Velkaantuneen yrittäjän uusi alku

22.01.2022 klo 09:52

Minä saan paljon yhteydenottoja kansalaisilta. Huolia on monia, mutta mikään asia ei ole tällä ministerikaudella herättänyt niin paljon mielenkiintoa kuin toimenpiteemme suomalaisten taloudellisen aseman vahvistamiseksi ja ylivelkaantumisen vähentämiseksi. Lakimuutoksia, jotka parantavat velkakierteessä elävien ihmisten tilannetta odotetaan kuin kuuta nousevaa. Ja parannuksia on tulossa.

 

Tuorein askel parempaan suuntaan on hallituksen tällä viikolla eduskunnalle annettu lakiesitys, jonka tavoitteena on parantaa sekä yksittäisten ihmisten että yrittäjien ja yritysten asemaa helpottamalla velkajärjestelyyn ja yrityssaneeraukseen pääsyä. Velkajärjestelyyn pääsee siis tulevaisuudessa helpommin ja näin luodaan myös edellytykset yrittäjän uudelle alulle.

 

Velallisen tilannetta helpotetaan esimerkiksi niin, että aiempi velkajärjestely ei ole pysyvä este uudelle velkajärjestelylle. Maksuohjelman kesto olisi jatkossa viiden vuoden sijaan kolme vuotta myös silloin, kun velallisen ei tarvitse maksa velkojaan lainkaan. Tämä on merkittävä muutos. Myös työttömät pääsisivät nykyistä nopeammin velkajärjestelyyn.

 

Hallitus esittää lisäksi, että yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin luotaisiin uusi varhainen saneerausmenettely. Tämä tarkoittaa, että velallinen voisi saada apua jo, kun maksukyvyttömyys on vasta uhkana.

 

Yllä oleva lakiehdotus on vain yksi osa hallituksen kunnianhimoista ohjelmaa, jossa parannetaan suomalaisten taloutta. Myös muuta helpotusta on tulossa.

 

Eduskunta käsittelee tällä hetkellä lakiehdotusta maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikojen lyhentämisestä. Jatkossa merkintä poistuisi kuukauden kuluttua siitä, kun velka on maksettu. Tällä hetkellä esimerkiksi ulosottotieto säilyy luottotietorekisterissä kolme vuotta, ja uusi merkintä voi pidentää merkinnän säilytysaikaa.

 

Maksuhäiriömerkintöjen nykyiset pitkät säilytysajat ovat iso ongelma. Lähes 400 000 suomalaisella on maksuhäiriömerkintä. Tietysti jokaisen suomalaisen pitäisi itse miettiä, kuinka paljon pystyy velkaa ottamaan. On kuitenkin tilanteita, joissa ihminen kerta kaikkiaan joutuu vaihtoehdottomaan tilanteeseen, joka vaikeuttaa arkea. Ihmiselämässä voi tapahtua kaikennäköistä: läheinen voi kuolla tai voi joutua yllättäen työttömäksi. Kohtuuttoman pitkä maksuhäiriömerkinnän säilytysaika heikentää ihmisen elämänlaatua ja turvallisuudentunnetta kaikin puolin.

 

Maksuhäiriömerkintöjen lyhentäminen on hyvin tärkeä muutosesitys varsinkin niille velallisille, jotka ovat velkansa jo maksaneet. Onhan se kohtuutonta, että henkilöllä on usean vuoden ajan vaikeuksia saada esimerkiksi kotivakuutusta, vaikka on velkansa jo maksanut.

 

Meillä on oikeusministeriössä vireillä seitsemän hanketta ylivelkaantumisen torjumiseksi. Yllä mainittujen parannusten lisäksi esimerkiksi suunniteltu positiivinen luottotietorekisteri sekä perintälain uudistamista koskevat lakiesitykset ovat myös työn alla.

 

Tarkoituksena on myös parantaa ulosottovelallisten asemaa, minkä lisäksi työryhmä arvioi muun muassa kuluttajaluottojen, eli niin kutsuttujen pikavippien, enimmäiskoron mahdollista pysyvää madaltamista ja markkinoinnin rajoittamista.

 

Suomalaisten talousosaamista vahvistetaan ennakoivan talousneuvonnan hankkeella ja talousosaamisen edistämisen kansallisella strategialla.

 

Ylivelkaantumisen torjunta ja siitä aiheutuvien ongelmien vähentäminen on hallituksen prioriteetti.

 

Lopuksi haluan muistuttaa kaikkia siitä, että sunnuntaina on aluevaalit! Käytä ääntäsi!


