Nyt luomme edellytykset sille, että Suomi voi uudistua

16.06.2023 klo 10:51
Hallitusmuodostaja Petteri Orpo ilmoitti torstaina 15. kesäkuuta, että neuvottelutulokseen on päästy.

Seitsemän viikkoa kestäneisiin hallitusneuvotteluihin osallistuivat Kokoomuksen lisäksi Perussuomalaiset, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Kristillisdemokraatit. 


Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä kokoontuivat aiemmin perjantaina ja päättivät hyväksyä hallituksen osallistumisen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa, että kaikkien piti tehdä kompromisseja, jotta Suomi saisi uuden hallituksen. Kuuden miljardin talouden tasapainottaminen on kova urakka ja edellyttää vaikeita päätöksiä, mutta Henriksson sanoo, että RKP on valmis ottamaan vastuun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta. Kaiken kaikkiaan olemme pyrkineet ottamaan huomioon, että kukaan ei saa kärsiä kohtuuttomasti.

- Haluamme luoda edellytykset sille, että Suomi voi uudistua ja tulla entistä houkuttelevammaksi maaksi asua ja investoida. Tämän hallituksen tavoitteena on 100 000 uutta työpaikkaa ja talouskasvua. mme tee leikkauksia koulutukseen, vaan investoimme 200 miljoonaa lisää perusopetuksen vahvistamiseen. Myös terveydenhuoltoon tehdään panostuksia terveydenhuollon jonojen lyhentämiseksi. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvää työtä jatketaan. Edistämme myös kielellisiä oikeuksia jatkamalla Kansalliskielistrategiaassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa. 

- Huomionarvoista on myös se, että saamelaiskäräjälaki annetaan nyt eduskunnalle ennen vuoden 2023 loppua. Tämä ei olisi tapahtunut ilman RKP:tä", Henriksson sanoo.

Tämä hallitusohjelma vie Suomea eteenpäin, kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen sekä takaa, että palvelut ovat jatkossakin lähellä kansalaisia. 

- Näemme, että hallitusohjelmaluonnoksessa on monia RKP:lle tärkeitä kirjauksia, Henriksson sanoo. 

Hallitusohjelmaluonnos sisältää merkittäviä työpaikkoja luovia ja työllisyyttä edistäviä panostuksia sekä investointeihin kannustavaa veropolitiikkaa. Uudistamme työmarkkinoita muun muassa paikallisella sopimisella, uudistamme sosiaaliturvaa ja edistämme työperäistä maahanmuuttoa, mikä on tärkeää yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Jatkamme Suomen ilmastositoumuksia. Tunnistamme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja olemme sitoutuneet ilmastolain tavoitteisiin. Vahvistamme Suomen energiaomavaraisuutta kestävällä tavalla edistämällä vihreää siirtymää. 

Terveydenhuollon jonojen lyhentämiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen akuutteihin ongelmiin puuttumiseksi panostamme ennaltaehkäisevään hoitoon, kehitämme Kela-korvauksia ja panostamme entistä enemmän työhyvinvointiin. Varmistamme, että hyödynnämme kaikkia toimijoita - yksityistä, julkista ja kolmatta sektoria - ja panostamme palvelusetelien käyttöön. Lisäksi lisäämme terveydenhuoltokoulutuksen aloituspaikkoja , molemmilla kansalliskielillä. 

Terveydenhuollossa panostamme myös mielenterveyspalveluihin, kehitämme matalan kynnyksen palveluita nuorille ja otamme käyttöön lapsille ja nuorille tarkoitetun hoitotakuun. Psykoterapeuttipulaan puuttumiseksi osa psykoterapiakoulutuksesta tehdään maksuttomaksi.

Suomen menestys perustuu hyvin koulutetun väestön saatavuuteen. Neuvottelutulokseen sisältyy merkittäviä investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Investointeja tehdään varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Suomi on palattava koulutuksessa maailman kärkeen.

Turvallisuuspoliittisen epävarmuuden aikana panostamme puolustukseemme ja vahvistamme samalla sisäistä turvallisuutta. Lisäämme poliisien määrää Suomessa 8 000:een. Lisäksi osoitamme lisäresursseja oikeusketjun toimivuuden varmistamiseen.

