Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

23.02.2023 klo 11:12
Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä

Suuri osa hallitusohjelman kirjauksista tasa-arvoon liittyen on sisällytetty tasa-arvo-ohjelmaan, mutta joitakin toimenpiteitä on toteutettu ohjelman ulkopuolella, kuten perhevapaauudistus ja samapalkkaisuusohjelma. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist esitteli tasa-arvo-ohjelman loppuraporttia keskiviikkona (22.2.), kun sitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa.


- Huolimatta siitä, että olemme eläneet monella tapaa poikkeuksellista hallituskautta, loppuraportti osoittaa selvästi, että tasa-arvotyö on edennyt ja suuri osa tavoitteistamme on saavutettu. Tasa-arvo-ohjelma symboloi hallituksen sitoutumista tasa-arvokysymyksiin, mutta se on myös tärkeä konkreettinen väline tavoitteiden edistämisessä yhteiskunnan eri sektoreilla, Blomqvist sanoo.

Tämän hallituskauden aikana valmistuneita toimenpiteitä tasa-arvo-ohjelmasta ovat muun muassa seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, velvoite laatia tasa-arvosuunnitelma varhaiskasvatuksessa sekä translaki.

- Olemme edistäneet sukupuolten tasa-arvoa poikkeuksellisen suurella määrällä lainsäädäntöhankkeita. Toimenpiteet ovat olleet laajuudeltaan vaihtelevia, mutta jokaisella toimenpiteellä on ollut merkitys sukupuolten tasa-arvon edistämisessä yhteiskunnassa. Vaikka suurin osa toimenpiteistä on tullut maaliin, on vielä joitain asioita työstettävänä. Viisi toimenpidettä yhteensä 55:stä jäi toteuttamatta eri syistä. Emme esimerkiksi onnistuneet lisäämään palkkojen läpinäkyvyyttä ja vähentämään raskaus- ja perhevapaussyrjintää lainsäädännön avulla, Blomqvist sanoo

- Tasa-arvo-ohjelma on tärkeä väline tasa-arvon edistämisessä. Työn edistymistä kuvaava loppuraportti antaa mahdollisuuden pohtia, mitä tulevaisuudessa voidaan tehdä vielä paremmin, jotta tavoitteilla olisi mahdollisimman suuri konkreettinen vaikutus ja että Suomesta tulisi tasa-arvon kärkimaa. Paljon on esimerkiksi vielä tehtävänä, jotta tasa-arvonäkökulma otetaan huomioon jo erilaisten uudistusten ja hankkeiden suunnitteluvaiheessa ja että se on luonnollinen osa talousarvioprosesseja ja lainsäädäntötyötä, mutta tämän hallituskaudella aikana olemme luoneet hyvän pohjan työlle, jota on vielä jatkettava, Blomqvist sanoo.

 
Thomas Blomqvist

Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.
Thomas Blomqvist
08.03.2023 klo 09:59

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa.
Thomas Blomqvist
06.03.2023 klo 14:56

Nyt voimme hävittää papilloomaviruksen aiheuttamat syövät kokonaan!

Lauantaina 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV eli papilloomavirus -tietoisuuspäivää.
Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 klo 12:06

Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyydestä

Thomas Blomqvist
01.03.2023 klo 14:31

Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.
Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 klo 16:16

Ukrainan asia on meidän

Thomas Blomqvist
24.02.2023 klo 11:39

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00