Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

05.10.2022 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

 tämä tilanne on poikkeuksellinen. Sähkön hinta on noussut paljon. Se johtuu pääosin siitä, että maakaasun hinta on moninkertaistunut Euroopassa. Tämä johtuu Venäjän brutaalista hyökkäyksestä Ukrainaan ja meneillään olevasta julmasta sodasta. EU:n yhtenäisyyden säilyttäminen on tärkeää. Me emme saa taipua, vaikka meitä kiristetäänkin esimerkiksi maakaasun toimitusmääriä pienentämällä. Siksi meidän on mahdollisimman pian päästävä eroon riippuvuudestamme venäläisestä energiasta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP tuomitsevat sodan jyrkästi ja osoittavat täyden tukensa Ukrainalle.

 

Arvoisa puhemies,

on ymmärrettävää, että monet suomalaiset ovat huolissaan ensi talven sähkölaskusta. Ruotsalainen eduskuntaryhmä ja RKP painottavat, että hallitus on tehnyt tärkeitä panostuksia arjen turvallisuutta parantaviin toimenpiteisiin. Kaikkien suomalaisten on kyettävä pitämään kotinsa lämpimänä tänä talvena. Lisäksi rahaa täytyy jäädä myös välttämättömiin menoihin. Joulukuusta lähtien sähkön arvonlisävero alennetaan väliaikaisesti 10 prosenttiin. RKP on kannattanut tätä toimenpidettä, joka nyt toteutetaan. Lisäksi luodaan verovähennysjärjestelmä, jolla vastataan kohonneisiin sähkökustannuksiin, ja otetaan käyttöön niille kotitalouksille maksettava sähkötuki, jotka eivät voi tehdä verovähennyksiä. Meidän on varauduttava toimimaan nopeasti ja ryhdyttävä toimenpiteisiin kotitalouksien auttamiseksi.

 

Arvoisa puhemies,

sekä energiamarkkinoiden että ilmaston takia meidän on nyt pidettävä katse tulevassa ja löydettävä pitkän tähtäimen ratkaisuja. Hallitus esitteli jo viime keväänä kunnianhimoisen toimenpidepakettinsa, jolla vauhditetaan energiainvestointeja ja fossiilisista polttoaineista luopumista. Pakettiin kuului esimerkiksi valtion tutkimus- ja kehitysrahoituksen 350 miljoonan euron suuruinen korotus, ja lisäksi otettiin käyttöön pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskeva verovähennys. Ainoastaan määrätietoisilla panostuksilla tutkimukseen tulemme löytämään kestävän tien eteenpäin, ja tämä tarjoaa maamme elinkeinoelämälle ja työmarkkinoille suuria mahdollisuuksia. Myös Inkooseen suunniteltu LNG-terminaali tulee olemaan tärkeä energianlähde Suomen teollisuudelle pitkäksi aikaa. Ruotsalainen eduskuntaryhmä on hyvin tyytyväinen päätökseen nopeuttaa käsittelyä vihreän siirtymän investointien lupahakemusten osalta sekä aluehallintovirastoissa että hallinto-oikeuksissa.

Tuulivoimahankkeet ja vedyn hyödyntämistä koskevat hankkeet ovat tärkeitä tulevaisuuden ratkaisujen kannalta, ja siksi niiden mahdollisimman nopea käynnistyminen on tarpeen. Suomella ja suomalaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet auttaa muita maita energiamurroksessa ja luoda samalla uusia työpaikkoja tänne Suomeen. Muun muassa talousvaliokunta ja tulevaisuusvaliokunta ovat eri yhteyksissä korostaneet, että Suomen tulee määrätietoisesti pyrkiä johtavaan rooliin kestävän tulevaisuuden luomiseksi tehtävässä työssä kehittämällä systeemitason suunnittelu-, kehitys-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamista. Yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä on syytä vahvistaa entisestään.

 

Maamme historiasta johtuen me suomalaiset ymmärrämme hyvän varautumisen ja huoltovarmuuden merkityksen. Siksi olemme jo pitkään panostaneet niihin määrätietoisesti. Joulukuussa Olkiluoto kolmosen olisi tarkoitus tuottaa sähköä täydellä teholla, ja sen viimeisin koekäyttö vaikutti lupaavalta. Sitten kun ydinlaitos toimii täydellä teholla, maamme omavaraisuusaste vahvistuu entisestään, mikä on tärkeää. Myös Suomen omavaraisuusasteen kannalta muun muassa Fortumille suunnattu takuupaketti oli perusteltu ja tarpeellinen.

 

Nykyään sähkömarkkinat ovat rajat ylittävät, mikä on pitkällä aikavälillä hyödyttänyt kuluttajia ja parantanut toimitusvarmuutta. Suomen tulee olla vahva toimija EU:ssa ja valvoa, että unionin tasolla tehtävät päätökset sopivat myös Suomelle. On tärkeää, ettemme päätöksillä esimerkiksi vaikeuta kuntien omistamien sähköyhtiöiden toimintaa, koska silloin on vaarana, että kuluttajien sähköstä maksama hinta nousee. Tämän haluamme välttää. Kuntalaisten omistamat yhtiöt tekevät ja niiden tulee myös jatkossa tehdä voitavansa pitääkseen hinnat mahdollisimman kohtuullisella tasolla myös talvella, samalla kun niiden toimintaedellytykset tulee turvata myös pitkällä aikavälillä.

 

Arvoisa puhemies,

hallituksen määrätietoiset toimet vihreän siirtymän nopeuttamiseksi, venäläisestä energiasta irtautumiseksi ja kotitalouksien auttamiseksi, jotta ne selviytyisivät sähkön hinnan noususta, kantavat hedelmää. Meillä on hyvät edellytykset selvitä tästä talvesta yhdessä ja me voimme odottaa valoisampia aikoja.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25