Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

17.05.2022 klo 12:57

Arvoisa puhemies,

Ehkä tärkeimpiä tehtäviämme kansanedustajina ovat rauhan edellytysten luominen, demokratian rakentaminen sekä luottamuksen ja turvallisuuden luominen yhteiskunnassamme. Ja vastuumme ulottuu myös muihin Pohjoismaihin, Eurooppaan ja maailmaan. Konflikteilla, väkivallalla ja sodilla on aina kohtalokkaat seuraukset myös kansallisten rajojen ulkopuolella. Suomen ulkopolitiikassa tulee jatkossakin keskittyä diplomatiaan, yhteistyöhön, rauhanvälitykseen ja kriisinhallintaan. Yhdessä muiden EU-maiden kanssa voimme vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja lujittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistäviä rakenteita.

Mutta näillä toimilla ei kyetty estämään Euroopassa käytävää sotaa. Venäjän Ukrainassa käymä sota on vastoin kaikkia kansainvälisiä normeja. Venäjän pommitukset, siviileihin kohdistama väkivalta ja sotilaiden naisiin kohdistama seksuaalinen väkivalta ovat systemaattisia eikä Venäjä kunnioita ihmishenkiä eikä ihmisarvoa. Nämä sotarikokset ovat täysin tuomittavia ja niiden on loputtava. Kansanedustajina meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että vastaavaa ei enää koskaan voi tapahtua täällä eikä muuallakaan Euroopassa. Aggressioita vastaan tarvitaan riittävän tehokas puolustus, joka toimii väkivaltaisia konflikteja ehkäisevänä pelotteena. Suomen vahvaa puolustusta on nyt tuettava vahvimmalla mahdollisella turvalla, eli Naton puolustusliitolla.

Laaja valiokuntakäsittely on johtanut suureen yksimielisyyteen, ja siten eduskunta ilmaisee tukensa hallituksen päätökselle hakea Naton puolustusliiton jäsenyyttä.

Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ilmoitti eilen, että Ruotsi hakee puolustusliiton jäsenyyttä. RKP pitää hyvänä myös hänen lausuntoaan siitä, että Ruotsi toivoo voivansa tehdä sen yhdessä Suomen kanssa. Kaksi naapurimaata, jotka edustavat rauhaa, demokratiaa ja vapautta, ottavat nyt yhdessä askeleen kohti Naton jäsenyyttä, mikä vahvistaa Pohjoismaiden, Baltian ja koko Itämeren alueen turvallisuutta ja vakautta. Siteeraan ruotsalaista puoluejohtajaa Annie Lööfiä: ”Historia on osoittanut, että kansainvälinen yhteistyö on avain pitkäkestoiseen rauhaan ja vapauteen.”

Monitasoinen virallinen ja epävirallinen yhteistyö Ruotsin eduskunnan ja hallituksen kanssa on ollut tiivistä ja luontevaa. RKP työskentelee kaikin tavoin sen eteen, että tämä tiivis yhteistyö jatkuisi puolustus- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta sen lisäksi myös muilla politiikan aloilla.

Arvoisa puhemies,

Valiokuntakäsittely on havainnollistanut turvallisuusympäristön muutosta monista eri näkökulmista. Ulkoasiainvaliokunta on mietinnössään myös tuonut esiin Suomen Nato-profiilia koskevan visionsa. On selvää, että Nato-hakemus jätetään nyt varauksetta. Jäsenyys tarkoittaa täysiarvoisia velvollisuuksia ja täysiarvoisia oikeuksia. Samalla esimerkiksi Norja on osoittanut, että on mahdollista olla Naton aktiivinen jäsen ja samalla toimia vahvasti aseistariisunnan ja rauhan edistämiseksi kansainvälisellä areenalla.

RKP yhtyy valiokunnan mietintöön myös seuraavilta osin: ”Aktiivisen ja ennakoivan diplomatian sekä vakautta edistävän ulko- ja turvallisuuspolitiikan, mukaan lukien kriisinhallinta, konfliktinesto ja rauhanvälitys, jatkaminen myös Naton jäsenenä on tärkeää.” RKP tukee myös kantaa, jonka mukaan ”Ulkoasianvaliokunta pitää tärkeänä, että myös Suomi jatkaa vahvaa rooliaan ydinasevalvonnan parissa Naton jäsenenä.”

Nato-jäsenyys ei muuta Ahvenanmaan erityisasemaa demilitarisoituna alueena. Suomen velvollisuus huolehtia Ahvenanmaan puolustuksesta säilyy ennallaan.

Arvoisa puhemies,

Voi tuntua siltä, että edessä on vielä pitkä tie. On tärkeää, että eduskunta pidetään aktiivisesti informoituna ratifiointiprosessista ja Naton kanssa käytävissä neuvotteluissa tehtävistä tulevista linjauksista. Toivomme, että prosessi etenee jatkossa sujuvasti ja tehokkaasti, ja että Eurooppaan saadaan pian rauha. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä antavat täyden tukensa Suomen Nato-jäsenyyshakemukselle.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55