Aktuellt

För en dryg månad sedan publicerade WWF sin nya köttguide.

Ungefär samtidigt lanserade Helsingin Sanomat en ”algberäknare” för Östersjön. Båda väckte diskussion och båda strävar till att få oss att ändra våra val för att rädda världen. Det är i sig bra sak men i båda fallen får jag en stark känsla av att ideologi har påverkat utformningen i onödigt hög grad.
Mats Nylund
24.02.2017 kl. 13:51

Båtskatten som sjönk

Under den senaste veckan har vi fått gläda oss åt regeringens beslut att avstå från den planerade båt- och motorcykelskatten
Joakim Strand
19.02.2017 kl. 08:10

Riksdagen har börjat året med att behandla två stora framtidsredogörelser.

Den första gäller den nationella strategin för energi- och klimatpolitiken fram till år 2030. Den kommer på ett mycket konkret sätt att synas i vår vardag. Målsättningen är att över hälften av den energi vi använder innan 2030 ska vara förnyelsebar och självförsörjningsgraden ska vara 55 procent. Över 40 procent av trafikbränslena ska vara förnyelsebara och användningen av importolja ska halveras. Användningen av stenkol ska upphöra helt i vårt land.
Mats Nylund
17.02.2017 kl. 13:50

Bostadsstöd för fastländska studerande på Åland

Läget kring fastländska studerande på Ålands framtida bostadsstöd har en tid varit oklart. Det oklara läget har uppkommit på grund av att regeringen gör en helhetsreform av studiestödet som bl.a. innebär att studerande flyttas till det allmänna bostadsbidraget.
Mats Löfström
18.02.2017 kl. 07:27

Tingsrättformen borde skrotas

Riksdagen höll förra veckan remissdebatt om regeringens förslag till tingsrättsreform. Enligt förslaget blir Ålands tingsrätt den enda tingsrätten i hela landet som blir kvar med svenska som förvaltningsspråk.
Mats Löfström
13.02.2017 kl. 11:18

Vasa län och Västerbotten

Det har varit mycket stimulerande att under en lång tid i ­olika former få arbeta med samverkan över ­Kvarken – ­under de två senaste åren bland annat som styrelse­ordförande för Kvarkenrådet som är ett nordiskt gräns­regionalt samarbetsforum för de tre österbottniska land­skapen i Finland samt Västerbotten och Örnsköldsvik i Sverige.
Joakim Strand
12.02.2017 kl. 10:31

Framtidens kommun

Kommunerna i Finland står inför en omvälvande förändring. Social- och hälsovården flyttas från kommunerna till landskapen från och med 2019.
Thomas Blomqvist
10.02.2017 kl. 10:25

Gruppanföranden

Interpellationens första undertecknare har taltur.

Talet publicerat i hållen form
06.04.2016 kl. 14:10

Interpellationsdebatt om högskole- och studiestödsnedskärningar 6.4 2016

Gruppanförande, Mikaela Nylander, Svenska riksdagsgruppen
06.04.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak och om stärkande av samarbetet.

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen 9.3 2016
09.03.2016 kl. 15:00

Statsrådets redogörelse om Finlands utvecklingspolitik

Gruppanförande, Stefan Wallin, Svenska riksdagsgruppen
17.02.2016 kl. 15:00

Statsministerns upplysning om regeringens politik 2016.

Svenska riksdagsgruppen, gruppanförande Carl Haglund 9.2 2016. (Talat ord gäller)
09.02.2016 kl. 15:04

Riksdagsgruppens alternativbudget

Vårt förslag innebär lika stora inbesparingar som regeringens alternativ, men våra tyngdpunkter och prioriteringar skiljer sig
15.12.2015 kl. 15:10

Interpellation om öppenheten och korrektheten i lagberedningen, 15.12 2015

Gruppanförande, Anna-Maja Henriksson, Svenska riksdagsgruppen
15.12.2015 kl. 15:00