Ihmisoikeuspoliittinen selonteko

16.02.2022 klo 15:40

Arvoisa puhemies,

Ihmisoikeudet eivät ole samanlaisia kuin muu politiikka. Niitä koskeva päätöksenteko ei ole pragmaattista eikä aina myöskään yksinkertaista. Ihmisoikeuksien suhteen ei haeta kompromisseja. Niiden suhteen etsitään ratkaisuja.

 

Valta antaa mahdollisuuden parantaa maailmaa, mutta myös demokratioissa meidän tulee olla valppaana. Vaarana on, että enemmistöt ottavat suurempia vapauksia ja hyväksikäyttävät valta-asemaansa vähemmistöjen tai yksittäisten heikossa asemassa olevien ihmisten kustannuksella. Siksi valtiovallan on suojeltava yksilöiden oikeuksia. Suomi voi olla ylpeä varsin ainutlaatuisista pohjoismaisista mekanismeistaan ja erityisvaltuutetuistaan, joiden avulla tasa-arvoa ja syrjimättömyyttä valvotaan ja edistetään systemaattisesti ja matalalla kynnyksellä. Tiedostamme hyvin sen, että kuka tahansa voi jossain elämänvaiheessa tarvita tällaista suojaa.

 

Me RKP:ssä olemme iloisia siitä, että hallitusohjelmassa on kunnianhimoisia tavoitteita ihmisoikeustyöhön liittyen. Niiden puolesta on työskenneltävä myös tämän vaalikauden jälkeen. Olemme myös iloisia siitä, että selonteossa käsitellään ihmisoikeuksien ja muiden tärkeiden politiikan alojen, kuten teknologian, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden, välisiä yhtymäkohtia. Haluamme myös edistää yritysten vastuullista toimintaa yritysvastuulain avulla.

Arvoisa puhemies,

Demokraattiset ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittavat valtiot harjoittavat harvoin aggressiivista ulkopolitiikkaa. Selonteossa korostetaan rauhan, ihmisoikeuksien ja kehityksen välistä yhteyttä. Rauha ei ole itsestäänselvyys. Olemme huolissamme siitä, että demokratian tila ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ovat heikentyneet kymmenissä maissa viimeisen vuosikymmenen aikana, jopa Euroopassa.


Tällä hetkellä monenvälinen yhteistyö ja sääntöihin perustuva ihmisoikeusjärjestelmä kyseenalaistetaan sekä sisältä että ulkoa päin. Pohjoismaissa on tarpeen etsiä saman mielisiä liittolaisia äärioikeiston ja äärikonservatiivisten ajatusten vastaiseen työhön. Emme voi myöskään ummistaa silmiämme siltä, että Kiina, Venäjä ja joukko muita YK:n ihmisoikeuselimiin kuuluvia maita haastaa universaalit ihmisoikeudet. Afganistanin ja uiguurien tilanne on pidettävä mielessä, ja Suomen on jatkettava ihmisoikeusaktivistien työn tukemista. Euroopan anti-gender -liikehdintä on otettava vakavasti.


Arvoisa puhemies,
Ihmisoikeuspolitiikkamme perustuu kaikista heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten vammaisten henkilöiden, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, romanien, turvapaikanhakijoiden ja alkuperäiskansojen, suojelemiseen.

 

Ruotsalainen eduskuntaryhmä toivoo, että ehdotus saamelaiskäräjistä annetuksi laiksi etenee mahdollisimman pian ja tulee eduskunnan käsiteltäväksi. Olemme iloisia siitä, että hallitus on asettanut saamelaisten totuus- ja sovintokomission, jonka tavoitteena on tunnistaa ja arvioida saamelaisten historiallista ja nykyistä syrjintää Suomessa.

 

On huolestuttavaa, että sekä EU:n perusoikeusviraston (FRA) vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa että YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa tuodaan esiin rasismi ja vihapuhe Suomen ongelmina. Suomi sai useita suosituksia rasismin, syrjinnän ja vihapuheen torjumiseksi. RKP:lle on äärimmäisen tärkeää, että jatkamme systemaattista työtä rasismin, vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi kaikilla tasoilla. Kansainvälisesti Suomi vaikuttaa esimerkiksi toimimalla puheenjohtajana Freedom online coalition -järjestössä ja osallistumalla Generation Equality -kampanjaan.

 

Naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen on yksi Suomen painopisteistä. Naisten oikeudesta määrätä itsestään ei voi tehdä kompromisseja. Suomen tulee aina edistää naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa, oikeutta aborttiin sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia. Suomen sitoutuminen feministiseen ulkopolitiikkaan esimerkiksi Ruotsin ja Saksan tapaan olisi tärkeä askel.

 

Arvoisa puhemies,

RKP haluaa, että Suomi olisi ihmisoikeuksien toteuttamisen kärkimaa. Ja, että työskentelisimme strategisesti saavuttaaksemme ne tavoitteet, joihin olemme sitoutuneet. EU:n, YK:n, Euroopan neuvoston ja Etyjin ihmisoikeussopimusjärjestelmän vahvistaminen on Suomen etu. Suomi on uskottava tasa-arvopolitiikassa, ja monet pitävät meitä esikuvanaan. Ihmisoikeuksien toteuttamiseen tarvitaan esikuvia. Suomesta voi tulla tällainen esikuva. Toivottavasti niin tapahtuu.

Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.03.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56

Pääministerin ilmoitus - katsaus ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen 22.2.2022

Ryhmäpuhevuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:10

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.03.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56

Pääministerin ilmoitus - katsaus ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen 22.2.2022

Ryhmäpuhevuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:10