europa. Livsmedelsklustret i Österbotten har därför goda förutsättningar att växa och skapa nya arbetsplatser i framtiden.

Anna-Maja Henriksson

Gruppanföranden

Remissdebatt fjärde tilläggsbudgeten 10.6.2020

Gruppanförande hölls av riksdagsledamot Joakim Strand.
10.06.2020 kl. 15:27

Responsdebatt om planen för de offentliga finanserna

Gruppanförandet 9.6.2020 hölls av ledamot Veronic Rehn-Kivi Gruppanförande, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
09.06.2020 kl. 15:30

Aktualitetsdebatt om EU:s återhämtningsfond 4.6.2020

Gruppanförande i tvåspråkig version. Gruppanförandet hållet av Eva Biaudet.
04.06.2020 kl. 17:15

Statsrådets redogörelse om beredskap i EU:s stridsgrupp 1.7–31.12.2020

Gruppanförande 6.5.2020, Eva Biaudet, Svenska riksdagsgruppen
06.05.2020 kl. 18:00

Regeringens exitstrategi, coronakrisen

Remissdebatt 6.5.2020, gruppanförande, Anders Adlercreutz
06.05.2020 kl. 14:57

Planen för de offentliga finanserna för 2021-2024

Gruppanförande 21.4.2020, Veronica Rehn-Kivi, Svenska riksdagsgruppen
21.04.2020 kl. 15:00

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00