Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

04.11.2020 klo 15:00

Arvoisa puhemies,

Agenda2030:n tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta, jossa ympäristö, talous ja ihminen ovat tasapainossa. Ohjelman keskeisiä arvoja ovat luottamus oikeusvaltioon, demokratia, pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja tasa-arvo.

Jos olisimme keskustelleet Agenda2030:sta viime syksynä, painotukset olisivat olleet erilaiset kuin nyt. Nyt emme voi jättää huomioimatta sitä, että koronaviruspandemia on saanut osakseen paljon huomiota globaalilla tasolla. Tässä tilanteessa meidän on kyettävä myöntämään, että me emme oikeasti tiedä, miltä maailma näyttää pandemian jälkeen.

Pandemia on esimerkki siitä, että me emme voi yksin ratkaista kaikkia globaaleja haasteita. Luottamusta kansainväliseen yhteistyöhön on vahvistettava.

Tämä oli myös pääviesti, kun Suomi viime viikolla esitteli maamme puheenjohtajuusohjelman Pohjoismaiden ministerineuvostossa.

Tulevan vuoden ohjelmassa linjataan aktiivista yhteistyötä entistä ympäristöystävällisemmän, kilpailukykyisemmän ja sosiaalisesti kestävämmän Pohjolan luomiseksi. Myös EU-yhteistyön painopiste on ollut nopeissa, EU:n ilmastotavoitteita tukevissa elvytystoimenpiteissä.

Se, että maailma ajattelee entistä enemmän kestävyyttä, luo huikeita mahdollisuuksia myös maamme teollisuudelle, joka on maailman kärkeä esimerkiksi energiaa säästävien ja ympäristöystävällisten moottoreiden osalta.

Arvoisa puhemies,

Tärkeitä askeleita kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ei silti oteta pelkästään kansainvälisissä neuvottelupöydissä. Hiilineutraaleihin ratkaisuihin kannustaminen paikallisyhteisöissä on tärkeää.

 

RKP ja Ruotsalainen eduskuntaryhmä tukevat kestävää kehitystä kaikilla tasoilla. Meidän tulee tukea kuntia ja paikallisyhteisöjä. Ja tältä osin on hyvä pitää mielessä Suomen alueiden erilaisuus. Se mikä toimii hyvin jossain, ei välttämättä toimi yhtä hyvin jossain muualla.

Maaseudulla voidaan panostaa esimerkiksi älykkäisiin sähköverkkoihin ja sähköntuotantoon tuulivoimalla tai aurinkoenergialla sekä maatalousjätteen käyttämiseen polttoaineena – esimerkiksi oman kylän autoissa käytettävänä biokaasuna. Kaiken ei tarvitse olla suurta ja mahtavaa. Tarvitsemme joustavaa ja mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Agenda2030:n tavoitteena on tehdä kaupungeista inhimillisiä asuinympäristöjä, jotka ovat osallistavia, turvallisia ja kestäviä. Suunnitelmissa on vähäpäästöisen joukkoliikenteen laajentaminen ja elinympäristön laadun parantaminen arkkitehtuurin avulla.

Kansalaisten tulee tuntea osallisuutta – asuinpaikasta ja iästä riippumatta. Siksi Agenda2030-toimintaohjelman 17 tavoitteesta tulee tiedottaa selkeästi ja faktapohjaisesti, jotta ihmisten on helppo omaksua ne. Onnistuneella viestinnällä voimme lisätä luottamusta niihin päätöksiin, jotka eri tasoilla on tehtävä. Sanelupolitiikka harvemmin toimii.

 

Arvoisa puhemies,

Sekä lyhyen että pitkän aikavälin toimenpiteitä tarvitaan. Agenda2030 painottaa sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.

Maapallon luonnonvarojen kestävän käytön sekä työllisyyteen ja kiertotalouteen panostamisen osalta koulutuksen merkitys on olennainen.

Meidän on vahvistettava uskoa tulevaisuuteen erityisesti edistämällä nuorison työllistymistä ja vahvistamalla naisten tasa-arvoisia taloudellisia mahdollisuuksia. Kaikki maat hyötyvät terveestä ja koulutetusta työvoimasta.

 

Työsarkaa riittää, toimintaohjelma on hyvin laaja ja Agenda2030:n tavoitteiden saavuttamiseksi on vielä paljon tehtävää. Me RKP:ssä olemme sitä mieltä, että meillä ei oikeastaan ole vaihtoehtoja, vaan meidän on edettävä näiden tavoitteiden mukaisesti, jotka myös keskeisesti näkyvät Marinin hallituksen ohjelmassa.

Vuosikello – jonka tulee toimia selkeänä seurannan ja arvioinnin välineenä – näyttäköön, että olemme oikealla tiellä.

Yhdessä – tillsammans.

Ruotsalainen eduskuntaryhmä

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.07.2021 klo 11:00

Julkisen talouden suunnitelma

Palautekeskustelun ryhhmäpuheenvuoron piti edustaja Verinica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.07.2021 klo 11:00

Julkisen talouden suunnitelma

Palautekeskustelun ryhhmäpuheenvuoron piti edustaja Verinica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00