Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

29.01.2023 klo 09:20
Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista

Muutama viikko sitten osallistuin hyvin erilaiseen ja hauskaan vaalipaneeliin erään ala-asteluokan kanssa. Oppilaat kysyivät minulta kysymyksiä laidastaan laitaan, esimerkiksi miten saamme talouden kasvuun, mutta myös omista koulumuistoistani. Keskustelu näiden aktiivisten lasten kanssa muistutti minua, miten tärkeää on, että koulumme antaa lapsillemme tietoa, mutta myös taitoa ilmaista itseään sekä ajattelemaan itsenäisesti ja kriittisesti. Ohjelma ”Luokan edessä” näytetään lähiaikoina Nelosella.

Suomalaista koulutusta on ylistetty. Korkeasti koulutetut opettajat, kansalliset opetussuunnitelman perusteet ja niiden paikalliset soveltamiset ovat muutama esimerkki järjestelmästämme, jota olemme ylpeänä esitelleet kiinnostuneille monesta eri maasta. Nyt näemme, miten Pisa-tutkimuksen tulokset ovat heikentyneet. Ei dramaattisesti, mutta suunta on selvästi väärä. On perusteltua esittää itsellemme kysymys siitä, mitä tapahtuu. Samalla meidän on kuunneltava tutkijoita ja koulutuksessa työskenteleviä löytääksemme ratkaisuja olemassa oleviin haasteisiin.

Haasteissa on myös kyse siitä, miten onnistumme pysäyttämään kehityksen, jossa lasten ja nuorten taustalla on yhä suurempi merkitys oppimisen kannalta. Esimerkkinä voi mainita, että erot lukutaidossa yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa ovat yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen taustaan. Ystävyys- ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat myös oppimiseen. Mitä on tapahtunut asenteissa koulutusta kohtaan? Onko niin, että tietoisuus siitä, että koulutus ja sivistys yleensä johtavat monipuolisempaan ja sisältörikkaampaan elämään, on joutunut muiden asioiden varjoon?

Siksi näen keskustelun koulutuksesta tervetulleena. On tärkeää, että näemme kokonaisuuksia ja sen, että asiat liittyvät toisiinsa. Tärkeä tietämys meille päätöksentekijöille on, että yksikään lapsi taustasta riippumatta ei ole tuomittu tiettyyn kohtaloon. Tämä edellyttää kuitenkin, että toimimme ajoissa ja tuemme parhaalla mahdollisella tavalla kaikilla asteilla. Laadukkaat oppimispolut varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ovat tärkeitä. Polut, jotka osoittavat lapset ja nuoret eteenpäin elämässä ja, jotka luovat hyvät ja yhdenvertaiset edellytykset kaikille.

Minulle ja RKP:lle on tärkeätä olla selkeitä siinä, että me emme halua tehdä leikkauksia koulutuksen. Päinvastoin. Meidän on varmistettava, että resurssit vastaavat olemassa olevia haasteita. Että meillä on riittävästi koulutettua henkilökuntaa, jolla on monipuolista osaamista. Aikuisia, jotka ovat läsnä lapsille ja nuorillemme. Aikuisia, jotka pakkaavat lasten ja nuorten reput täyteen tietoa ja osaamista heidän elämänpolulleen.

Niin lasten ja nuorten kuin koko maamme tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että meillä on tarpeeksi koulutettua työvoimaa. Siksi hallitus päätti oppivelvollisuuden pidennyksestä, jotta kaikki nuoret pääsevät lukioon, ammatilliseen koulutukseen tai voivat solmia oppisopimuksen. Kenenkään ei tule pudota tuolien väliin. Yliopistomme ja korkeakoulumme taas ovat takuu sille, että Suomi voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa.

Lopuksi haluan sanoa, että RKP tulee jatkossakin tukemaan kaikkia olemassa olevia koulutusyksiköitä Vaasassa. Niin suomen- kuin ruotsinkielisiäkin. Lisäksi on tärkeää, että koulutusta kehitetään yhdessä elinkeinoelämän kanssa, jotta koulutusmahdollisuudet vastaavat alueen yritysten työvoimaan tarpeeseen.  Hyvä esimerkki tästä on energiaklusteri ja insinöörikoulutus Vaasassa.

Ei ole liioiteltua sanoa, että yhdenvertaisia edellytyksiä luova laadukas koulutus on yksi Suomen kohtalonkysymyksistä.

Anna-Maja Henriksson

Naisten tasavertaiset oikeudet ovat kaikkien vastuulla

Tänään, 8. maaliskuuta, kansainvälisenä naistenpäivänä kiinnitämme huomiota työhön naisten oikeuksien puolesta.
Thomas Blomqvist
08.03.2023 klo 09:59

Ministeri Blomqvist osallistuu tyttöjen ja naisten oikeuksien huippukokoukseen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist johtaa Suomen valtuuskuntaa YK:n naisten asemaa käsittelevän toimikunnan (Commission on the Status of Women, CSW) istunnossa.
Thomas Blomqvist
06.03.2023 klo 14:56

Nyt voimme hävittää papilloomaviruksen aiheuttamat syövät kokonaan!

Lauantaina 4. maaliskuuta vietetään kansainvälistä HPV eli papilloomavirus -tietoisuuspäivää.
Veronica Rehn-Kivi
03.03.2023 klo 12:06

Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys Nato-jäsenyydestä

Thomas Blomqvist
01.03.2023 klo 14:31

Vihdoinkin meillä on uusi vammaispalvelulaki!

Tänään eduskunta hyväksyi uuden vammaispalvelulain.
Veronica Rehn-Kivi
01.03.2023 klo 16:16

Ukrainan asia on meidän

Thomas Blomqvist
24.02.2023 klo 11:39

Surun päivä saamelaisille ja perustuslakivaliokunnalle!

Perustuslakivaliokunta on tänään ilmoittanut äänestyksen (9-7) jälkeen, ettei se anna mietintöä saamelaiskäräjälaista. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen ei tule uutta saamelaiskäräjälakia tällä hallituskaudella.
Anna-Maja Henriksson
24.03.2023 klo 17:20

Hallituksen kunnianhimoinen tasa-arvotyö tuottaa tulosta

Tällä hallituksella on ollut kunnianhimoisia tavoitteita tasa-arvon suhteen, ja tasa-arvo-ohjelman tänään julkaistun loppuraportin mukaan suurin osa ohjelman 55:stä tavoitteesta on saavutettu tai hyvällä tiellä
Thomas Blomqvist
23.02.2023 klo 11:12

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys julkisen talouden velkaantumisesta

Ryhmäpuheenvuoro 8.02.2023, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
08.02.2023 klo 14:57

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00