Straffen för våldtäkt ska skärpas

16.01.2014 kl. 12:36
Enligt justitieminister Anna-Maja Henrikssons bedömning kommer straffpraxisen vid våldtäktsbrott att skärpas om den proposition som regeringen i dag överlämnade till riksdagen godkänns.

– Det som är nytt är att en våldtäkt som riktar sig mot et barn, dvs. en person som är under 18 år alltid ska betraktas som en grov gärning. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i minst två och högst tio år.

– Nu blir vi av med den så kallade lindriga våldtäkten. Enligt propositionen ska den nuvarande bestämmelsen om tvingande till samlag upphävas, och i fortsättningen ska gärningar som betraktas som lindrigare än grundformen av våldtäkt bestraffas enligt bestämmelsen om våldtäkt, konstaterar Henriksson.

– Gärningar som innefattar bruk av våld kan inte längre betraktas som lindrigare än grundformen. Dessutom ska den nya straffskalan bli strängare än straffskalan enligt den bestämmelse om tvingande till samlag som nu föreslås bli upphävd.

Enligt Henriksson kan de föreslagna ändringarna och det bakomliggande syftet att framhäva betydelsen av den sexuella självbestämmanderätten bedömas ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan könen och i synnerhet för utvecklingen av kvinnors rättigheter.

Enligt regeringsprogrammet ska lagstiftningen om sexualbrott utvecklas så att den bättre än för närvarande tryggar den sexuella självbestämmanderätten.

SFP

Gruppanföranden

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2019 - 2022.

Anna-Maja Henriksson, gruppanförande 17.4.2018
17.04.2018 kl. 14:52

INTERPELLATIONSDEBATT OM UTBILDNINGEN 28.2.2018

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
28.02.2018 kl. 15:04

Remissdebatt om spaningslagarna 20.2.2018

Gruppanförande, Thomas Blomqvist,
20.02.2018 kl. 15:00

Riksmötet 2018, öppningsdebatt 14.2.2018

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
14.02.2018 kl. 15:00

Responsdebatt om budgeten 13.12.2017

Gruppanförande, Mats Nylund, Svenska riksdagsgruppen
13.12.2017 kl. 12:45

Regeringen besvarar interpellation om den ökande ojämlikheten 7.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
07.12.2017 kl. 17:29

Jubileumsplenum för den 100-åriga självständigheten 5.12.2017

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
05.12.2017 kl. 12:37