Straffen för våldtäkt ska skärpas

16.01.2014 kl. 12:36
Enligt justitieminister Anna-Maja Henrikssons bedömning kommer straffpraxisen vid våldtäktsbrott att skärpas om den proposition som regeringen i dag överlämnade till riksdagen godkänns.

– Det som är nytt är att en våldtäkt som riktar sig mot et barn, dvs. en person som är under 18 år alltid ska betraktas som en grov gärning. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i minst två och högst tio år.

– Nu blir vi av med den så kallade lindriga våldtäkten. Enligt propositionen ska den nuvarande bestämmelsen om tvingande till samlag upphävas, och i fortsättningen ska gärningar som betraktas som lindrigare än grundformen av våldtäkt bestraffas enligt bestämmelsen om våldtäkt, konstaterar Henriksson.

– Gärningar som innefattar bruk av våld kan inte längre betraktas som lindrigare än grundformen. Dessutom ska den nya straffskalan bli strängare än straffskalan enligt den bestämmelse om tvingande till samlag som nu föreslås bli upphävd.

Enligt Henriksson kan de föreslagna ändringarna och det bakomliggande syftet att framhäva betydelsen av den sexuella självbestämmanderätten bedömas ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan könen och i synnerhet för utvecklingen av kvinnors rättigheter.

Enligt regeringsprogrammet ska lagstiftningen om sexualbrott utvecklas så att den bättre än för närvarande tryggar den sexuella självbestämmanderätten.

SFP

Gruppanföranden

Statsrådets framtidsredogörelse del 2

Gruppanförande 23.10 2018 hållet av ledamot Stefan Wallin
23.10.2018 kl. 14:57

Statsrådets meddelande till riksdagen om regeringens sysselsättningspolitik och om sänkning av anställningströskeln i små företag

Gruppanförandet hålls av ledamot Thomas Blomqvist tisdag 16.10 2018.
16.10.2018 kl. 15:00

Remissdebatt om budgetpropositionen för 2019

Gruppanförande 18.9.2018
18.09.2018 kl. 13:00

Aktuell debatt om utmaningarna för det internationella, multilaterala  samarbetet.

Svenska riksdagsgruppens gruppanförande 12.6 2018 av riksdagsledamot Stefan Wallin
12.06.2018 kl. 16:16

Remissdebatt om statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Gruppanförande av Mats Nylund 23.5 2018.
23.05.2018 kl. 15:00

Aktualitetsdebatt om EU:s långsiktiga budgetramar

Mats Löfström, 9.5.2018
09.05.2018 kl. 15:03