Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyydestä

01.03.2023 klo 14:31

Eduskunta on tänään (1.3.) hyväksynyt hallituksen esityksen Suomen Nato-jäsenyydestä. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist on tyytyväinen, että eduskunta on antanut selkeän viestin asiassa ja että Suomi on nyt saattanut tämän osan liittymisprosessista päätökseen.

– Tämänpäiväinen äänestys vahvisti jälleen eduskunnan laajan tuen Suomen Nato-jäsenyydelle. Numerot 188-8 kirjoitettiin Suomen historiaan, kun eduskunta toukokuussa 2022 antoi tukensa Suomen jäsenhakemukselle. Äänestyksellä 184–7 on eduskunta tänään jälleen osoittanut, että tästä asiasta vallitsee suuri yksimielisyys. Eduskunnan tahto on selvä, toteaa ministeri Blomqvist.

– Kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaa vastaan, tapahtui Suomen ja Euroopan turvallisuuspoliittisessa ympäristössä perustavanlaatuinen muutos. Tätä taustaa vasten me hallituksessa toimimme Suomen ja suomalaisten turvallisuuden maksimoimiseksi ja haimme Naton jäsenyyttä. Tätä ajatellen on sekä hallitus että eduskunta hoitanut kuluneen vuoden aikana prosessejaan perusteellisesti, mutta myös sujuvasti, laajassa yhteisymmärryksessä ja nopeaan tahtiin. On hyvä, että eduskunta on nyt hyväksynyt Nato-lain ja omalta osaltamme olemme saaneet prosessin tältä osin päätökseen, Blomqvist korostaa. Nyt odotamme vain Unkarin ja Turkin ratifiointia, jotta jäsenyys voidaan viedä maaliin.

Kuluneen vuoden aikana Suomi ja Ruotsi ovat tehneet erittäin tiivistä yhteistyötä omissa Nato-päätöksissään ja -prosesseissaan.

– Tänä turvallisuuspoliittisesti myrskyisenä aikana olemme nähneet maidemme välillä erittäin tiivistä yhteistyötä. Se, että Ruotsi on Suomen tärkein kahdenvälinen kumppani, kuten valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa todetaan, on nähty myös käytännössä. Koko prosessin tiivis koordinointi osoittaa maidemme välistä syvää luottamusta. Myös vahva tuki ja yhteistyö muiden Pohjoismaiden kanssa on ollut erittäin merkittävää. Jatkamme prosessissa eteenpäin yhteisymmärryksessä ja tiiviissä yhteistyössä Ruotsin kanssa. Toivon, että sekä Suomi että Ruotsi liittyvät Natoon yhdessä ja mahdollisimman pian, Blomqvist päättää.

Thomas Blomqvist

Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.
Thomas Blomqvist
08.03.2023 klo 09:59

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa.
Thomas Blomqvist
06.03.2023 klo 14:56

Nyt voimme hävittää papilloomaviruksen aiheuttamat syövät kokonaan!

Lauantaina 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV eli papilloomavirus -tietoisuuspäivää.
Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 klo 12:06

Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.
Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 klo 16:16

Ukrainan asia on meidän

Thomas Blomqvist
24.02.2023 klo 11:39

Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä
Thomas Blomqvist
23.02.2023 klo 11:12

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00