Nyt luomme edellytykset sille, että Suomi voi uudistua

16.06.2023 klo 10:51
Hallitusmuodostaja Petteri Orpo ilmoitti torstaina 15. kesäkuuta, että neuvottelutulokseen on päästy.

Seitsemän viikkoa kestäneisiin hallitusneuvotteluihin osallistuivat Kokoomuksen lisäksi Perussuomalaiset, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja Kristillisdemokraatit. 


Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä kokoontuivat aiemmin perjantaina ja päättivät hyväksyä hallituksen osallistumisen.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toteaa, että kaikkien piti tehdä kompromisseja, jotta Suomi saisi uuden hallituksen. Kuuden miljardin talouden tasapainottaminen on kova urakka ja edellyttää vaikeita päätöksiä, mutta Henriksson sanoo, että RKP on valmis ottamaan vastuun suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta. Kaiken kaikkiaan olemme pyrkineet ottamaan huomioon, että kukaan ei saa kärsiä kohtuuttomasti.

- Haluamme luoda edellytykset sille, että Suomi voi uudistua ja tulla entistä houkuttelevammaksi maaksi asua ja investoida. Tämän hallituksen tavoitteena on 100 000 uutta työpaikkaa ja talouskasvua. mme tee leikkauksia koulutukseen, vaan investoimme 200 miljoonaa lisää perusopetuksen vahvistamiseen. Myös terveydenhuoltoon tehdään panostuksia terveydenhuollon jonojen lyhentämiseksi. Sukupuolten tasa-arvoon liittyvää työtä jatketaan. Edistämme myös kielellisiä oikeuksia jatkamalla Kansalliskielistrategiaassa esitettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanoa. 

- Huomionarvoista on myös se, että saamelaiskäräjälaki annetaan nyt eduskunnalle ennen vuoden 2023 loppua. Tämä ei olisi tapahtunut ilman RKP:tä", Henriksson sanoo.

Tämä hallitusohjelma vie Suomea eteenpäin, kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen sekä takaa, että palvelut ovat jatkossakin lähellä kansalaisia. 

- Näemme, että hallitusohjelmaluonnoksessa on monia RKP:lle tärkeitä kirjauksia, Henriksson sanoo. 

Hallitusohjelmaluonnos sisältää merkittäviä työpaikkoja luovia ja työllisyyttä edistäviä panostuksia sekä investointeihin kannustavaa veropolitiikkaa. Uudistamme työmarkkinoita muun muassa paikallisella sopimisella, uudistamme sosiaaliturvaa ja edistämme työperäistä maahanmuuttoa, mikä on tärkeää yritysten toimintaedellytysten kannalta.

Jatkamme Suomen ilmastositoumuksia. Tunnistamme vihreän siirtymän mahdollisuudet ja olemme sitoutuneet ilmastolain tavoitteisiin. Vahvistamme Suomen energiaomavaraisuutta kestävällä tavalla edistämällä vihreää siirtymää. 

Terveydenhuollon jonojen lyhentämiseksi ja sosiaali- ja terveyspalvelujen akuutteihin ongelmiin puuttumiseksi panostamme ennaltaehkäisevään hoitoon, kehitämme Kela-korvauksia ja panostamme entistä enemmän työhyvinvointiin. Varmistamme, että hyödynnämme kaikkia toimijoita - yksityistä, julkista ja kolmatta sektoria - ja panostamme palvelusetelien käyttöön. Lisäksi lisäämme terveydenhuoltokoulutuksen aloituspaikkoja , molemmilla kansalliskielillä. 

Terveydenhuollossa panostamme myös mielenterveyspalveluihin, kehitämme matalan kynnyksen palveluita nuorille ja otamme käyttöön lapsille ja nuorille tarkoitetun hoitotakuun. Psykoterapeuttipulaan puuttumiseksi osa psykoterapiakoulutuksesta tehdään maksuttomaksi.

Suomen menestys perustuu hyvin koulutetun väestön saatavuuteen. Neuvottelutulokseen sisältyy merkittäviä investointeja koulutukseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Investointeja tehdään varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Suomi on palattava koulutuksessa maailman kärkeen.

Turvallisuuspoliittisen epävarmuuden aikana panostamme puolustukseemme ja vahvistamme samalla sisäistä turvallisuutta. Lisäämme poliisien määrää Suomessa 8 000:een. Lisäksi osoitamme lisäresursseja oikeusketjun toimivuuden varmistamiseen.

Suomi on suuri maa, joten on tärkeää, että infrastruktuurimme, kuten tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät ovat hyvässä kunnossa. Hallitusohjelmaluonnos sisältää useita merkittäviä infrastruktuuri-investointeja koko maassa ja kaikilla vahvoilla RKP-alueilla. Lisäksi säilytämme nykyisen lentokenttäverkoston.

