Ruotsalainen eduskuntaryhmä tarjoaa kaikille paremman vaihtoehdon

25.10.2016 klo 11:52
Politiikassa on aina kyse arvovalinnoista. Myös taloudellisesti vaikeina aikoina on mahdollista panostaa työllisyyteen ja parempaan sosiaaliseen vastuuseen. Vaihtoehtobudjetissamme osoittamme, että on mahdollista tehdä vastuullista talouspolitiikkaa ilman massiivisia ja lyhytnäköisiä leikkauksia koulutukseen, opintotukeen ja kehitysyhteistyöhön

- Budjettimme luo paremmat mahdollisuudet talouskasvulle ja siten uusille työpaikoille. Haluamme myös helpottaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja pienentää naisten ja miesten välisiä palkka- ja eläke-eroja, sanoo RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson.

 

Tarvitsemme perhepoliittisen kokonaisuudistuksen Uudistus muodostuu 6 + 6 + 6 -mallin mukaisista perhevapaista, lyhyemmästä kotihoidon tuesta ja siitä, että kaikilla yli kolmevuotiailla on oikeus maksuttomaan varhaiskasvatukseen 4 tuntia päivässä.

 

Uudet työpaikat ovat tie parempaan talouteen ja hyvinvointiin Esitämme oman työllisyyspaketin, jossa on kymmenen toimenpide-ehdotusta työllisyyden parantamiseksi. Esitämme myös kansallista paremman työhyvinvoinnin ohjelmaa.

 

Koulutus, osaaminen ja tutkimus ovat avain Suomen menestykseen Emme leikkaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tai tutkimuksen rahoituksesta, emmekä jäädytä indeksejä. Lisäämme vapaan sivistystyön ja peruskoulun sekä ammattikoulutuksen määrärahoja.

 

Suomi ei saa kääntää selkäänsä maailmassa hätää kärsiville Esitämme kehitysyhteistyömäärärahojen korottamista 213 miljoonalla eurollaja pakolaiskiintiön korottamista 750:stä 2500:aan.

 

Verotuksen on kannustettava työntekoon

Esitämme arvonlisäveron korottamista 0,5 prosenttiyksiköllä ja tuloverotuksen vähentämistä noin 400 miljoonalla eurolla. Korotamme myös kotitalousvähennystä kannustaaksemme yrittäjyyteen.

 

Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta on parannettava

 

Haluamme poistaa toimeentulotuen ja yksinhuoltajakorotusten yhteyden, perustaa 25 uutta turvakotia ja kolme raiskauskriisikeskusta sekä panostaa etsivään nuorisotyöhön ja päihdetyöhön.

 

Ikäihmisillämme tulee olla oikeus turvalliseen vanhuuteen Emme halua vähentää henkilökunnan määrää vanhustenhuollossa. Samalla haluamme parantaa vähävaraisimpien eläkeläisten tilannetta korottamalla takuueläkettä ja ottaa käyttöön yhteinen kustannuskatto sairaanhoitoon liittyville kustannuksille.

 

Opintotuki pidettävä nykyisellään ja tulorajoja korotettava Haluamme säilyttää korkeakouluopiskelijoiden opintotuen nykyisellä tasolla ja haluamme estää sen, että heille asetetaan sanktioita, jos he tekevät töitä. Siksi esitämme, että opintotuen tulorajoja korotetaan 50 prosentilla.

 

Vähemmän byrokratiaa ja enemmän tehokkuutta Emme hyväksy veneveroa; mielestämme Maaseutuvirasto MAVI tulisi lakkauttaa ja haluamme tukea vapaaehtoisia kuntaliitoksia. Haluamme myös tehostaa työnvälitystä kilpailuttamalla osan siitä.

 

Oikeudenhoito, poliisi ja harmaan talouden torjuntaa tarvitsee riittävästi resursseja Haluamme lisätä poliisin, syyttäjälaitoksen, tuomioistuinlaitoksen ja verohallinnon määrärahoja.

 

Kyse on prioriteeteistä

Esitämme hallituksen kärkihankkeiden puolittamista. Katsomme, että energiaverotuki, autoveron alennus ja päästökaupan kustannusten kompensaatiotuki pitää poistaa kuin myös ensiasunnon oston verovapaus.

 

- Politiikassa on aina vaihtoehtoja. Me osoitamme, että priorisoimalla on mahdollista tehdä uudistuksia kuten ehdottamamme perhepoliittinen kokonaisuudistus. Meidän vaihtoehtobudjettimme ei lisää lainanottoa hallituksen sen enempää, kuin mitä hallituksen budjettiesityksessä ehdotetaan. Tämä on parempi vaihtoehto satavuotiselle Suomelle, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Stefan Wallin.

 

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä esittelivät vaihtoehtoisen budjettinsa tänään.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä