Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

26.05.2021 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Siinä käydään läpi, mitä maan infrastruktuurin kehittämiseksi on tarpeen tehdä, ja se koskee kaikkea mahdollista infraa.

Selonteko on tärkeä, koska se koskee konkreettisesti useimpien ihmisten arkea. Olemme kaikki riippuvaisia hyvistä yhteyksistä. Siksi on todella tärkeää, että olemme parlamentaarisesti löytäneet yhteisen näkemyksen valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä tukevat täysin liikennejärjestelmän kehittämisen yhteiskunnallisia tavoitteita, joilla kaikilla pyritään ilmastonmuutoksen hillintään.

Siinä on kyse saavutettavuudesta: Liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden.

Siinä on kyse kestävyydestä: Kestävämpien vaihtoehtojen valitsemisesta tehdään kansalaisille nykyistä helpompaa – erityisesti kaupunkiseuduilla.

Ja siinä on kyse tehokkuudesta: Liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellinen tehokkuus paranee.

 

Ilmastotekoja ovat raideliikenteen kehittäminen, sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin siirtyminen ja ylipäätään energiaa säästävien liikenneratkaisujen kehittäminen. Ympäristön kannalta on myös tärkeää, että tiestö on hyvä ja sen talvikunnossapito toimivaa. Keskustelussa ei saa unohtaa sitä, että oikein mitoitetut tiet vähentävät ympäristökuormitusta, ja että liikenteen sujuvoittaminen pienentää päästöjä.

Suunnitelman panostukset alemman asteiseen tieverkkoon ovat RKP:lle tärkeitä. Meidän on mentävä eteenpäin ja tehtävä uusia investointeja, mutta se ei saa koskaan johtaa tavallisten teiden laiminlyöntiin. Liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan korjausvelkaa vähennetään lähitulevaisuudessa. Tältä osin vuoden 2023 talousarvioon tehtävä leikkaus on tehtävä siten, että perustieverkko ei kärsi kohtuuttomasti.

Suunnitelman valmistelussa RKP korosti myös satamien ja alueellisten lentokenttien merkitystä kehitys- ja vientimahdollisuuksien kannalta. Alueelliset lentokentät ovat äärimmäisen tärkeitä aluekehitykselle. Meidän tulee myös panostaa vientisatamiin ja huolehtia siitä, että niiden infrastruktuuri ja logistiikka toimivat.

 

Arvoisa puhemies,

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja se, että nyt on olemassa vaalikausittain päivitettävä pitkän tähtäimen ohjaava asiakirja, parantaa myös mahdollisuuksia EU-rahoituksen saamiseen. Tässä Suomella on parantamisen varaa.

Varsinaissuomalaisena kansanedustajana olen erityisen tyytyväinen toimivaa saaristoliikennettä koskeviin kirjauksiin. Saaristossa yhteysalukset ja lautat ovat kuin maantiet muualla. Nyt on oikea aika käydä läpi yhteysalusliikenteen perusteet, joille ei tällä hetkellä ole olemassa mitään ohjaavaa lainsäädäntöä. Saaristoliikenteen tulee toimia siten, että työmatkaliikenne on mahdollista, ja järjestelmää on kehitettävä siten, että se tukee vakinaisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja yrityksiä.

 

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on tärkeä, jotta todelliset tarpeet voitaisiin tunnistaa ja nähdä, mihin tarvitaan investointeja, ja mitä kunnossapitoa tarvitaan. Hyötyjen arvioiminen on aina keskeistä, myös suurten hankkeiden osalta.

Hieno esimerkki todellisen tarpeen tunnistamisesta on hallituksen tämän vuoden kolmannen lisätalousarvion yhteydessä tekemä päätös 128 miljoonan euron suuruisen valtuuden antamisesta Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen sillan uudistamiseen Paraisilla. Hanke on nyt välttämätön, koska sillat ovat tulleet käyttöikänsä päähän. Siltojen uudistaminen ei ole tärkeää pelkästään toimivan arjen turvaamiseksi Paraisilla, vaan se on myös välttämätöntä raskaan teollisuuden kuljetuksille, matkailulle ja paikalliselle elinkeinoelämälle. RKP on tehnyt kovasti töitä prosessin nopeuttamiseksi, ja me olemme äärimmäisen tyytyväisiä hallituksen ehdotukseen.

Mielestämme valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tulee perustua ajatukseen siitä, että jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus liikkua, ja että liikennejärjestelmän on mahdollistettava myös työmatkaliikenne. Hyvien yhteyksien on myös tuettava työpaikkoja tarjoavaa vientiteollisuutta, joka saa alueet kukoistamaan.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Välikysymys Suomen osallistumisesta EU:n elpymispakettiin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.02.2021 klo 14:59

Euroopan unionin omien varojen järjestelmä

Lähetekeskustelu 10.2 2021 Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.02.2021 klo 14:43