Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

02.03.2022 klo 16:07

Arvoisa puhemies,

”Egen härd är guld värd” – ”Oma koti kullan kallis”. Ukrainan sotatila muistuttaa meitä niistä asioista, jotka todella ovat tärkeitä. Vapaus asua haluamassaan maassa, haluamallaan paikkakunnalla. Turvallisuuden tunne, kun voi luottaa siihen, ettei omaa kotia hajoteta tai tuhota. Vakaus, jonka tuella voi luoda tulevaisuuden itselleen ja perheelleen. Monilta ukrainalaisilta perheiltä on viety tämä mahdollisuus, ja Suomi tekee kaikkensa tukeakseen näitä ihmisiä.

Arvoisa puhemies,

RKP katsoo, että asuntopolitiikassa on otettava huomioon yhteiskunnan kehitys, ihmisten tarpeet ja muuttoliikkeet. Asukkaiden osallistamisen ja yhdenvertaisuuden sekä ympäristöystävällisyyden on oltava kantavia arvoja. Hallituksen asuntopoliittisessa ohjelmassa olemme sopineet useista toteutettavista toimenpiteistä, ja hallituskauden aikana monia näistä toimenpiteistä onkin jo tehty.

Arvoisa puhemies,

Asuntomarkkinoiden on toimittava oikeudenmukaisesti. Kaikilla on oltava mahdollisuus kohtuulliseen asumiseen kohtuullisin kustannuksin. Tärkein keino hintatason hillitsemiseksi on riittävä tarjonta. Siksi helpotamme rakentamista siellä, missä sille on tarvetta ja missä se on fiksua, esimerkiksi joukkoliikenneväylien läheisyydessä ja miksei myös yhä useammin muuttaa tyhjät konttoritilat asunnoiksi. Samalla meidän tulee olla varovaisia hyvää tarkoittavien toimien kanssa, joilla saattaa olla markkinoita hillitsevä vaikutus. Esimerkiksi ARA-tuet vaihtelevat kuntarajojen mukaan, mutta rakentamisen hinnat eivät. Tämä voi johtaa helposti epäoikeudenmukaisilta tuntuviin tilanteisiin.

Asuntomarkkinat käyvät paikoin hyvin kuumina. Remontoinnin tarpeessa olevasta yksiöstä Helsingin keskustassa voi joutua maksamaan saman summan kuin pienestä uudesta omakotitalosta maaseudulla. Korona-aikana rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet pilviin. Tällä on vaikutuksia myös asuntomarkkinoihin.

Monilla, esimerkiksi nuorilla, on ollut entistä vaikeampaa saada lainaa asunnon hankkimiseen. Pankeillakin on siis kokonaisuudessa tärkeä rooli, ja niin on myös maailman turvallisuuspoliittisen tilanteen seurauksilla.

Arvoisa puhemies,

RKP katsoo, että Suomessa on oltava mahdollisuus asua siellä missä haluaa – kaupungissa, maaseudulla tai saaristossa. Siksi aktiivinen paikallispolitiikka ja myös asuntopolitiikka ovat tärkeitä. On hienoa, että kasvukeskusten ulkopuoliset alueet nostetaan selonteossa selkeästi esiin ja että ollaan yhteisymmärryksessä siitä, että toimenpiteet ovat usein erilaisia kasvukeskuksissa ja niiden ulkopuolella. On keskeistä tukea myös kasvukeskusten ulkopuolisten alueiden elinvoimaa ja vahvistaa asumisen edellytyksiä myös tulevaisuudessa.

Arvoisa puhemies,

Asuntopolitiikka on keskeinen osa yhteiskuntaa. Ruotsalainen eduskuntaryhmä katsoo, että Suomen asuntopolitiikan johtoajatuksena on oltava sosiaalinen hyvinvointi. Haluamme ehkäistä ihmisten eriytymistä. Kodittomien tulee saada katto pään päälle ja tukea vakaamman arjen luomiseen. Maahanmuuttajien on saatava mahdollisuus päästä osaksi lähiympäristöään. Asumisen avulla voimme saattaa eri sukupolvet yhteen ja edistää sitä hyvää jos esimerkiksi vanhainkoteja ja päiväkoteja sijoitetaan lähelle toisiaan. Asuntotuotannon on myös otettava huomioon opiskelijoiden tarpeet ja tarjottava toimivia ratkaisuja niille, joiden toimintakyky on rajoittunut. Onkin hyvä, että hallitus antaa syksyllä ehdotuksen esteettömyyden parantamisesta taloyhtiöissä.

Hallituksen suuri maankäyttö- ja rakennuslain, eli uuden kaavoitus- ja rakennuslain, uudistus on vielä työn alla. Nyt kun vahvistamme rakennusten laatua, on myös pidettävä huolta siitä, ettemme luo sellaista byrokraattista taakkaa ja sellaisia velvoitteita, jotka käytännössä tekisivät rakentamisesta vaikeaa ja hidasta. Jo nyt on esimerkiksi pulaa kaupunkisuunnittelun taitavista arkkitehdeistä. Kylmä tosiasia on, että pula tulee olemaan suuri vielä monia vuosia, ja siksi on tärkeää panostaa muun muassa riittäviin koulutuspaikkoihin.

Arvoisa puhemies,

Ruotsalainen eduskuntaryhmä painottaa terveiden ja terveellisten talojen sekä kestävien ja mahdollisimman pitkäikäisten rakennusten tärkeyttä. Meidän ei tule vaatia vanhojen talojen yliremontoimista. Emme voi edellyttää remontteja, jotka ovat taloudellisesti epärealistisia tai teknisesti hyvin vaikeasti toteutettavien useimmille talonomistajille. Ei ole vastuullista asettaa 60-luvun taloille samoja standardeja kuin 2020-luvun taloille. Meidän tehtävänä on luoda edellytykset sille, että tänä päivänä rakennetut talot saavat pitkän ja hyvän elämän.

Arvoisa puhemies,

Meidän tulee tarkastella asuntotuotantoa ja asumista kokonaisuutena. Emme aio keskittyä mustavalkoisesti ainoastaan tonttien tehokkuuteen ja näin ollen mahdollisimman korkeiden talojen rakentamiseen. Aiomme panostaa siihen, että rakentamamme elinympäristö on viihtyisä. Emme aio myöskään keskittyä ainoastaan rakentamisen hiilidioksidipäästöihin, vaan aiomme tarkastella rakennuksen koko elinkaarta, materiaalivalinnoista kierrätykseen. Asuntopolitiikka koskettaa monia yhteiskunnan osa-alueita. Yhteistyöllä sekä pitkäjänteisellä rakentamisella ja suunnittelulla voimme luoda paremman tulevaisuuden ja kestäviä yhteisöjä.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.06.2022 klo 14:07

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.06.2022 klo 14:07

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00