Suomi on suuri maa, joten on tärkeää, että infrastruktuurimme, kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Hallitusohjelmaluonnos sisältää useita merkittäviä infrastruktuuri-investointeja koko maassa ja kaikilla vahvoilla RKP-alueilla. Lisäksi säilytämme nykyisen lentokenttäverkoston.

Jatkamme Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämistä ja edistämistä hyvässä yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnan kanssa. Tämä hallitus harjoittaa myös kunnianhimoista Eurooppa-politiikkaa. Historiallisesti läheiset yhteydet Ruotsiin korostuvat nyt ehkä voimakkaammin kuin koskaan. 

Ehdotettu hallitusohjelma ja ministerisalkkujen jako puolueiden välillä esiteltiin perjantaina 16. kesäkuuta Säätytalolla. Ruotsalaisella kansanpuolueella on uudessa hallituksessa aluksi kolme ministeriä. RKP:n ministeri salkut ovat: Opetusministeri, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri sekä Liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri.

 
Anna-Maja Henriksson

Vammaispalvelulain tarkastelu on asetettava etusijalle

Eduskunta on päättänyt lykätä vammaispalvelulain voimaantuloa. RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström uskoo, että hallitus olisi vaikeassa asemassa lainsäädännön kanssa, jos laki olisi hyväksytty nyt.
Henrik Wickström
28.09.2023 klo 13:06

Opetusministeri Henriksson aloittaa Ministeri koulussa -kiertueen

Kiertue tarkoittaa käytännössä sitä, että Henriksson opetusministerinä tulee vierailemaan kouluissa ja oppilaitoksissa ympäri Suomen tutustuakseen näiden arkeen ja toimintaan
Anna-Maja Henriksson
25.09.2023 klo 11:27

Strand on tiedusteluvalvontavaliokunnan uusi puheenjohtaja

Eduskunta on tänään valinnut tiedusteluvaliokunnan jäseniä. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän kansanedustaja Joakim Strand (RKP) on nimitetty valiokunnan puheenjohtajaksi, mikä tarkoittaa myös sitä, että Ruotsalaisen eduskuntaryhmällä on jälleen jäsen puhemiesneuvostossa. 
Joakim Strand
22.09.2023 klo 15:00

Hallituksen tavoite ja tehtävä on sopeuttaa taloutta

Orpon hallitus piti ensimmäisen budjettiriihensä tänään 19. syyskuuta. Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist osallistui neuvotteluihin.
Sandra Bergqvist
20.09.2023 klo 12:55

Tärkeitä panostuksia Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen neuvottelutulokseen talousarvioesityksestä vuodelle 2024.
Anders Adlercreutz
20.09.2023 klo 12:54

Maailman onnellisin maa ei saa kääntää selkäänsä kasvavien huumeongelmien edessä

RKP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Henrik Wickström on huolissaan kasvavasta määrästä huumekuolemia Suomessa.
Henrik Wickström
13.09.2023 klo 10:32

Tikittävä pommi

On jo jonkin aikaa puhuttu tikittävästä pommista. Myös siitä, että istumme itsemme kuoliaaksi. Kyse on liikkumattomuudesta, joka on yksi tämän päivän suurimmista haasteista kaikissa länsimaissa.
Mikko Ollikainen
29.06.2023 klo 14:42

Ruotsalainen eduskuntaryhmä päätti valiokuntapaikoista  

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
27.06.2023 klo 13:15

Mikaela Nylander nimitetty valtiosihteeriksi

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
22.06.2023 klo 12:18

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston tiedonanto yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa

Ryhmäpuheen pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.09.2023 klo 15:00

Orpon hallituksen hallitusohjelma

Ryhmäpuheenvuoro, Otto Andersson, Ruotsalainen eduskuntaryhmä 21.6.2023
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.06.2023 klo 14:00

RKP vastasi hallitustunnitelija Orpon kysymyksiin

Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.04.2023 klo 12:19

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00