Ennallistamisasetukseen vaikuttaminen on tärkeää

09.11.2022 klo 15:53
Eduskunta keskusteli tänään ehdotuksesta EU:n ennallistamisasetukseksi, johon sisältyy sitovia tavoitteita sekä velvoitteita luonnon ennallistamiseksi eri ekosysteemeissä.

– Hallituksen kanta on selkeä, eikä ehdotusta voida hyväksyä nykymuodossaan. Tämän olemme ilmaisseet hallituksen linjauksissa jatkotyön osalta. Kustannuksia pitää saada alas, päätösten pitää perustua vaikutusarviointeihin sekä faktaan ja kansallinen liikkumavara pitää olla laajempi kuin nyt pöydällä olevassa esityksessä. Olen vakuuttunut siitä, että Suomi yhdessä muiden samanmielisten maiden kanssa tulee toden teolla panostamaan vaikuttamiseen, jotta saadaan aivan toinen ja Suomen kannalta huomattavan paljon realistisempi lopputulos.  Ehdotus joka samalla kuitenkin on hyvä ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kanalta. Muussa tapauksessa tulemme vastustamaan ehdotusta ja äänestämään sitä vastaan, sanoo ministeri Thomas Blomqvist, pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri.

– Ympäristötoimenpiteisiin on panostettu viime vuosikymmeninä ja arjessamme myös huomioimme nykyään ympäristöä aivan eri tavalla, kun esimerkiksi käytämme kemikaaleja kotona tai lajittelemme ja kierrätämme jätteitä. Myös maa- ja metsätaloudessa toimenpiteet huomioivat tänä päivänä ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta entistä paremmin. Työ luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi on keskeinen kysymys koko ihmiskunnalle, sanoo ministeri Thomas Blomqvist.

– Komission ehdotuksessa on suuria puutteita liittyen luonnon dynamiikan ymmärtämiseen. Ympäristö muuttuu koko ajan myös koskemattomilla alueilla, pellot metsittyvät, rannat saavat uutta kasvillisuutta ja ojat tukkeutuvat ajan myötä. Kehitystä ei voida pysäyttää eikä kelloa siirtää taaksepäin johonkin tiettyyn viitevuoteen, komission ehdotuksessa seitsemänkymmentä vuotta sitten. Vaikka tämä onnistuisi kehitys ei pysähtyisi museaaliseen tilaan, vaan kehitys jatkuisi – silloin vaan eri lähtötasolta, sanoo Thomas Blomqvist.

– Uskallan väittää, että käytännössä lähes kaikilla maa- ja metsätalouden piirissä työskentelevillä on hyvin vahva suhde luontoon ja ymmärrys ekologisen tasapainon tärkeydestä. Suomessa olemme perinteisesti hoitaneet asioita vapaaehtoisin toimin, esimerkiksi Helmi- tai Metso-ohjelmilla tai jättämällä kuollutta puuta, pystypuita tai riistatiheikköjä sekä erilaisilla maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteillä. Nimenomaan jokapäiväiset toimenpiteet kantavat hedelmää ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden kannalta, sanoo ministeri Blomqvist.

– Myöskään ehdotuksen toimenpiteet kaupunkien ja kasvukeskusten osalta eivät sovi Suomen kaltaiseen maahan, jossa nopea kaupungistuminen ja kasvavien kehyskuntien erityispiirteet ovat hyvin erilaiset moneen muuhun maahan verrattuna. Suomessa on noin kuusikymmentä tällaista aluetta, jossa infrastruktuurin rakentaminen kasvavalle määrälle asukkaita, taloudelliseen toimintaan sekä liikenneyhteyksiä varten samalla kun – komission ehdotuksen mukaan – näiden kaupunkien pitäisi lisätä metsä- ja viheralueitaan viidellä prosentilla vuoteen 2050. Yhtälö on täysin mahdoton, toteaa Blomqvist.

Thomas Blomqvist

Kansallinen elintarviketuotanto on tärkeä valmiuskysymys

Thomas Blomqvist
01.12.2022 klo 12:54

Oikeudenhoidon resursseja on lisättävä 

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu oikeudenhoitoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen tekemiä satsauksia ja sitä, että työtä on jatkettava tulevalla hallituskaudella. 
Eva Biaudet
01.12.2022 klo 18:00

Miehillä on oltava paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja pitää huolta terveydestään

Lauantaina 19.11. vietetään kansainvälistä miestenpäivää. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa, että tasa-arvotyö koskee ja hyödyttää myös miehiä.
Thomas Blomqvist
18.11.2022 klo 15:20

Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Oikeusministeri, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on saamelaisasioista vastaava ministeri, ja hän on johtanut uuden saamelaiskäräjälain valmistelua koko hallituskauden ajan.
Anna-Maja Henriksson
17.11.2022 klo 13:44

Toiminta Senaattikiinteistöissä on aina tultava etusialla

Tänään eduskunta on käynyt keskustelua valtioneuvoston selonteosta Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta.
Mikko Ollikainen
16.11.2022 klo 15:44

Norrback näkee digitalisaation hyvät puolet

Kansanedustaja Anders Norrback esitti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron, kun eduskunta tänään täysistunnossa käsitteli selontekoa Suomen digitaalisesta kompassista.
Anders Norrback
16.11.2022 klo 16:44

T&K- toiminnan verovähennyksiä koskeva laki on saatava eduskuntaan

Hallituskausi lähenee loppuaan ja hallituksella alkaa olla kiire saada jäljellä olevat lakiehdotukset eduskunnan käsittelyyn.
Anders Adlercreutz
15.11.2022 klo 14:45

Isien mahdollisuuksia olla läsnä lastensa arjessa on vahvistettava

Sunnuntaina vietämme isänpäivää. Päivän yhteydessä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa, kuinka tärkeää on, että isille on mahdollisuus olla läsnä lastensa arjessa vuoden jokaisena päivänä. Se on tärkeää sekä lapsille että isille.
Thomas Blomqvist
12.11.2022 klo 12:22

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Hallitus hyväksyi tänään (10.11.2022) valtioneuvoston selonteon pohjoismaisista rajaesteistä.
Thomas Blomqvist
10.11.2022 klo 15:23

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25