Aborttilaki ottaa tärkeän askeleen kohti 2020-lukua!

29.09.2022 klo 19:19
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi kansalaisaloitetta OmaTahto2020 - Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle! koskevan mietinnön.

Valiokunta on työskennellyt asian parissa keväästä lähtien ja on kuullut suuren joukon alan asiantuntijoita, joista suurin osa on kannattanut uudistusta. Kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on erittäin tyytyväinen siihen, että valiokunnan enemmistö halusi tehdä lakimuutoksia aloitteen pohjalta eikä odottaa mahdollista kokonaisuudistusta.

 
– Nykyinen aborttilaki on vuodelta 1970 ja on vanhentunut. Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana paljon on muuttunut yhteiskunnassa, mukaan lukien perustuslakimme, mutta ei aborttilainsäädäntö. Sekä naisten itsemääräämisoikeus, että tämän päivän aborttikäytäntö on otettava huomioon laissa, ja siksi on nyt välttämätöntä, että poistamme vaatimuksen kahden eri lääkärin lausunnosta abortin saamiseksi. Olen iloinen, kun nyt toteamme, että raskaana olevalla naisella on oikeus tehdä abortti omasta tahdostaan kahteentoista raskausviikkoon asti, Rehn-Kivi sanoo. 
Kansalaisaloitteessa ehdotettiin myös muita aborttilain muutoksia, mutta monissa niistä oli lainsäädännöllisiä tai sisältöön liittyviä ongelmia ja ne vaativat huolellisempaa valmistelua. Vanhentuneet termit, kuten " vajaamielinen" tai " häiriintynyt sieluntoiminta”, poistetaan onneksi jo nyt. Myös lakiteksti, jonka mukaan abortit on tehtävä siihen tarkoitukseen hyväksymässä sairaalassa, on poistettu. Suurin osa aborteista tehdään nykyään kotona lääkevalmisteilla.
 
– Päätös abortin tekemisestä ei ole koskaan helppo, mutta se on päätös, joka raskaana olevan naisen on tehtävä itse. Siksi on tärkeää, että raskaana oleva nainen voi saada psykososiaalista tukea sekä ennen toimenpidettä että sen jälkeen. Mainitsemme uudessa lakipykälässä oikeuden tähän tukeen, joka koskee myös toista vanhempaa. Kahdennentoista viikon jälkeen tehtyjen aborttien osalta emme nyt tee muutoksia, mutta valiokunta hyväksyi ponnen ja toiveen nopea tahtisesta aborttilain kokonaisuudistuksesta. Päätökset, jotka teimme tänään, ovat iso askel oikeaan suuntaan naisten itsemääräämisoikeuden kannalta, Rehn-Kivi sanoo.

 
Veronica Rehn-Kivi

Kansallinen elintarviketuotanto on tärkeä valmiuskysymys

Thomas Blomqvist
01.12.2022 klo 12:54

Oikeudenhoidon resursseja on lisättävä 

Eduskunnassa käytiin tänään lähetekeskustelu oikeudenhoitoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta. Kansanedustaja Eva Biaudet (RKP) korosti ryhmäpuheenvuorossaan hallituksen tekemiä satsauksia ja sitä, että työtä on jatkettava tulevalla hallituskaudella. 
Eva Biaudet
01.12.2022 klo 18:00

Miehillä on oltava paremmat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja pitää huolta terveydestään

Lauantaina 19.11. vietetään kansainvälistä miestenpäivää. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa, että tasa-arvotyö koskee ja hyödyttää myös miehiä.
Thomas Blomqvist
18.11.2022 klo 15:20

Saamelaisten oikeuksien turvaamiseksi tarvitaan uusi saamelaiskäräjälaki

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle esityksen uudeksi saamelaiskäräjälaiksi. Oikeusministeri, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on saamelaisasioista vastaava ministeri, ja hän on johtanut uuden saamelaiskäräjälain valmistelua koko hallituskauden ajan.
Anna-Maja Henriksson
17.11.2022 klo 13:44

Toiminta Senaattikiinteistöissä on aina tultava etusialla

Tänään eduskunta on käynyt keskustelua valtioneuvoston selonteosta Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta.
Mikko Ollikainen
16.11.2022 klo 15:44

Norrback näkee digitalisaation hyvät puolet

Kansanedustaja Anders Norrback esitti Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron, kun eduskunta tänään täysistunnossa käsitteli selontekoa Suomen digitaalisesta kompassista.
Anders Norrback
16.11.2022 klo 16:44

T&K- toiminnan verovähennyksiä koskeva laki on saatava eduskuntaan

Hallituskausi lähenee loppuaan ja hallituksella alkaa olla kiire saada jäljellä olevat lakiehdotukset eduskunnan käsittelyyn.
Anders Adlercreutz
15.11.2022 klo 14:45

Isien mahdollisuuksia olla läsnä lastensa arjessa on vahvistettava

Sunnuntaina vietämme isänpäivää. Päivän yhteydessä pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist muistuttaa, kuinka tärkeää on, että isille on mahdollisuus olla läsnä lastensa arjessa vuoden jokaisena päivänä. Se on tärkeää sekä lapsille että isille.
Thomas Blomqvist
12.11.2022 klo 12:22

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Tavoitteena rajaton pohjoismainen arki

Hallitus hyväksyi tänään (10.11.2022) valtioneuvoston selonteon pohjoismaisista rajaesteistä.
Thomas Blomqvist
10.11.2022 klo 15:23

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25