Naisten rooli tulevaisuuden maanpuolustuksessa

13.11.2020 klo 06:35
Naisten hakeutuminen vapaaehtoiseen asepalvelukseen on kasvanut rytinällä viime vuosina.

Samaan aikaan perinteiset ja stereotypioihin nojautuvat roolit naisten ja miesten eriytyneistä opiskelureiteistä ja työmarkkinoista on haastettu aivan erityisellä tavalla. Sukupuoleen perustuva erottelun tarve on herättänyt kysymyksiä.

 

Puolustusvoimat ovat esimerkiksi televisio-ohjelmien, kuten Ylen Naissotilaat-sarjan, kautta tutustuttaneet suuren yleisön naissotilaiden arkeen ja mahdollisuuteen tehdä asepalvelus. Naisten osallistuessa asepalvelukseen on keskeistä turvata heidän palveluksensa ilman häirintää ja syrjintää. Tutkimusten mukaan häirintä kohdistuu asepalveluksen suorittaviin naisiin monin kerroin muuhun työelämään verrattuna. Tasa-arvoasiat, yhdenvertaisuuden edistäminen ja syrjintään puuttuminen tuleekin olla osa tämän päivän johtamisosaamista. Olisi ehkä myös aika kiinnittää puolustusvoimien varustukseen huomiota, siten että se on myös naisille suunniteltu ja sopiva.

 

Keskustelu naisten asepalveluksen vapaaehtoisuudesta ja miesten pakollisesta asepalveluksesta tuntuu monesta vaikeasti perusteltavissa olevasta järjestelmästä. Samalla keskustelu on avannut myös erilaisilla valmiuksilla olevien miesten mahdollisuuksista suorittaa asepalvelus heille parhaiten soveltuvalla tavalla. Kysymys siitä, tarvitseeko puolustusvoimat pelkästään fyysisesti vahvoja miehiä, on varmasti aivan aiheellinen asettaa.

 

Mahdollisuuksia avata näitä olemassa olevia rajauksia on monia. Ratkaisu näyttää kuitenkin erilaiselta riippuen siitä, mitä muutosta haetaan ja tehdäänkö muutokset yksinomaan puolustusvoimien tarpeesta kouluttaa riittävä osa miesten ikäluokasta, vai nähdäänkö kaikkien osallistuminen maanpuolustukseen ja siihen kouluttautuminen lähtökohtana.

 

Kokonaisturvallisuuskoulutus-mallia voidaan kehittää joko asepalveluksen korvaavaksi, kaikille pakolliseksi mutta eri koulutuskanavia avaavaksi tai sitten vapaaehtoiseksi ja täydentäväksi turvallisuusosaamista antavaksi koulutukseksi.

 

Selvää on, että maanpuolustuksen toimivuutta ja asepalveluksen laatua ei haluta uudistuksessa vaarantaa. Näyttää myös haastavalta löytää mahdollisuuksia kouluttaa kaksinkertainen määrä nuoria aikuisia tavan omaisen asepalveluksen kautta. Jos rakennetaan täydentävää turvallisuuskoulutusta kaikille, olisi varmasti syytä sen houkuttelevuuden lisäämiseksi, pohtia miten sellainen laadukas koulutus on laskettava asepalveluksen jotain osiota korvaavaksi.

 

Kutsuntojen ulottaminen kaikille olisi askel rajojen madaltamiselle - naisten ja miesten osaamisen ja kokemuksien parempi hyödyntäminen asepalvelusta suunniteltaessa voisi olla merkityksellinen askel eteenpäin. Moninaisuuden parempi huomioiminen sukupuolten sisällä, lisäisi myös tasa-arvoisemman kohtelun kokemuksia.

 

Parhaillaan asepalvelun kehittämiseksi asetettu parlamentaarinen komitea käy keskusteluja eri kehittämisvisioista. Mielestäni on tärkeää, että rakennamme sekä rohkeampia visioita pitkällä aikavälillä toteutettaviksi ja välitavoitteita, joiden kautta sinne pääsemme.

 
Eva Biaudet

Suomesta energiatutkimuksen kärkimaa

On tärkeää keskittyä nimenomaan sellaisiin hankkeisiin, jotka tuovat pöytään myös uusia yksityisen sektorin investointeja tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin, painotti kansanedustaja Joakim Strand (RKP) Ruotsalaisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa valtioneuvoston selonteosta koskien Suomen kestävän kasvun ohjelmaa tiistaina.
Joakim Strand
eilen klo 14:35

Suomen tulee olla suunnannäyttäjä konfliktinratkonnassa

Meidän on myös jatkossa otettava aktiivinen rooli konfliktinratkaisussa kansanvälisellä kentällä.
Anders Norrback
30.11.2020 klo 15:00