 

Anna-Maja Henriksson
Oikeusministeri, RKP:n puheenjohtaja Pietarsaaresta

 

Anna-Maja Henriksson

Vanhentunut saamelaiskäräjälaki on viimein uudistettava

Nykytilanne on kärjistänyt vastakkainasetteluita ja heikentänyt saamelaisväestön luottamusta Suomen valtioon.
Anna-Maja Henriksson
11.11.2022 klo 14:50

Monta rautaa tulessa

Ministerin tehtävissä tottuu ajan myötä siihen, että on joka päivä kyettävä käsittelemään samanaikaisesti sekä pieniä että isoja asioita.
Anna-Maja Henriksson
30.10.2022 klo 14:43

Kirjaimellisesti elintärkeät palvelut!

Jokainen meistä joutuu jonakin päivänä tilanteeseen, jossa tarvitsemme sosiaali- ja terveyspalveluita ja silloin on voitava luottaa siihen, että saamme niitä ajoissa, kohtuullisen matkan päässä ja omalla äidinkielellämme.
Thomas Blomqvist
20.10.2022 klo 15:09

Tärkeitä päätöksiä epävarmana aikana

Hallitus teki torstaina merkittävän periaatepäätöksen. Suomi rajoittaa voimakkaasti venäläisten matkustamista turismitarkoituksessa Suomeen 30. syyskuuta alkaen.
Anna-Maja Henriksson
02.10.2022 klo 11:36

Lohjan synnytysosasto on oltava olemassa myös tulevaisuudessa!

Länsi-Uusimaa -lehti julkaisi eilen (5.9) uutisen, jossa nostettiin esiin Lohjan synnytysosaston sulkeminen HUS:n säästövaihtoehtona. Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvistin mielestä Lohjan synnytysosastoa tarvitaan ja ehdotus sen sulkemisesta on paheksuttava.
Thomas Blomqvist
06.09.2022 klo 14:57

Nato-jäsenyyden aika on nyt

”Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi.” Näin totesivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin yhteislausunnossaan Suomen Nato-jäsenyydestä torstaina 12.5.2022.
Anna-Maja Henriksson
15.05.2022 klo 06:16

Poikkeuksellinen turvallisuustilanne vaatii historiallisia toimia

Vietämme jo kolmatta vuotta pääsiäistä maailmantilanteessa, johon liittyy paljon huolta ja epävarmuutta. Venäjän julma sota Ukrainaa vastaan ​​vaikuttaa meihin monin eri tavoin.
Anna-Maja Henriksson
16.04.2022 klo 14:41

Turvallisuuspolitiikan mannerlaatat liikkuvat

Kaksi vuotta sitten maahamme julistettiin poikkeusolot. Itsepäisestä Covid-19-viruksesta tuli kutsumaton vieras moneksi vuodeksi eteenpäin Suomessa ja maailmalla.
Anna-Maja Henriksson
19.03.2022 klo 06:19

Työllisyys on hyvinvointivaltion ytimessä

Politiikassa puhutaan usein työllisyydestä, työllisyystavoitteista ja työllisyysasteesta.
Thomas Blomqvist
24.02.2022 klo 09:46

Tärkeitä päätöksiä talouden ja opiskelijoiden kannalta

Hallituspuolueet ovat tänään sopineet työllisyyspaketista, joka vahvistaa julkista taloutta vähintään 110 miljoonalla eurollaa. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on tyytyväinen siihen, että hallituspuolueet ovat pitäneet kiinni aikaisemmin sovitusta.
Anna-Maja Henriksson
11.02.2022 klo 16:35

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko oikeudenhoidosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.12.2022 klo 18:00

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Senaatti-konsernista ja valtion toimitilahallinnosta,

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaj Mikko Ollikainen
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 15:00

Suomen digitaalista kompassia koskeva selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
16.11.2022 klo 16:32

Välikysymys hallituksen EU-vaikuttamisen laiminlyönneistä ennallistamisasetuksessa

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.11.2022 klo 14:50

Huoltovarmuusselonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Veronica Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 17:00

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro edustaja Anders Norrbackin pitämänä.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.10.2022 klo 15:43

Ilmasto- ja energiastrategia – pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Ryhmäpuheenvuoro 13.10.2022, Puheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
13.10.2022 klo 15:00

Välikysymys energiamarkkinoiden toiminnasta, sähkön hinnasta ja hallituksen Fortum-politiikasta

Ryhmäpuheenvoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.10.2022 klo 15:00

Välikysymys vanhuspalveluiden tilanteesta ja terveyspalveluiden kriisiytymisestä

Ryhmäuheenvuoron pitäjä edustaja Rehn-Kivi
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.09.2022 klo 15:00

Lähetekeskustelu valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2023

Ryhmäpuheenvuoro 20.9.2022, edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
20.09.2022 klo 13:25