Ledamot Nauclér aktiv i debatt om Finland och Ryssland

16.01.2015 kl. 10:07
Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tog i sin taltur upp Ålands strategiska läge i Östersjön, som ju lyfts upp på senare tid.

Onsdagens (14/1) aktualitetsdebatt på riksdagen om relationerna mellan Finland och Ryssland blev intensiv, hela 88 talturer hann man med. Statsminister Alexander Stubb inledde med att beskriva Finlands och Rysslands bilaterala relation, Rysslands nuvarande nationella läge och den internationella bilden av  Ryssland. Utrikesminister Tuomioja tog upp den oro som finns över läget i Ryssland och påpekade bland annat att den långa gränsen mellan Finland och Ryssland ses som mycket lugn och han konstaterade att det mesta av det  praktiska samarbetet mellan länderna flyter på som vanligt. Efter de tidsbegränsade gruppanförandena var det de enskilda ledamöternas tur att delta i debatten.

 

Riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tog i sin taltur upp Ålands strategiska läge i Östersjön, som ju lyfts upp på senare tid. Hon passade på att ge en klar och tydlig redogörelse för bakgrunden till Ålands status och beskrev  vad neutraliseringen innebär och skillnaden mellan neutralt och neutraliserat.

Då Ålandsfrågan avgjordes i Nationernas förbund och man beslöt om neutraliseringen, var dåvarande Sovjetunionen inte med eftersom landet inte var medlem av Nationernas Förbund.

Hon konstaterade att det var tio stater som beslöt om neutraliseringen, de är nu alla medlemmar av EU och  informerades så sent som 2013 om preciseringen av Ålands gränser. Nauclér slutade med att fråga om det inte skulle vara på tiden att ta upp frågan i internationella diskussioner och få Ryssland att också erkänna neutraliseringen.

 

I sin kommentar konstaterade utrikesminister Tuomioja att det i plenidebatten tagits upp också frågor som i sig är mycket viktiga och som det är bra att diskutera, men som han inte förberett sig för till denna debatt, och till dessa frågor hörde frågan om Ålands status, om Nato och vissa andra frågor.

 

- Utrikesministern sade i debatten att vi borde ha ett fredligt samarbete som inkluderar alla runt Östersjön; jag ser fram emot förhandlingar om att inte bara EU-staterna utan också uttryckligen Ryssland, som redan är bundet till demilitariseringen, också skulle erkänna Ålands neutralisering konstaterar Nauclér.

Elisabeth Nauclér

Gruppanföranden

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01