Jatkamme Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämistä ja edistämistä hyvässä yhteistyössä Ahvenanmaan maakunnan kanssa. Tämä hallitus harjoittaa myös kunnianhimoista Eurooppa-politiikkaa. Historiallisesti läheiset yhteydet Ruotsiin korostuvat nyt ehkä voimakkaammin kuin koskaan. 

Ehdotettu hallitusohjelma ja ministerisalkkujen jako puolueiden välillä esiteltiin perjantaina 16. kesäkuuta Säätytalolla. Ruotsalaisella kansanpuolueella on uudessa hallituksessa aluksi kolme ministeriä. RKP:n ministeri salkut ovat: Opetusministeri, Eurooppa- ja omistajaohjausministeri sekä Liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeri.

 
Anna-Maja Henriksson

Meillä kaikilla on vastuu siitä, miten kohtelemme toisiamme

Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri, RKP:n varapuheenjohtaja, Sandra Bergqvist osallistui lauantaina Helsinki Prideen tasa-arvon puolesta. Tämän vuoden teemana on rauha ja toivo, joka on kaikkien oikeus.
Sandra Bergqvist
29.06.2024 klo 20:18

Meillä aikuisilla on vastuu siitä, miten puhumme tulevaisuudesta! 

Eduskunta kävi torstaina ajankohtaiskeskustelu hyvinvoinnista ja jaksamisesta.
Sandra Bergqvist
14.06.2024 klo 09:52

Luonnon monimuotoisuus on tärkeä huoltovarmuudelle!

Eduskunta on tänään keskustellut hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikkaa koskevasta välikysymyksestä. Aihe on ajankohtainen, koska tänään vietetään maailman ympäristöpäivää.
Mikko Ollikainen
05.06.2024 klo 15:20

Henriksson haluaa turvata maksuttomat oppimateriaalit toisella asteella

Hallituksen kehysriihessä päätettiin osana hallituksen säästötoimia, että toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksullisiksi siitä vuodesta alkaen, jona opiskelija täyttää 19 vuotta.
Anna-Maja Henriksson
27.05.2024 klo 14:54

Uusi omistajapoliittinen periaatepäätös painottaa kestävää kasvua ja vastuullista omistajuutta

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tänään 23. toukokuuta 2024 esitellyt hallituksen uuden omistajapoliittisen periaatepäätöksen. Periaatepäätös on valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjauksen keskeisin dokumentti.
Anders Adlercreutz
23.05.2024 klo 20:03

Hyviä uutisia rantaradalle

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz on tyytyväinen hallituksen lisätalousarvion päätökseen panostaa 30 miljoonaa euroa rantaradan rataosuuteen Kauklahden ja Karjaan välillä. Panostus on osa hallituksen investointiohjelmaa.
Anders Adlercreutz
22.05.2024 klo 11:13

RKP:n ministeriryhmä korostaa perustuslakivaliokunnan uuden rajalain käsittelyn tärkeyttä

Hallitus antoi 21.5. eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
Adlercreutz, Bergqvist, Henriksson
21.05.2024 klo 15:06

Tärkeitä panostuksia valtatie 8:aan ja Rantarataan hallituksen lisätalousarviossa

Hallitus hyväksyi tiistaina 21.5. hallituksen esityksen vuoden 2024 toiseksi lisätalousarvioksi.
Anna-Maja Henriksson
21.05.2024 klo 16:18

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys ministeri Rydmanin asemasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Otto Andersson
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.06.2024 klo 12:42

Valtioneuvoston selontekoa julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025–2028 koskeva palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
12.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen luonto- ja ilmastopolitiikasta

Ryhmäpuheenvuoron esittää edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.06.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen talouspolitiikasta  

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.05.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2025 - 2028

Lähtekeskustelussa ryhmän puheenvuoron pitäjänä edustaja Otto Andersson.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.05.2024 klo 15:00

Välikysymys sairaalaverkosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Henrik Wickström.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
23.04.2024 klo 15:02

Ajankohtaiskeskustelu koulurauhasta ja kouluturvallisuudesta      

Ryhmäpuheenvoon pitäjä edustaja Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.04.2024 klo 15:00

Välikysymys hallituksen alueellisesti syrjivästä politiikasta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.03.2024 klo 15:10

Ajankohtaiskeskustelu Ukrainan tilanteesta

Ryhmävuoronpitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024

Ryhmäpuheenpitäjä edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
21.02.2024 klo 16:00