Henriksson budjettipuheessaan: Väkivallalle on saatava loppu

21.09.2022 klo 15:40

Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korosti tänään eduskunnan lähetekeskustelussa pitämässään budjettipuheessa, että oikeusvaltion kannalta on keskeistä, että kansalaiset luottavat sekä lakiin että oikeusprosessiin. 

- Oikeusministeriön määrärahoilla rahoitetaan demokraattisen oikeusvaltion ydintoimintoja. Jokaisessa budjettineuvottelussa, johon olen osallistunut hallituksessa, olen määrätietoisesti korostanut, että oikeudenhoidon määrärahat ja toimintaedellytykset on turvattava. Olemme vahvistaneet oikeudenhoidon resursseja pysyvästi melkein 80 miljoonalla eurolla tällä kaudella, Henriksson sanoi puheessaan.

Henriksson korosti, että uhrien oikeudet paranevat huomattavasti, kun lähestymiskieltoa tehostetaan.

- Väkivallalle on saatava loppu. Tehostamme nyt lähestymiskieltoa, jotta lähisuhdeväkivallan uhreja voidaan suojella paremmin. Sähköinen valvonta otetaan käyttöön, lähestymiskieltoa voi jatkossa hakea maksutta kaikissa tilanteissa ja lähestymiskiellon rikkomista koskeva rikosasia tulee käsitellä kiireellisesti. On erittäin tärkeää, että jokainen voi hakea lähestymiskieltoa taloudellisesta tilanteesta riippumatta, Henriksson sanoo.

Henriksson korosti myös, että rikoksen uhriksi joutuneet lapset ovat hyvin haavoittuvassa asemassa ja että rikosprosessit eivät saa viivästyä. 

- Minulle on ollut tärkeää saada aikaan uudistus, jonka myötä lapsiin kohdistuvat rikokset voidaan käsitellä nopeammin. Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely nopeutetaan nyt sekä esitutkinnan että syytteen nostamisen osalta. Pääkäsittely tuomioistuimessa on aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireilletulosta, sanoo oikeusministeri Henriksson.

Vastuuministerinä Henriksson on ylpeä siitä, että hallitus on siirtynyt sanoista tekoihin naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Historiallisen seksuaalirikosuudistuksen ja tehokkaamman lähestymiskiellon lisäksi hallitus on toteuttanut useita muita toimenpiteitä. Hallitus on muun muassa laatinut 32-kohtaisen ohjelman naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi, nimittänyt naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan, antanut eduskunnalle lakiesityksen sukupuolesta rangaistusten koventamisen perusteena ja ryhtynyt toimiin ihmiskauppaa vastaan.

- Emme saa koskaan sulkea silmiämme väkivallalta. Meidän on myös todettava, että naisilla on erityinen vaara joutua nykyisen tai entisen kumppanin tekemän väkivallan sekä seksuaaliväkivallan uhriksi. Siksi tarvitsemme lainsäädäntöä, joka suojelee erityisesti tyttöjä ja naisia, Henriksson sanoo.

Anna-Maja Henriksson

Meidän täytyy keskittyä irtaantumaan venäläisestä energiasta

Eduskunta käsitteli tänään välikysymystä koskien energiamarkkinoiden toimintaa, sähkön hintaa ja hallituksen Fortum-politiikkaa
Joakim Strand
tänään klo 16:13

Elinkeinoelämä luo perustan hyvinvoivalle kunnalle

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa kuntien työllisyyteen ja elinkeinoedellytyksiin panostamisen merkitystä.
Thomas Blomqvist
03.10.2022 klo 13:35

Tärkeitä päätöksiä epävarmana aikana

Hallitus teki torstaina merkittävän periaatepäätöksen. Suomi rajoittaa voimakkaasti venäläisten matkustamista turismitarkoituksessa Suomeen 30. syyskuuta alkaen.
Anna-Maja Henriksson
02.10.2022 klo 11:36

Aborttilaki ottaa tärkeän askeleen kohti 2020-lukua!

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi kansalaisaloitetta OmaTahto2020 - Päivitetään Suomen aborttilaki 2020-luvulle! koskevan mietinnön.
Veronica Rehn-Kivi
29.09.2022 klo 19:19

Sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys saavutetaan oikein kohdistetuilla toimenpiteillä

Eduskunnan vuoden 2023 talousarvion käsittely jatkui tänään lähetekeskustelulla STM:n budjettikokonaisuudesta.
Veronica Rehn-Kivi
21.09.2022 klo 13:48

Askel lähempänä kestävää susipolitiikkaa

Maa- ja metsätalousvaliokunta on tänään antanut päätöksensä kansalaisaloitteesta, joka käsittelee suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista. Valiokuntaan kuuluva kansanedustaja Anders Norrback (RKP) on tyytyväinen lopputulokseen.
Anders Norrback
20.09.2022 klo 11:28

Oikeus elämään ja terveyteen on taattava kaikissa tilanteissa

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on tänään saanut valmiiksi potilasturvallisuuslakia koskevan mietinnön. Valiokunta kannattaa lakiesitystä, joka perustuu riittävän suojatyön takaamiseen tehohoidossa ja kriittisessä kotihoidossa työkiistan aikana, mutta ehdottaa pieniä muutoksia asiantuntijalausuntojen perusteella
Veronica Rehn-Kivi
16.09.2022 klo 10:17

Vihapuhe ja maalittaminen ovat uhkia meidän demokratialle

Tänään vietetään kansainvälistä demokratian päivää. Vaikka elämme Suomessa vahvassa demokratiassa, on asioita, joita meidän on parannettava. Kansanedustaja ja lakivaliokunnan varapuheenjohtaja Sandra Bergqvist (SFP) haluaa nähdä parempaa keskusteluilmapiiriä yhteiskunnassa.
Sandra Bergqvist
15.09.2022 klo 14:13

Ryhmäpuheenvuorot

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
tänään klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25

Tasa-arvopoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron piti 14.9 2022 edustaja Eva Biaudet
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
14.09.2022 klo 14:55

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2023–2026

Ryhmäpuheenvuoton pitäjä edustaja Bergqvist
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
15.06.2022 klo 15:00

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
06.06.2022 klo 14:07

Valtioneuvoston selonteko turvallisuustilanteesta ja Nato-hakemuksesta

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 17.5.2022, Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
17.05.2022 klo 12:57

NATO-JÄSENYYS

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.05.2022 klo 11:48

Valtioneuvoston selonteko kotouttamisen edistämisen uudistamistarpeista

Palautekeskustelu, Ryhmäpuheenvuoro 11.5.2022, Mats Löfström
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2022 klo 15:00

Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.04.2022 klo 15:00