Vammaispalvelulaki otti tänään merkittävän askeleen eteenpäin

25.01.2023 klo 12:46
Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintöluonnoksensa uudesta vammaispalvelulaista. Uudistuksella vahvistetaan subjektiivista oikeutta tukeen ja palveluihin henkilöille, joilla on jonkinlainen vamma. Lailla varmistetaan myös laajempi palveluvalikoima näille henkilöille.

Kansanedustaja ja Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP), on tyytyväinen ehdotuksen sisältöön, joka on parantunut merkittävästi valiokuntakäsittelyn aikana.

-  Olen erittäin tyytyväinen siihen, että voimme tämän lain avulla helpottaa vammaisten henkilöiden jokapäiväistä elämää ja parantaa heidän elämänlaatua. Diagnoosi ei enää määrittele palvelujen saantia, vaan lähtökohtana on, että tuen saaminen perustuu yksilölliseen tarpeeseen. Riippumatta siitä, onko sinulla kehitysvamma, kuulovamma vai näkövamma, on sinulla oikeus tarvitsemaasi tukeen eri elämänvaiheissa. Palveluja tarjotaan yhdenvertaisemmin, ja palvelujen, kuten kuntoutuksen, henkilökohtaisen avun ja erityisen osallistumisen tuen, saatavuus paranee. Olen helpottunut, että olemme nyt näin lähellä maaliviivaa tämän tärkeän lainsäädäntöpaketin kanssa, sanoo Rehn-Kivi.

Hallituksen lakiehdotus on kuitenkin saanut paljon kritiikkiä asiantuntijoilta valiokuntakäsittelyssä. Perustuslakivaliokunta antoi myös lausunnon, jossa se vaatii monen kohdan selventämistä. Sosiaali- ja terveysministeriö on nyt esittänyt muutosehdotuksen, joka parantaa alkuperäistä ehdotusta merkittävästi.

- Nyt poistetaan muun muassa 65 vuoden ikärajoitus vammaispalvelulain nojalla saataviin palveluihin. Myös esitetyt maksut kuljetuksista päivä- ja työtoimintaan sekä vammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta, poistetaan nyt. Henkilökohtaisesti näiden kohtien muuttaminen on ollut edellytys sille, että voisin vilpittömästi tukea uudistusta. Tiedän, miten vaikeaa monilla kehitysvammaisen lapsen perheillä on, eikä se olisi kohtuullista, että heidän elämäänsä vaikeutettaisiin entisestään uusilla maksuilla, Rehn-Kivi sanoo.

Rehn-Kivi korostaa myös kielellisten oikeuksien toteuttamisen tärkeyttä ja sen varmistamista, että entisen Kårkullan kuntayhtymän moniammatilliset ruotsinkieliset asiantuntijaryhmät voivat jatkaa tärkeää työtään yli hyvinvointialuerajojen. Hyvinvointialueilla on nyt keskeinen rooli sen varmistamisessa, että vammaispalvelulaki toimii käytännössä.

- On tärkeää, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa mainitut kaksikielisten alueiden väliset yhteistyösopimukset laaditaan. Lainsäädännön tavoitteiden saavuttaminen riippuu viime kädessä käytännön toteutuksista hyvinvointialueilla, miten hyvin tieto tavoittaa kaikki asianosaiset ja miten byrokratiaa voidaan vähentää helpottamaan tilannetta perheissä, jossa arki on muutenkin haasteellista, Rehn-Kivi sanoo.
Perustuslakivaliokunta antaa mietinnöstä lausuntonsa ennen sen ratkaisevaa käsittelyä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Veronica Rehn-Kivi

Byrokraattiset ongelmat eivät saa estää kuntoutusapua ukrainalaisille sotaveteraaneille!

Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi (RKP) jätti torstaina kirjallisen kysymyksen haavoittuneiden ukrainalaissotilaiden kuntoutuksesta Suomessa.
Veronica Rehn-Kivi
tänään klo 14:55

Rajaestetyöllä on merkitystä pohjoismaisten kansalaisten arjessa

Hallituksen selonteko pohjoismaisista rajaesteistä käsitellään tänään (2.2.) palautekeskustelussa eduskunnassa.
Thomas Blomqvist
eilen klo 16:00

Terveydenhuollon tilanne on saatava hallintaan

Hallitus on tänään päättänyt ehdotuksesta tämän hallituskauden todennäköisesti viimeisestä lisätalousarviosta. Lisätalousarviossa myönnetään muun muassa lisää varoja terveydenhuoltoon, suomalaisten tukemiseen korkeiden sähkönhintojen vuoksi sekä nuorisorikollisuuden torjuntaan.
Anna-Maja Henriksson
eilen klo 15:08

Sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä työtä

Eduskunta käsitteli tänään (1.2) palautekeskustelussa valtioneuvoston tasa-arvopoliittista selontekoa. Selonteossa hallituksen tasa-arvopolitiikka on muotoiltu seitsemän pitkän aikavälin tavoitteen kautta sekä kansalliselle että kansainväliselle tasa-arvopolitiikalle.
Thomas Blomqvist
01.02.2023 klo 15:25

Työ sen eteen, että Pohjoismaat olisivat maailman kestävin ja integroitunein alue on erittäin ajankohtaista

Pohjoismaiden pääministerit päättivät elokuussa 2019, että Pohjoismaiden tulee olla maailman kestävin ja integroiduin alue vuoteen 2030 mennessä.
Thomas Blomqvist
31.01.2023 klo 14:27

Askel eteenpäin sosiaaliturvauudistuksessa

Hallitus on hallitusohjelman mukaisesti aloittanut sosiaaliturvauudistuksen, joka valmistellaan tutkimusperusteisesti parlamentaarisessa komiteassa. Uudistus ulottuu kahden vaalikauden yli, ja sen valmistelu aloitettiin vuonna 2020.
Anders Norrback ja Veronica Rehn-Kivi
31.01.2023 klo 16:33

Laadukas koulutus on kohtalonkysymys

Eduskuntavaalikampanjat ovat päässeet käyntiin. Tämä merkitsee minulle RKP:n puheenjohtajana sitä, että kalenterini täyttyy lukuisista vaalipaneeleista- ja keskusteluista
Anna-Maja Henriksson
29.01.2023 klo 09:20

Ruotsinkielisillä nuorilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet tietoon rikoksista

Uusi verkkosivu, Nuoret ja rikollisuus -sivusto, on kehitetty yhteistyössä poliisin ja sisäministeriön kanssa. Verkkosivuston tavoitteena on edistää 12-18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmoittamista poliisille ja pyrkiä parantamaan heidän asemaansa rikoksen uhreina sekä varmistamaan heidän oikeutensa saada apua. 
Mikko Ollikainen
27.01.2023 klo 13:32

Suuria ratainvestointeja on tarkasteltava kriittisesti

Kaikki suuret junahankkeet tulee käydä läpi ja ne on laitettava tärkeysjärjestykseen. On aivan selvää, ettei meillä ole varaa kaikkiin niihin, sanoo Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz. Uusia junaratoja suunnitellaan pohjoiseen, luoteeseen ja itään. Meidän olisi nyt tärkeä tehtävä objektiivinen arviointi ja tehdä priorisointia.
Anders Adlercreutz
25.01.2023 klo 14:30

Kuluttajien sähkötuki on kotitalouksille tärkeä

Thomas Blomqvist on ollut mukana ministerityöryhmässä, joka sopi kotitalouksien, joilla on ylisuuret sähkölaskut, tukien esityksestä. Ehdotus vaatii vielä joitain teknisiä säätöjä ja hienosäätöä, mutta se annetaan eduskunnalle jo ensi viikon alussa.
Thomas Blomqvist
25.01.2023 klo 14:13

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko, Näkymiä tulevien sukupolvien Suomeen

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Joakim Strand.
Christel Liljeström
24.01.2023 klo 15:00

Välikysymys nuoriso- ja katujengirikollisuuden torjumisesta maahanmuutto- ja kriminaalipoliittisin keinoin

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.12.2022 klo 11:00

Vuoden 2023 talousarvio – palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoro 14.12.2022, Veronica Rehn-Kivi,.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.12.2022 klo 11:00

Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

Ryhmäpuheenvuoro 7.12.2022, Sandra Bergqvist, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.12.2022 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43