Straffen för våldtäkt ska skärpas

16.01.2014 kl. 12:36
Enligt justitieminister Anna-Maja Henrikssons bedömning kommer straffpraxisen vid våldtäktsbrott att skärpas om den proposition som regeringen i dag överlämnade till riksdagen godkänns.

– Det som är nytt är att en våldtäkt som riktar sig mot et barn, dvs. en person som är under 18 år alltid ska betraktas som en grov gärning. Straffet för grov våldtäkt är fängelse i minst två och högst tio år.

– Nu blir vi av med den så kallade lindriga våldtäkten. Enligt propositionen ska den nuvarande bestämmelsen om tvingande till samlag upphävas, och i fortsättningen ska gärningar som betraktas som lindrigare än grundformen av våldtäkt bestraffas enligt bestämmelsen om våldtäkt, konstaterar Henriksson.

– Gärningar som innefattar bruk av våld kan inte längre betraktas som lindrigare än grundformen. Dessutom ska den nya straffskalan bli strängare än straffskalan enligt den bestämmelse om tvingande till samlag som nu föreslås bli upphävd.

Enligt Henriksson kan de föreslagna ändringarna och det bakomliggande syftet att framhäva betydelsen av den sexuella självbestämmanderätten bedömas ha positiva konsekvenser för jämställdheten mellan könen och i synnerhet för utvecklingen av kvinnors rättigheter.

Enligt regeringsprogrammet ska lagstiftningen om sexualbrott utvecklas så att den bättre än för närvarande tryggar den sexuella självbestämmanderätten.

SFP

Gruppanföranden

Remissdebatt om beredskapslagarna 17.3.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
17.03.2020 kl. 18:00

Riksmötets öppningsdebatt 11.2.2020

Gruppanförande, Anders Adlercreutz, Svenska riksdagsgruppen
11.02.2020 kl. 15:00

Interpellationsdebatt al-Hol

Gruppanförande hållet av ledmot Eva Biaudet
17.12.2019 kl. 15:00

Responsdebatt budgeten 2019

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
17.12.2019 kl. 11:00

Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet 16.12.2019

Gruppanförande hållet av riksdagsgrupens ordförande Anders Adlercreutz.
16.12.2019 kl. 13:00

Remissdebatt om höjning av frontveterantillägget

Gruppanförande hållet av gruppordförande Anders Adlercreutz
04.12.2019 kl. 15:00

Planen för de offentliga finanserna 2020 – 2023

Gruppanförande 26.11.2019, Veronica Rehn-Kivi
26.11.2019 kl. 15:01