Valtioneuvoston selonteko tiedustelulainsäädännöstä

09.02.2022 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että eduskunta ja suomalaiset saavat ajankohtaisen tilannekuvan tiedustelutoiminnasta ja sitä koskevasta suhteellisen uudesta vuonna 2019 voimaan tulleesta lainsäädännöstä. Laajojen lakipakettien yhteydessä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan niistä saatuja kokemuksia ja lain vaikutuksia. Hallitusohjelman ja eduskunnan lausuman mukaisesti hallitus on nyt antanut kokonaisvaltaisen selonteon tiedustelulainsäädännöstä ja sen vaikutuksista kansalliseen turvallisuuteen.

 

Elämme maailmassa, jossa teknologinen kehitys etenee nopeasti, ehkä jopa nopeammin kuin mitä etukäteen on pystytty ennakoimaan. Erityisesti kyberturvallisuuden merkitys kasvaa digitaalisessa nykymaailmassa. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy. Viranomaiset tarjoavat yhä enemmän sähköisiä palveluita ja käyttävät tietokantoja, mikä on lisännyt kansalaisten mahdollisuuksia asioiden hoitamiseen verkossa ja parantanut tiedonkulkua. Kehitys on tuonut mukanaan paljon hyvää ja sujuvoittanut ihmisten arkea, mutta samalla se lisää yhteiskuntamme haavoittuvuutta.

 

Arvoisa puhemies,

viranomaisten toimintaympäristön muuttuessa myös lainsäädännön on oltava ajan tasalla. Uusiin tarpeisiin vastaamiseksi tarvitaan asianmukaisia työkaluja. Sen takia on myönteistä, että kansallinen turvallisuus on selonteon mukaan parantunut lakipaketin ansiosta. Kuten oli tarkoituskin, myös viranomaisten tiedonhankinta maamme turvallisuuteen ja puolustukseen kohdistuvista uhista on tehostunut uusien toimivaltuuksien ansiosta.

 

Julkisuus on tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Tiedustelutoiminnan luonteesta johtuen merkittävä osa siitä on salassa pidettävää. Sen takia eduskunnan tiedusteluvalvontavaliokunnalla on tärkeä tehtävä tiedustelutoiminnan parlamentaarisen valvonnan harjoittamisessa. Valiokunta on riippuvainen eri viranomaisilta ja tiedusteluvalvontavaltuutetulta saamistaan tiedoista. Sen takia niiden toimintaedellytysten turvaaminen myös jatkossa on tärkeää.

 

Tällainen lainsäädäntö ei oikeastaan koskaan tule valmiiksi. Toiveet viranomaisvaltuuksien laajentamisesta ja vaatimukset yksilön yksityiselämän suojan vahvistamisesta ovat jatkuvasti ristiriidassa keskenään. Tasapainon löytäminen on tärkeää. Tulevien hallitusten vastuulla on huolehtia siitä, että nämä toimivaltuudet ovat riittäviä, mutta että niitä myös käytetään vastuullisesti.  Istuva hallitus vahvistaa perusoikeuksien toteutumisen edellytyksiä tiedustelutoiminnassa mahdollistamalla sijaisen nimittämisen tiedusteluvalvontavaltuutetulle. Yksilön oikeusturvan edistämiseksi on tärkeää turvata toimivan ja laadukkaan laillisuusvalvonnan edellytykset ja rakenteet.

 

Aikanaan lakimuutokset saivat aikaan paljon keskustelua sekä täällä eduskunnassa että suomalaisessa yhteiskunnassa, koska niillä oli useita liittymäkohtia perus- ja ihmisoikeuksiin. Lakipaketit tutkittiin tarkkaan parlamentaarisessa järjestelmässämme. RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä työskentelivät aktiivisesti sen puolesta, että perusoikeuksia kunnioitettaisiin aina ja että lakien perustuslainmukaisuus varmistettaisiin. Nämä periaatteet ovat demokraattisen järjestelmämme peruspilareita, joita meidän tulee aina kunnioittaa.

 

Arvoisa puhemies,

tiedustelutoiminnalla on yhtymäkohtia maamme turvallisuuteen, puolustukseen ja valmiuteen. Kyse on hyvin perustavanlaatuisista yhteiskunnan toiminnoista. Siksi on erittäin tärkeää turvata tiedustelutoiminnalle riittävät resurssit. Yhteiskunta kehittyy koko ajan ja on äärimmäisen tärkeää turvata yhteiskunnan keskeiset toiminnot kaikkina aikoina. Kiitos.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.03.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56

Pääministerin ilmoitus - katsaus ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen 22.2.2022

Ryhmäpuhevuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:10

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2023—2026

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.04.2022 klo 14:33

Palautekeskustelu sisäistä turvallisuutta koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.03.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston asuntopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjöä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.03.2022 klo 16:07

Pääministerin ilmoitus ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta 23.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.02.2022 klo 15:00

Vastaus polttoaineiden ja energian hintoja koskevaan välikysymykseen 22.2.2022

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:56

Pääministerin ilmoitus - katsaus ulko- ja turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen 22.2.2022

Ryhmäpuhevuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.02.2022 klo 14:10