Mietintö sote-uudistuksesta vihdoin valmis!

15.06.2021 klo 13:55
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Kansanedustaja ja valiokunnan jäsen Veronica Rehn-Kivi (RKP) on tyytyväinen siihen, että työ merkittävän uudistuksen toteuttamiseksi vihdoin on saatu päätökseen.

- Satojen tuntien kokousten jälkeen olen erittäin iloinen siitä, että olemme saaneet mietinnön valmiiksi, ja haluan kiittää kaikkia niitä asiantuntijoita, jotka ovat auttaneet meitä työssämme. Mikään uudistus ei ole täydellinen, mutta nyt meillä on hyvä perusta, josta voi jatkaa työtä sen eteen, että kaikki suomalaiset saavat yhtäläiset oikeudet hyvään ja tasavertaiseen hoitoon. Minä ja me kaikki jatkamme työtä sen varmistamiseksi, että kansalaiset saavat oikeaa hoitoa oikeaan aikaan. Uudistus on välttämätön monesta syystä, varsinkin taloudellisista. Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset kasvavat ja ikääntyvä väestö lisää painetta rahoitukselle, Rehn-Kivi sanoo. 

Rehn-Kivi huomauttaa, että valiokunta on mietinnössään korostanut, että hoidon on toimittava paitsi paperilla myös käytännössä ruotsiksi. Kaksikielisillä hyvinvointialueilla on vastuu sopia yhdessä siitä, miten palvelu toteutetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Rehn-Kivin mukaan esimerkiksi ruotsinkielisen erityishuollon asiantuntemus ja osaaminen säilytetään. Valiokunta kirjasi lausuman, että tätä tärkeää palvelua ja sen toteuttamista on seurattava.

- Vaikka mietinnössä on monta hyvää kirjausta, suurin haaste on rahoitusmalli, joka iskee kovaa niihin kuntiin, jotka ovat hoitaneet asukkaittensa sosiaali- ja terveyspalvelut kustannustehokkaasti. Toisin kuin edellisen hallituksen esityksessä, mahdolliset tulonmenetykset hyvitetään kunnille tässä esityksessä. Myös Uudenmaan erillisratkaisu on tärkeä. Sen ansiota helpotamme uudistuksen valmistelua ja säilytämme lähidemokratian ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuudet koko Uudellamaalla, Rehn-Kivi sanoo. 

Veronica Rehn-Kivi

Henriksson on pääministerin sijainen

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson on pääministeri Sannan Marinin sijainen 12.7 ja 17-18.7, pääministerin ollessa lomalla. 
Anna-Maja Henriksson
11.07.2021 klo 10:17

Metsäpolitiikan on oltava myös kansallinen asia tulevaisuudessa

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist korostaa, että valmistelussa olevan EU:n metsästrategian on oltava tasapainossa, ja että siinä tulee tasapuolisesti nostaa esiin kaikkia metsiin liittyviä arvoja.
Thomas Blomqvist
08.07.2021 klo 11:43

Ruotsalainen eduskuntaryhmä valitsi uuden pääsihteerin

Otto Andersson on valittu Ruotsalaisen eduskuntaryhmän uudeksi pääsihteeriksi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
02.07.2021 klo 09:39

Terveysturvallisen matkustamisen helpottaminen tärkeää

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä muutoksista tartuntatautilakiin.
Veronica Rehn-Kivi
29.06.2021 klo 11:22

Terveysturvallisen matkustamisen helpottaminen tärkeää

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai eilen valmiiksi mietintönsä muutoksista tartuntatautilakiin
Veronica Rehn-Kivi
29.06.2021 klo 09:40

Työllisyysastetta on nostettava

Eduskunnassa on tänään käyty palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta.
Veronica Rehn-Kivi
28.06.2021 klo 16:03

Uuden Kirjalansalmen sillan ja Hessundinsalmen sillan rahat on hyväksytty!

Eduskunta saattoi keskiviikkona päätökseen vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion käsittelyn. Päätöksellä hyväksytään myös ne 128 miljoonaa euroa, jotka ovat myönnetty Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimiselle Paraisilla.
Sandra Bergqvist
23.06.2021 klo 14:27

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.07.2021 klo 11:00

Julkisen talouden suunnitelma

Palautekeskustelun ryhhmäpuheenvuoron piti edustaja Verinica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
28.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, palautekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Joakim Strand.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2021 klo 15:00

Välikysymys sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Veronica Rehn-Kivi.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
01.06.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032

Ryhmäpuheenvuoro 26.5.2021. Edustaja Sandra Bergqvist.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
26.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025

Ryhmäpuheenvuoro 19.5.2021, Veronica Rehn-Kivi, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
19.05.2021 klo 14:59

Talouspolitiikan linjaa koskeva välikysymys

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
18.05.2021 klo 15:00

Valtiovarainvaliokunnan EU:n omia varoja koskeva mietintö

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.05.2021 klo 15:00

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
05.05.2021 klo 14:30

Lähetekeskustelu valtioneuvoston EU-politiikkaa koskevasta selonteosta

Ryhmäpuheenvuoro 24.2.2021. Puheen esitti edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
24.02.2021 klo 15:00