Jokaisella on vastuu puuttua häirintään ja väkivaltaan

Keskiviikkona vietettiin kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Päivän tarkoituksena on kunnioittaa kaikkien niiden naisten muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä lähisuhdeväkivallan seurauksena.
Anna-Maja Henriksson
29.11.2020 klo 06:33

Miehistötuki Suomen lipun alla purjehtiville aluksille on iloinen uutinen

Eduskunta hyväksyi tänään hallituksen lakiesitys meriliikenteen väliaikaisesta tuesta koronapandemian seurauksena. Varsinais-Suomen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Sandra Bergqvist  on iloinen päätöksestä.
Sandra Bergqvist
27.11.2020 klo 14:22

Biaudet syvästi huolissaan: Naisille suunnattu apu ei pystytä tarjoamaan kaikille halukkaille 

Suomessa olemme taistelleet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan yli 100 vuotta. Koronakriisi voi entisestään vaikeuttaa uhrien tavoittamista ja auttamista, koska väkivalta tapahtuu usein kotona. Väkivallasta ilmoittaminen eteenpäin on monelle yhä vaikeaa. 
Eva Biaudet
25.11.2020 klo 16:48

Ruovikon niitolla parannetaan vesien tilaa ja rantojen viihtyvyyttä

Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz ja Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vierailivat tänään Kirkkonummen Långvikissa tutustumassa John Nurmisen Säätiön Rannikkoruokohankkeeseen.
Anders Adlercreutz
20.11.2020 klo 18:13

Henriksson laitonta uhkausta koskevasta lakimuutoksesta:   Tärkeä askel maalittamisen torjumisessa

Eri ammattiryhmien kohtaama uhkailu ja häirintä ovat lisääntyneet viime aikoina. Hallitus antoi tällä viikolla esityksen rikoslain muuttamisesta siten, että laiton uhkaus olisi yleisen syytteen alainen, jos laiton uhkaus kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustoimensa vuoksi
Anna-Maja Henriksson
20.11.2020 klo 16:09

Kaikilla lapsilla on oikeus hyvään elämään ja uskoon tulevaisuuteen

Tänään 20 marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää. Päivän tarkoituksena on huomioida lapsen hyvinvointia ja lisätä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta.
Veronica Rehn-Kivi
20.11.2020 klo 15:08

Norrback toivottaa tervetulleeksi kansalaisaloitteen suden kannanhoidollisesta metsästyksestä

Kansanedustaja Anders Norrback (RKP) toivottaa tervetulleeksi keskustelun kansalaisaloitteesta, suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisesta, jota käsitellään eduskunnan täysistunnossa.   
Anders Norrback
19.11.2020 klo 10:36

Nopeat ja luotettavat verkkoyhteydet ovat valttämättömiä

Eduskunnassa käydään tänään lähetekeskustelua laista laajakaistarakentamisen tuesta. Hallitusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Tukiohjelma suunnataan alueille, joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025. Kansanedustaja Sandra Bergqvist (RKP) pitää esitystä tervetulleena.
Sandra Bergqvist
18.11.2020 klo 18:12

Ryhmäpuheenvuorot

Valtioneuvoston selonteko Suomen kestävän kasvun ohjelmasta

Ryhmäpuheenvuoro 1.12.2020, Joakim Strand, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
eilen klo 14:30

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa

Ryhmäpuheenvuoro 30.11.2020, Anders Norrback, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.11.2020 klo 15:00

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Ryhmäpuheenvuoro 11.11.2020, Eva Biaudet, Ruotsalainen eduskuntaryhmä
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
11.11.2020 klo 14:59

Agenda2030 – Kohti hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa

Ryhmäpuheenvuoro 4.11.2020. Edustaja Mikko Ollikainen.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
04.11.2020 klo 15:00

Vuoden 2021 talousarvioesityksen lähetekeskustelu

Ryhmäpuheenvuoron pitäjä edustaja Anders Adlercreutz
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
07.10.2020 klo 11:22

Välikysymyskeskustelu 30.9.2020

Ryhmäpuheenvuoro pitäjä edustaja Anders Norrback
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
30.09.2020 klo 15:00

Pääministerin ilmoitus EU:n elpymisrahastosta

Ryhmäpuheenvuoron pitäjänä edustaja Eva Biaudet.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.09.2020 klo 14:54

Vuoden 2020 viides lisätalousarvioesityksen lähetekeskustelu.

Ryhmille annettiin 2 minuutin pituisen puheenvuoron. Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenvuoron piti edustaja Anders Adlercreutz.
Anders Adlercreutz
08.09.2020 klo 16:18

Neljäs lisätalousarvio

Lähetekeskustelussa ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Joakim Strand
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
10.06.2020 klo 15:29

Palautekeskustelu julkisen talouden suunnitelmasta

Ryhmäpuheenvuoron piti edustaja Veronica Rehn-Kivi 9.6.2020.
Ruotsalainen eduskuntaryhmä
09.06.2020 klo 15:30